Lentse Historische Kring

ga naar aflevering 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

~ Lent lang vervlogen tijd ~

2. De uitgaven van de Lentse Historische Kring

Lent lang vervlogen tijd is het periodieke historische cahier van de Lentse Historische Kring met flitsen uit de geschiedenis van het oeverdorp Lent en het aangrenzende Doornik tegenover Nijmegen. Deze uitgaven worden op A 4 formaat uitgevoerd met een gemiddelde omvang van 60 pagina's. In de periode september 1985 tot en met januari 2005 verschenen 26 nummers van dit cahier.

In de supplementen behorende bij deze cahiers worden onze bijdragen in o.m. Nijmeegs Katern van de historische vereniging Numaga, Kringblad van de historische kring Bemmel en Valkhofnieuws van de Valkhofvereniging opgenomen. Daarnaast de teksten van lezingen die wij voor bevriende verenigingen hielden en teksten van kritieken op onze uitgaven in dag- en weekbladen en tijdschriften. Deze supplementen worden eveneens op A 4 formaat uitgevoerd met een gemiddelde omvang van 55 pagina's. In bovengenoemde periode verschenen 26 supplementen.

Atlas Lent lang vervlogen tijd verschijnt in A 3 oblong formaat om de vele tekeningen die betrekking hebben op de historie van Lent en details uit die tekeningen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Uitsluitend voor de archieven die onze uitgaven betrekken werden in september 2004 in 5 nummers 350 A 3 pagina's met tekeningen, plattegronden, landkaarten en grafieken met korte beschrijvingen opgenomen. In bovengenoemde periode verschenen 12 nummers van deze atlas met een gemiddelde omvang van 65 pagina's. 

Het citeren uit opstellen en overzichten uit de uitgaven van de Lentse Historische Kring is toegestaan onder bronvermelding. Het letterlijk of in bewerkte vorm verveelvoudigen en/of openbaar maken van deze teksten of gedeelten daarvan en het reproduceren van opgenomen illustraties door middel van druktechnieken, kopieertechnieken, microfilm of op welke andere wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie niet toegestaan. De hierna volgende gegevens werden door de Lentse Historische Kring ter beschikking gesteld voor de website www.noviomagus.nl van de Stichting Noviomagus.nl. De internetbewerking is in handen van Henk Kersten.

Afb. 2a: Op de titelpagina van Lent lang vervlogen tijd nr. 23, september 1997 werd een impressie opgenomen van het oude dorp Lent in 1744 aan de hand van een tekening van de bekende tekenaar van stads- en dorpsgezichten, Jan de Beijer. Gedateerd 20 juli 1744. De Grift is dan twee jaar voor alle scheepvaartverkeer gesloten. Op de tekening links een concentratie van behuizingen rond de Hervormde Kerk en rechts de lange lintbebouwing langs de Griftdijk die doorliep tot aan de Veerdam. De Hervormde Kerk had toen nog een klokkenstoeltje in plaats van een torentje. Dat torentje werd in 1755 bij de restauratie aangebracht.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)