Lentse Historische Kring

ga naar aflevering 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

~ Lent lang vervlogen tijd ~

4. Samenvatting

De boeiende en vaak verbijsterende geschiedenis van het oeverdorp Lent en het aangrenzende Doornik is een lange optocht van over elkaar buitelende natuurrampen en van verwoestend oorlogsgeweld. Waarvan wij de juiste omvang lang niet altijd kunnen bepalen en waarbij wij ons afvragen hoe die mensen konden overleven, zo zij al overleefden, en hoe zij telkens opnieuw hun dorp weer konden opbouwen. Lent was het verkeersknooppunt van alle wegen uit het noorden naar Nijmegen en strategisch gezien was Lent de invalspoort naar de Betuwe en de uitvalsbasis voor de vijanden van Nijmegen. Die rampen en dat geweld zijn de oorzaak dat Lent geen oude monumenten kent. Geen ruïne van het kasteel Lent, geen Huis te Lent, geen nieuw Huis te Lent, geen oude Sint Maartenskerk en geen eerste hervormde kerk, geen 'Buytenhuys' en geen 'Duyfhuys.' Ook het eerste 'Kriekenbeek', het oude 'Sprokkelenburg' en 'De Steenen Kamer' werden door brand verwoest evenals de eerste (en laatste) Lentse bierbrouwerij. De Lentse standerdmolen werd begin vorige eeuw gesloopt evenals het herenlogement Wildenbeest en het oude bondsgebouw. Wel herinneren enkele kolken nog aan de verwoestende watersnoden.

In nr. 23 van het periodiek historisch cahier 'Lent lang vervlogen tijd' werd een samenvattend verklarend historisch overzicht opgenomen van de geschiedenis van Lent vanaf de prehistorie tot de ingebruikstelling van de Waalbrug in 1936.
In het supplement nr. 22 behorende bij 'Lent lang vervlogen tijd' een snelle wandeling door 2000 jaar Lentse geschiedenis t.b.v. het gemeentebestuur van Nijmegen.
In 'Atlas Lent lang vervlogen tijd' nr. 7 werd een samenvatting opgenomen van de geschiedenis van Oud Doornik, Huis Doornik, de heerlijkheid Doornik en de heerlijkheid Doornik en Ressen.
Een chronologische opsomming van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot de historie van het oeverdorp Lent werden in vier uitgaven van 'Lent lang vervlogen tijd' opgenomen en wel:
Nr. 14: De periode vanaf de prehistorie tot de verwoesting van de versterkingen van Diederik van Lent in 1354/55.
Nr. 16: De periode van 1355 tot het tractaat van Venlo in 1543 waarbij Gelder zijn zelfstandigheid verloor.
Nr. 18: De periode van 1544 tot de ingebruikstelling van de trekschuitenvaart 'De Grift' en de verkeersweg 'Griftdijk' in 1611.
Nr. 26: De periode van 1612 tot de vestiging van de zelfstandige gemeente Lent met Doornik en Ressen in 1811.

Afb. 4a: Sinds de ingebruikstelling van De Grift en De Griftdijk in 1611 was De Griftdijk de verkeersader voor het rijdende verkeer tussen Nijmegen en Arnhem. Tussen 1864 en 1868 kwam er een kei- en klinkerbestrating en in 1880 werden iepen en notenbomen gepland. In Lent heette De Griftdijk toen Arnhemsche Straatweg. Aan de westzijde waren burgerwoningen en herenhuizen gebouwd. Zoals b.v. het nieuwe Kriekenbeek. Op de tekening de Arnhemsche Straatweg op het einde van de 19e eeuw met links het bekende café De Leeuw.

Afb. 4b: Dezelfde Arnhemsche Straatweg op het einde van de 19e eeuw gezien vanuit het noorden met rechts café de Leeuw en links de restanten van de Grift. In die tijd ondervonden de ondernemers aan de Veerdam zoals de stalhouderijen en de horeca concurrentie van de spoorwegen. Landbouwcrisis en Delicrisis brachten de agrarische ondernemers standsorganisaties, coöperaties en veilingen. De tabaksplantenteelt kwijnde. Voor de kinderen uit de vele kroostrijke gezinnen was onvoldoende werkgelegenheid. Zij trokken weg. Het aantal inwoners daalde in relatieve en zelfs in absolute zin in 1880-1890.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)