Oude Haven 86-88

Oude Haven 86-88

Dit statige dubbele herenhuis werd in 1871 gebouwd in eclectische stijl. Beide huizen hebben een hoge met hardsteen beklede plint met daarboven een baksteengevel. Kenmerkend zijn de versierde omlijstingen van de vensters en deuren. Het pand is in vrijwel authentieke staat bewaard gebleven.

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 19-04-2016: De panden Oude Haven 86-88 zijn op 24 september 2001 aangewezen als rijksmonument. In de redengevende omschrijving staat: "Groot dubbel HERENHUIS, gelegen aan de noordzijde van de Oude Haven. De panden zijn gebouwd in 1871 in neoclassicistische stijl, vermoedelijk in opdracht van P.F.I. Noorduijn, wiens naam voorkomt op de zogenaamde 'eerste steen', geplaatst in de achtergevel van het pand nr 86.
(...) Rechts naast de deur bevindt zich de zogenaamde 'eerste steen', gemaakt van zandsteen en met de inscriptie 'P.F.I. NOORDUIJN / 10 AUG. 1871'"

De beschrijving bij archieffoto F84820 luidt: "Deze gevelsteen in het oud-patriciërshuis is ingemetseld door Pieter F.J. Noorduijn, zoon van Arnoldus Noorduijn. Het gezin woonde er van ongeveer 1870 tot na 1884".
Arnoldus Noorduijn, geb. Nijmegen 4 aug. 1825,† Nijmegen 10 febr. 1905, zn. van Arnoldus en Petronella Frederika Johanna van Guericke, tr. Nijmegen 2 aug. 1854 Christina Johanna Noorduijn, geb. Nijmegen 9 mei 1829, † ald. 27 juni 1902, dr. van Jan Matthijs en Petronella Hendrika Dronsberg.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Noorduijn, geb. Nijmegen 17 april 1855, tr. Arnhem 24 april 1884 Johanna Elisabeth Reijers, geb. Arnhem 19 juli 1862, dr. van Jan en Johanna Lucreta Geertruida Everwijn.
2. Pieter Jan Matthijs Noorduijn, geb. Nijmegen 21 aug. 1858, † ald. 25 aug. 1858.
3. Pieter Frederik Johan Noorduijn, geb. Nijmegen 19 aug. 1859, † Chicago 17 jan. 1894.
4. Mathilde Petronella Noorduijn, geb. Nijmegen 17 juni 1861, † De Bilt 31 maart 1936, tr. Nijmegen 17 febr. 1886 Pieter Hendrik van den Broeke, geb. Herwen en Aerdt 11 juni 1854, zn. van Pieter Hendrik Cornelis en Josephina Cornelia Hendrina Bartha van Zijll.

Oude Haven 86
Arnoldus Noorduijn woonde na 1871 op het adres Oude Haven, D 191 (= Wijk D, nr. 191). Het adres van het monumentale pand is sindsdien een aantal malen gewijzigd:

1880: Waalplein 9
1890: Waalplein 64
1918: Waalplein 86
1924: Oude Haven 86

Arnoldus Noorduijn is pas verhuisd nadat de Commanditaire Bankvereeniging A. NOORDUIJN & ZONEN in 1896 in financiële moeilijkheden raakt:
"– Te Nijmegen heeft de bekende commanditaire Bankvereeniging, onder beheer van de heeren A. Noorduijn & Zonen, hare betalingen gestaakt. Aangezien de heeren Noorduijn tot dusverre een onbeperkt vertrouwen genoten, wekt deze catastrophe groote sensatie en maakt het onderwerp veler gesprekken uit. Omtrent den omvang van het verlies loopen de geruchten zeer uiteen. De Heer A. Noorduijn is ook president der Kamer van Koophandel en consul van het Duitsche Rijk." (bron: Tubantia, 9 december 1896)

Over Pieter Frederik Johan Noorduijn is weinig bekend. In de periode 1873-1878 woont hij in Herwen en Aerdt. Op 23 maart 1881 vertrekt hij naar Antwerpen. In 1888-1889 is hij actief bij de roeivereniging "Daventria" in Deventer en verkoopt hij "vuurmakers". Zijn eervol ontslag als 2e luitenant bij de dienstdoende schutterij doet vermoeden dat hij Deventer in augustus 1889 heeft verlaten.
In Het Nieuws van den Dag van 20 januari 1894 melden zijn ouders dat hun geliefde zoon in Chicago is overleden. Volgens FamilySearch was hij koopman en getrouwd.
Reactie 2:

Redactie, 11-09-2016: Zie ook foto Oud Nijmegen 1561.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: