HTML document

Bouwjaar: Onbekend

Architect: Onbekend

Gebouw: 1775-1903 Landhuis
2003 Restaurant

Huisnaam: 1654-1775 Mulecoms Hof
1775-2003 Brakkestein

Adres: 1812-1829 Wijk G15
1988-2003 Driehuizerweg 285

Plaats: 1655-1903 Hatert
2003 Nijmegen

Kad.nr: 1832 Hatert B265

Afbraak: n.v.t.

Eigenaren: 
1654 Gijsbert van Mulecom

1712 Willem Knippinck

1717 Dr. Bernard Rappard

1752-1781 Mr. Coenraad Rappard

1781-1789 1. Cornelis O. Schreuder x Catharina Rappard
2. Bernardina Rappard
3. Peter Anton Rappard
4. Walraven C.P. Rappard
5. Bernardus David Wilhelm Rappard

1789-1802 Victor Steiguer d'Oron x Walradine Christine Petronella van Bijsterveld

1802-1805 Pieter van Nieveld x Catharina Rappard

1805-1827 Johan Adolf Quack x Elizabeth Paulina Christina Arnoldina van der Wayhe

1827-1855 Johan Burchard Dirk Christiaan Didericus Tulleken x Amalia Wilhelmina Quack

1855-1863 1. Johan Burchard Adolf Tulleken
2. Isabella Christina Tulleken

1863-1886 Johan Burchard Adolf Tulleken

1886-1903 Jonkheer mr. Johan Burchard Diederik Tulleken (* Elburg ?), N.H., particulier x
Amalia Wilhelmina Quack (* Nijmegen ?-?-?, † ? 1842).

1903 Rudolf Maria Clemens Franciscus Xaverius baron van Hövell tot Westerflier

Bewoners: Onbekend

DRIEHUIZERWEG 285: BRAKKESTEIN

Archivalia: Oud Rechterlijk Archief Nijmegen (ORAN):
Datum: Inventarisnummer:
1655-1811 2095, folio 213³ en 214: Nieuw Protocol van Bezwaar.
13-11-1789 1985, folio 63r-63v: transportakte.
09-01-1802 1997, folio 2r-5r: transportakte. 
03-10-1803 2232, folio 61r-62r: magescheid.
03-01-1805 1999, folio 4v-6r: transportakte.

Notariële archieven Nijmegen:
10-04-1827 Notaris P.Wiegand, aktenr. 145: boedelscheiding.
06-06-1842 Notaris J.H.C.A. Payen, aktenr. 103: boedelinventaris van Johannes Burchard Dirk Christiaan Didericus
Tulleken en Arnoldus Willem van Roggen.
18-08-1855 Notaris J.H.C.A. Payen, aktenr. 233: boedelscheiding.
26-02-1886 Notaris J.G. Masman, aktenr. 2414: boedelscheiding.
01-05-1903 Notaris T.F.A. Hekking, aktenr. 178: koopakte.

Bevolkingsregisters Nijmegen:
Register: Blad:
1829-1850 G1840-85

Literatuur:
Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld. Geschiedkundige en hedendaagsche beschrijving van Hees,
Neerbosch en Hatert, uitgegeven door de Vereeniging Dorpsbelang, Nijmegen z.j. (Heruitgave van het
Gemeentearchief Nijmegen 1986), p. 88, 89.
Grinten, E.F. van der, 'Een eeuw aan de weg getimmerd. Beschrijving van Nijmeegse gevels gebouwd tussen ca. 1780
en ca. 1910', in: Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en Omgeving, jrg. XXI (1974),
p. 20, 27, 122.
Groot, M. de, 'De streek van de weerwolf. De familie Quack en Brackesteyn', in: Nijmeegs Katern, nieuwsbrief voor de
geschiedenis van stad en streek, jrg. 11, nr.3 (1997), p. 2-3.
Mediagroep KUN/AZN, CD-Rom Klikken op Nijmegen, 75 jaar Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 1998.
Raeven, J., Geschiedenis van het Schependom inzonderheid: Hees, Neerbosch, Hatert, Nijmegen z.j., p. 103-104.
Segers, J., Ring van Arcadië. Landgoederen in Nijmegen, Nijmegen 1999, p. 5-9. 

DRIEHUIZERWEG 285: BRAKKESTEIN

Boedelinventaris van Johannes Burchard
Dirk Christiaan Didericus Tulleken en
Arnoldus Willem van Roggen.
Notaris J.H.C.A. Payen, aktenr. 103,
8 juni 1842.

Goederen op Brakkenstein:
1 loods geschat ƒ 10,00
1 kist ƒ 12,00
1 barruchette met kleed en wip ƒ 460,00

Op den zolder:

Eenige ... en flesschen ƒ 4,00
Eenige rommelarij ƒ 2,00
Eenige rommelarij geschat ƒ 2,00
Kinderledikantje ƒ 2,00
Rommelarij en stilletje ƒ 1,50
Witte kist ƒ 3,00
... ƒ 0,60

Knechtskamer:
1 kast ƒ 2,00
1 zadel ƒ 8,00
2 rekken ƒ 1,50

Logeerkamer:
2 spiegeltjes met bruine lijsten ƒ 3,00
Dito met vergulden lijst ƒ 7,00
2 dito bruine lijsten ƒ 5,00
Een veren en paardeharen peuluw ƒ 11,00
13 stoelen ƒ 8,00
Bureau ƒ 17,00
Boekenkast en boeken ƒ 30,00
Mahony kistje ƒ 2,00
Twee tuigen met toebehooren ƒ 30,00
Tuigendrager en borstels ƒ 4,00
Spaarlamp ƒ 1,00
Wagenschot ledikant ƒ 25,00
10 bedlakens ƒ 15,00
5 linnen slopen, 9 handdoeken,
3 tafellakens en 18 servetten ƒ 18,75
8 bonte overtrekken ƒ 1,50
5 wit katoenen gordijnen ƒ 10,00
12 stoelen met zwarte zittingen ƒ 18,00
5 fruitmandjes en eenig aardewerk ƒ 2,00

Gang:
Eene ... op ƒ 12,00

Billardkamer:
Billard met toebehooren ƒ 150,00
7 stoelen ƒ 5,00
Kapstok en 2 stoven ƒ 1,50
Kinderstoel ƒ 2,00
Mahony nachttafeltje ƒ 12,00
Benedenvoorkamer:
12 stoelen ƒ 12,00
12 dito ƒ 12,00
28 dito ƒ 56,00
4 gevervde tafels ƒ 10,00
Mahony speeltafel ƒ 6,00
Spiegel met mahonylijst ƒ 14,00
Wagenschot secretaire ƒ 35,00
6 stoven ƒ 3,00
Mahony theestoof met koperen ... ƒ 5,00
1 carpet ƒ 3,00
8 stoelen ƒ 16,00
Spiegel met bruine lijst ƒ 7,00
Mahony theetafel ƒ 6,00
Cilindertafel ƒ 10,00
Carpet ƒ 3,00
2 verlakte trommeltjes en ...trommel ƒ 1,50
Likeurkelder met flesschjes, 3 karaffen
en 9 glazen ƒ 4,50
8 tafelmessen ƒ 1,60
Theeservies en 2 verlakte blaadjes ƒ 5,00
Tabakskistje, trommeltje en inktkoker ƒ 1,50
Pendule ƒ 10,00

In de zaal:
Wagenschot secretaire ƒ 12,00
Gevervde kastjes /2/ ƒ 6,00
2 wagenschot tafels ƒ 12,00

Bottelarij:
Braadspit geschat ƒ 2,00
IJzeren ketel ƒ 1,00
Eenig ... ƒ 2,00
Theestoof en 2 ketels ƒ 3,00
1 lap ... ƒ 2,50
Koperen vijzel en stamper ƒ 3,00
Eenig blikwerk ƒ 5,00
Keldertje ƒ 1,00
... ƒ 1,50
3 verlakte theebladen en theekistje ƒ 3,30
Olystel met 2 flesschjes ƒ 1,50
Theecomfoor ƒ 1,00
Toiletdoos ƒ 0,80
Koffymolen ƒ 1,00
Ganglantaarn ƒ 1,00
80 borden ƒ 8,00
3 kommen ƒ 3,00
10 schotels ƒ 2,50
Theeservies ƒ 2,50
3 waterpotten ƒ 0,90
2 sauskommen ƒ 0,50
12 vertinde vorken en lepels met tinnen
soeplepel ƒ 3,40
26 tafelmessen ƒ 7,80
27 wijnglazen ƒ 5,40
4 bierglazen ƒ 0,40
21 kopjes en 32 schoteltjes benevens eenig
houtwerk en rommelarij ƒ 7,30
Keukenkast en ijzeren ketting ƒ 4,90

Achterhuis:
Mangel op ƒ 25,00
Twee ... ƒ 2,00
Twee kisten ƒ 1,50
Twee gordijnen en ijzeren roede ƒ 2,00
Huifkar zonder huif ƒ 70,00
Eenig houtwerk ƒ 2,50
2 ladders ƒ 17,00
2 schragen ƒ 1,00
Trogbak ƒ 4,50
Waterton en teems ƒ 4,00
Winkeltrapje ƒ 1,50
Waterton ƒ 6,00

Beddegoed:
Paardenharen matras en peuluw ƒ 25,00
Dito dito met peuluw /3/ ƒ 64,00
Dito ƒ 12,00
Bed en 12 kussens ƒ 83,00
5 katoenen dekens ƒ 23,00
7 wollen dito ƒ 26,00

Loods:
9 ramen ƒ 27,00
22 dito met 10 broeibakken ƒ 64,00
4 kisten ƒ 4,00
Schaafbank ƒ 3,00
Eenig houtwerk en slijpsteen ƒ 11,00
Eene partij bloemen ƒ 112,00
2 tuinbanken ƒ 16,00
Tafel ƒ 5,00
5 ledikanten ƒ 40,00
4 stroomatten met peuluw ƒ 8,00

en bedraagt het tot dusverre geïnventariseerde ƒ 1872,65

Deze boedelinventaris is ons aangeleverd door Robert Spanings, archiefmedewerker van het Katholiek Documentatie Centrum, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen, waarvoor hartelijk dank!

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: