Daalseweg 200 Begraafplaats Altrade Kruiswegstatie

Altradekruis1

Daalseweg 198: kruiswegstaties op de begraafplaats Daalseweg:


Een kruisweg bestaat uit 14 staties, die een voorstelling vormen van de weg die Jezus aflegde van het huis van Pilatus (de Romeinse stadhouder die Jezus ter dood veroordeelde) naar Golgotha, de heuvel waar hij werd gekruisigd.
Begraafplaats Daalseweg heeft een onvoltooide kruisweg met slechts vijf staties, die aan de randen van de het terrein staan. Ze zijn door J.J. Weve ontworpen in neogotische stijl. Of de overige negen staties zijn verdwenen of nooit zijn gebouwd, is niet duidelijk. De opschriften op de staties luiden als volgt:

I Statie
Jezus wordt ter dood
veroordeeld.

II Statie
Jezus neemt het kruis
op zijne schouders.

III Statie
Jezus valt ten eersten
male onder het kruis.

IV Statie
Jezus ontmoet zijne
lieve Moeder.

V Statie
Simon v. Cyrenen helpt
Jezus het kruis dragen.

Altradekruis2 Altradekruis3
Altradekruis4 Altradekruis5

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl

Reactiepagina
Reactie 1:

JAM. Willems, 24-02-2017: De overige 9 staties zijn (wegens geldgebrek?) nooit gebouwd.
Reactie 2:

Bart Janssen, 27-02-2017: Tijdens mijn rondleidingen, die ik al vanaf 1992 op de begraafplaats aan de Daalseweg verzorg, sprak ik regelmatig met vaak hoogbejaarde heren, die in hun jeugd misdienaar waren geweest. Zij begeleidden elk jaar met Allerzielen (2 november) en Goede Vrijdag de priester op zijn tocht langs de kruiswegstaties (monumenten Ún grote houten kruizen) op deze oude begraafplaats uit 1885. Vele tientallen nabestaanden van daar begraven overledenen volgden de priester en de misdienaars in een lange stoet.
De heren vertelden mij ook dat de begraafplaats acht of negen van deze staties heeft gehad. Bij de verkoop van de grond van vak 39 en 40 aan de schoenfabriek Wellen en bij de daarmee gepaard gaande ruiming van de graven zouden deze monumenten verdwenen zijn.
Ik heb hier echter mijn twijfels over. De vijf kruiswegstaties staan telkens zeven muurdelen van elkaar. Na de vijfde statie staan minstens tien muurdelen waar duidelijk geen statie gestaan heeft.
Vermogende Nijmeegse families hebben deze bijzondere monumenten aan de begraafplaats geschonken. Op drie van de vijf monumenten staan de namen gebeiteld van de families Felet, Hamer en Dobbelmann. Deze drie families liggen in een straal van ▒20 meter rond het centrale kruis in hun eigen grafkelder.


Statie II-Felet


Statie IV-Hamer


Statie V-Dobbelmann

Ook bij begrafenissen was misdienaar zijn een geliefde bezigheid, want de jongens kregen er vrij voor van school.
Mevrouw Th. Friederichs-Laurentzen, de weduwe van de voormalige beheerder van de begraafplaats, heb ik in de jaren tachtig nog mogen interviewen. Het echtpaar woonde jarenlang boven de aula van de begraafplaats en mevrouw Friederichs had onder meer de zorg voor de superplies van de misdienaars.
Vaak waren er meer begrafenissen op een dag en mevrouw Friederichs vroeg de jongens dan na de begrafenis rustig door het middenpad terug te lopen. Als het echter regende, namen de jongens de kortste weg door de struiken naar de aula. De superplies moesten dan met allerlei noodgrepen voor de volgende begrafenis opnieuw gewassen, gedroogd en gestreken worden. Ik herinner me dat het strijken het grootste probleem was, want die superplies zaten vaak vol plooien die keurig gestreken moesten worden. Soms waren de superplies bij de volgende begrafenis nog vochtig, omdat mevrouw Friederichs ze met de strijkbout (op de kachel verwarmd) niet droog had gekregen. Begrijpelijk dat ze die misdienaars soms vervloekte.
Voor haar man Henk Friederichs betekende de begraafplaats alles. Hij werkte er dag en nacht voor. Voor zijn echtgenote was het vele werk, waarvoor zij geen enkele vergoeding ontving, vaak een beproeving. Het zou me niet verbazen als het een van de redenen is geweest waarom zij haar lichaam na haar dood (ze overleed op 6 april 1998 op 94-jarige leeftijd) ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: