Grote Markt 21

Grote Markt 21

Ook nummer 21 kreeg na de opsplitsing van de Lakenhal een gezwenkte trapgevel. Deze verdween ergens tussen 1765 en 1830. Het pand kreeg toen zijn huidige voorgevel met een trapeziumvormig dak, dat kort na 1945 werd vervangen door een schilddak. De winkelpui komt uit het begin van de 20ste eeuw.
In het begin van de vorige eeuw werd de winkel betrokken door ‘Vleeschhouwerij H.A. Martens en Zonen’. Aan de slagerij herinneren nu alleen nog een muurschildering en een fraai stukje houtsnijwerk boven in de winkelpui, dat sinds 2005 weer zichtbaar is na de verwijdering van een reclamebord.

GroteMarkt21a.jpg

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl

Reactie 1:

J. van Leth, 13-10-10: Het is weliswaar geen foto, maar misschien toch een bijdrage voor het archief. Hieronder mijn correspondentie met de gemeente:

Mijn vraag: ...Het is jammer dat de letters van slagerij Martens van de voorgevel verdwenen zijn. Ze waren voor ons zo herkenbaar... Of komen ze (ooit) nog terug ??

Antwoord: De commissie beeldkwaliteit heeft het volgende hierover geschreven:

Op 29 juli jl. hebben wij bovengenoemd plan besproken, dat betrekking heeft op het schilderen van de voorgevel van het rijksmonument Grote Markt 21, waarbij de tekst ‘H Martens’ is verdwenen.
Op verzoek hebben wij beoordeeld of de wijziging verenigbaar is met de monumentale kwaliteiten van het object. Bij de beoordeling hebben wij de criteria van bouwsteen H1, historisch stedelijke bebouwing, uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit aangehouden. Verder hebben wij rekening gehouden met het feit dat voor dit perceel het bijzondere toetsingsniveau van toepassing is. Tevens is de redengevende omschrijving van het rijksmonument bij de beoordeling betrokken.
Uit de voorgelegde gegevens blijkt dat er al sinds het begin van de jaren ’20 van de twintigste eeuw reclame van slagerij H. Martens op het pand aanwezig was. De tekst zoals tot voorheen nog aanwezig is in de jaren ’70 aangebracht. De aanwezigheid van de reclametekst is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de geschiedenis van reclameuiting. Wij betreuren het daarom dat de tekst verdwenen is, maar achten de tekst niet van dusdanige waarde dat het terug zou moeten komen.

Zoals als blijkt, dient de eigenaar van Grote Markt 21 de letters niet terug te plaatsen
.

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: