Begijnenstraat 16-16a

Begijnenstraat 16-16a

Dit pand uit 1838 is gebouwd in een voor die tijd kenmerkende stijl: het neoclassicisme. Het pand telt twee hoge verdiepingen en boven een kroonlijst nog een lagere verdieping, een zogenaamde mezzanino. Het vertoont opmerkelijke overeenkomsten met een huizencomplex aan de Van Asch van Wijckskade in Utrecht, dat in de jaren 1834-1837 naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. werd gebouwd.

De gevel is sober van opzet, maar kent een paar details. De sluitsteen in de rondboogpoort vermeldt onder andere het bouwjaar van het pand. De handvatten aan de dubbele deur daaronder zijn versierd met rozetten.

terug naar Rijksmonumenten terug naar Gevelstenen

Reactie 1:

Rob Essers, 06-06-2015:


foto uit 2015

Het opschrift op de sluitsteen zou voor zich moeten spreken. De steen is kennelijk in 1838 gelegd. Tussen de cijfers staan in dit geval niet de dag en de maand waarin de steen geplaatst is. Er zou een hoofdletter A of een Alziend oog kunnen staan met daaronder de letter tau (19e letter van het Griekse alfabet).

Sectie C, nrs. 2011 en 2102
Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (1832) waren de percelen met de nrs. 2101 en 2102 (plaatselijke benaming: De Bagijne gast) in de kadastrale gemeente Nijmegen, sectie C, eigendom van de weduwe van Gijsbertus Rommwiel, rentenierster:
Elisabeth van Burck, ged. Nijmegen 26 febr. 1758, † ald. 10 febr. 1831, dr. van Albartus en Metje Swenck, tr. Nijmegen 3 aug. 1779 Gijsbert Romwiel, ged. Nijmegen 2 sept. 1742, verwer, † Nijmegen 5 april 1816, zn. van Frans en Maria van der Horst.

Wijk D, nrs. 563 en 564
Johan P. Cramer werd in 1831 de nieuwe eigenaar van nummer D563 en D564 in de Bagijnegasch. In de oorspronkelijke bron worden alleen de straatnaam en het wijknummer genoemd. Hij was vanaf 1831 ook de eigenaar van nummer D73 in de Heeselstraat. Ook Lange Hezelstraat 12 is een rijksmonument.

Alles wijst er op dat Johan Peter Cramer het pand met de huisnummers D563 en D564 heeft laten bouwen of verbouwen en de letters CR op de sluitsteen uit 1838 een afkorting zijn van de familienaam Cramer.
Johan Peter Cramer, ged. Dordrecht 23 mei 1792, koopman, kaarsenfabrikant, kruidenier, † Nijmegen 11 okt. 1855, zn. van Johan Peter en Maria Lutterbach, tr. Nijmegen 13 april 1816 Anna Herold, geb. Nijmegen 28 jan. 1795, winkelierster, † Nijmegen 10 april 1863, dr. van Christiaan en Christina Louisa Hendriks.
Uit dit huwelijk:
  1. Maria Louise Cramer, geb. Nijmegen 20 sept. 1816, † ald. 13 nov. 1886, tr. Nijmegen 18 febr. 1845 Isaak Antonie Theunissen, geb. Nijmegen 22 jan. 1822, beurtschipper, zn. van Johannes Simon en Elisabeth Cranenberg.
  2. Christina Johanna Cramer, geb. Arnhem 20 maart 1819, † Schiedam 12 jan. 1905, tr. Nijmegen 19 juni 1857 Derk Wolterbeek, geb. Nijmegen 4 okt. 1814, † Nieuwer-Amstel 16 nov. 1893, zn. van Antoni Hendrick en Catharina Elisabeth Reijnen.
  3. Fredrika Magdalena Cramer, geb. Nijmegen 9 juni 1821, † Arnhem 30 nov. 1907.
  4. Anna Maria Cramer, geb. Nijmegen 5 sept. 1823, † Arnhem 30 okt. 1907, tr. Nijmegen 30 april 1851 Johannes Wilhelmus Michielsen, geb. Nijmegen 15 dec. 1818, meester timmerman, † Nijmegen 5 febr. 1891, zn. van Hendrik Evert en Elisabetha Jansen.
  5. Coenraad Christiaan Cramer, geb. Nijmegen 20 febr. 1826, † Banana 4 dec. 1889.
  6. Louisa Christina Cramer, geb. Nijmegen 23 april 1828, † ald. 17 nov. 1908, tr. Nijmegen 9 nov. 1853 Willem Derk Vink, geb. Nijmegen 16 dec. 1826, schrijnwerker, † Nijmegen 30 mei 1896, zn. van Willem en Aagje van Leijden.
  7. Karel Theodoor Cramer, geb. Nijmegen 11 juni 1830, koopman, zetter voor de rijksbelasting, † Nijmegen 18 aug. 1903, tr. Nijmegen 11 aug. 1875 Catharina van den Broek, geb. Utrecht 1 juni 1826, † Hees 11 maart 1902, dr. van Bernardus Jacobus en Sara Esther Catharina Emerentia Muller en wed. van Carel Frederik Vink.
  8. Johanna Petronella Cramer, geb. Nijmegen 10 sept. 1832, † ald. 28 april 1923.
  9. Jan Willem Cramer, geb. Nijmegen 14 aug. 1834, Officier van Gezondheid 3e klasse, † Weltevreden 9 nov. 1857.
  10. Johannes Cramer, geb. Nijmegen 5 aug. 1836, grutter, margarinefabrikant, † Nijmegen 8 dec. 1907, tr. Nijmegen 16 aug. 1865 Maria Catharina Florentina Overkamp, geb. omstr. 1843, † Wolfheze, gemeente Renkum 14 april 1926, dr. van Gerrit Coenraat en Wilhelmine Florentine Verführen.

Het ligt voor de hand dat zijn oudste zoon (vijfde kind) de sluitsteen op 12-jarige leeftijd heeft geplaatst. Zijn oudere zussen kwamen er niet aan te pas. Over de juiste spelling van zijn eerste voornaam is blijkbaar een misverstand ontstaan. In zijn geboorteakte staan de voornamen Coenraad Christiaan. Op de steen had dus eigenlijk CCCR moeten staan. Het tegenovergestelde doet zich voor bij zijn broer Karel Theodoor van wie de eerste voornaam later met een C wordt geschreven.

Coenraad Christiaan Cramer is niet in de voetsporen van zijn vader getreden. Uit een aantal advertenties in het Samarangsch Advertentie-Blad blijkt dat hij in 1860 werkzaam is in Ngawie (Madioen) in Nederlandsch-Indië.


Samarangsch Advertentie-Blad, 30 december 1859


Oostpost : Soerabayasche Courant, 18 maart 1864


Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 oktober 1867

Dat Coenraad Christiaan Cramer een van de passagiers op het fregatschip Minister Fransen van de Putte is alleszins aannemelijk. Uit het Bevolkingsregister 1860-1870 blijkt dat hij vanaf 1 november 1867 bij zijn broer Karel Theodoor op het adres Hezelstraat, Wijk D, nr. 73 woonde. Zijn vorige woonplaats was Rembang in Nederlandsch-Indië.

In het adresboek van 1868-1869 staat "Cramer, C., Stuurman, Hezelstraat, D 73." Volgens het bevolkingsregister vertrok hij op 13 mei 1868 naar Amsterdam. Het eerstvolgende teken van leven is zijn vertrek per Drenthe van Rotterdam naar Batavia in 1880:


Het Nieuws van den Dag, 13 juli 1880


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 2 februari 1890

Coenraad Christiaan Cramer overleed op 4 december 1889 in Banana. In deze plaats in de monding van de Kongo-rivier was een Nederlandse nederzetting. De advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 2 februari 1890 werd geplaatst door zijn broer Karel Theodoor.

dochter
Uit de Parenteel Barentz - De Rijp - Ceylon (VOC) - Nederlandsch-Indië blijkt dat het verblijf van Coenraad Christiaan Cramer in Nederlandsch-Indië niet zonder gevolgen was. Op 30 juni 1864 werd in Ngawie (Madioen) zijn dochter Emilia Cramer geboren. De moeder van Emilia was een inlandse vrouw met de naam Djienem.
Emilia Cramer, geb. Ngawie, Madioen 30 juni 1864, † Probolinggo 2 juni 1928, dr. van Coenraad Christiaan en N.N. Djienem, tr. Semarang 28 febr. 1893 Pieter Cornelis Barentz, geb. Malangdjiwan 8 juli 1863, † Malang 13 dec. 1932, zn. van Frederik Hermanus en Rosina Engelman.

Het opmerkelijke feit doet zich voor dat hun oudste zoon Coenraad Christiaan Barentz, geb. Kendal 14 maart 1894, † Geldrop 11 febr. 1986, genoemd is naar zijn grootvader van moederszijde. Hij maakte in Nederlandsch-Indië carrière bij de spoorwegen. Na zijn afscheid in 1950 vestigde ir. C. Ch. Barentz, oud-hoofdinspecteur der Staatsspoorwegen, zich in Nederland.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: