titel pagina

 Daalseweg 198: rooms-katholieke begraafplaats Daalseweg en hekwerk:


Een sierlijk smeedijzeren hek, geflankeerd door twee natuurstenen neogotische hekpijlers, vormt de toegang tot de rooms-katholieke begraafplaats aan de Daalseweg. Op 24 juni 1885 werd deze eerste rooms-katholieke begraafplaats van Nijmegen ingezegend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Godschalk.
Het ontwerp voor de begraafplaats met bijbehorende (in 1972 gesloopte) aula annex tuinmanswoning komt van stadsarchitect J.J. Weve, die er overigens zelf ook is begraven. De hoofdstructuur bestaat uit twee brede paden die elkaar kruisen en die aan weerszijden zijn beplant met rode beuken. Aan deze paden liggen de voornaamste graven. Aan de randen van de begraafplaats staan vijf staties - eveneens van de hand van Weve - die een gedeelte van de kruisweg van Jezus uitbeelden.
In de jaren 1893 en 1904 werd de begraafplaats uitgebreid. In de jaren '30 van de 20ste eeuw was de stad zover uitgedijd, dat de begraafplaats door bebouwing was ingesloten en uitbreiding dus niet meer mogelijk was. In 1940 dreigde sluiting voor het eerst. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef de begraafplaats echter in gebruik. Op 26 september 1944, kort na de bevrijding van Nijmegen, richtte een zware bom veel schade aan.
In 1948 werd de begraafplaats alsnog gesloten en een groot gedeelte van de graven werd geruimd. Het terrein raakte in verval door gebrek aan onderhoud, viel ten prooi aan vandalisme en werd bedreigd door plannen voor woningbouw. Het tij keerde in 1995, toen de begraafplaats werd gerenoveerd en na bijna een halve eeuw weer in gebruik werd genomen.

Tot op heden zijn er op de begraafplaats Daalseweg zo'n 25.000 mensen begraven. Daaronder bevinden zich ruim 300 slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Verder liggen er 'belangrijke' families begraven, waaronder die van Vroom en Dreesmann, Terwindt en Dobbelmann. Tenslotte vonden verschillende bekende Nijmegenaren hier hun laatste rustplaats:
· Dr. J.M.G.M. (Jan) Brinkhoff (1906-1985), hoofdredacteur van historische vereniging Numaga en schrijver van boeken over Nijmeegse historie.
· C.A.P. (Kees) Ivens (1871-1941), fotograaf en vader van cineast Joris Ivens. Zette zich vanaf 1906 in voor de bouw van een verkeersbrug over de Waal.
· Oscar Leeuw (1866-1944), architect. Ontwierp onder meer concertgebouw De Vereeniging en verschillende villa's en herenhuizen in Nijmegen. Zijn bekendste werk is Jachtslot de Mookerheide.
· Eugène Lücker (1876-1943), beeldend kunstenaar.
· Emile Selbach (1887-1915), bekend als de gewichtigste hotelier van Europa.
· Ir. Jan Jacob Weve (1852-1942), stadsarchitect van 1881 tot 1920. Ontwierp verschillende scholen en woonhuizen en restaureerde belangrijke gebouwen in Nijmegen.

Tot de beschermde onderdelen van de begraafplaats Daalseweg behoren niet alleen de algehele aanleg en enkele grafmonumenten, maar ook het originele smeedijzeren hekwerk bij de ingang. Op de witmarmeren platen, die in de natuurstenen hekpijlers zijn verwerkt, staan de volgende teksten:


Zalig
zijn de
dooden
die in
den heer
sterven
Apoc. XIV. 13

het is
eene heilzame
gedachte
voor de
overledenen
te bidden
II Makk. XII. 46

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl

 

Reactie 1:

Rob Essers, 31-07-09: Op de pagina over de rooms-katholieke begraafplaats Daalseweg staat:

> Tenslotte vonden verschillende bekende Nijmegenaren hier hun laatste rustplaats:
> * Dr. J.M.G.M. (Jan) Brinkhoff (1906-1985), hoofdredacteur van historische vereniging Numaga en schrijver van boeken over Nijmeegse historie.

Dr. Johannes Michael Gerardus Maria (Jan) Brinkhoff (Nijmegen 15 april 
1906 – Nijmegen 24 december 1985) is begraven op de R.K. Begraafplaats 
Jonkerbos, waar ik bijgevoegde foto heb gemaakt.Op http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/B.html#Begraafplaats Daalseweg 
staat een overzicht van straten die zijn genoemd naar personen die op de 
Begraafplaats Daalseweg zijn begraven. Het Jan Brinkhoffplantsoen hoort daar 
niet bij.

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: