VDHorst

Van der Horst

Hieronder ziet u, zo mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkeling van de Carte de visite, logo, ontwerp en adressering van fotograaf E. Johan van der Horst. Bent u in het bezit van een type dat hieronder niet vermeld staat, dan voegen we dat graag aan dit overzicht toe. Kunt u een bijdrage leveren aan deze pagina of heeft u informatie over deze fotograaf, mail ons.

RKD info: Horst, Evert Johannes van der

Geboorteplaats/datum Nijkerk 1876-08-28
Sterfplaats/datum Nijmegen 1944-11-17

Periode van werkzaamheid: vanaf 1909-1913

Klik hier voor de Van der Horst fotocatalogus

terug naar de fotografenpagina

Kabinetfoto. E. Johan v/d Horst, Dominicanenstraat 125 Nijmegen (blanco achterzijde)

 

E. Johan v/d Horst, Dominicanenstraat 125 Nijmegen

 

Cdv. E. Johan v/d Horst, Hertogstraat 45 Nijmegen

 

Kabinetfoto. E. Johan v/d Horst, Hertogstraat 45 Nijmegen

 

Kabinetfoto. E. Johan v/d Horst, Hertogstraat 45 Nijmegen

 

Kabinetfoto. E. Johan v/d Horst, Hertogstraat 45 Nijmegen

 

Kabinetfoto. E. Joh. v. d. Horst Nijmegen

 

Firmastempel

 

Fotokaart met adres Hertsteeg 45

 

Fotokaart met adres Hertogstraat 45 (Collectie: Jan Krijff)

 

Fotokaart met adresstempel en datum. De personen erop zijn Dries Vaessen en Mies Teeuwissen (Collectie: Henny Teeuwissen)

 

Fotokaart met stempel (Collectie: Wim Tiellemans)

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Joost Hoedemaeckers, 29-03-2018: Beste dames, heren,
Bij het BHIC hebben wij een aantal foto’s in onze collectie van “Van der Horst, Nijmegen”, naar alle waarschijnlijkheid fotograaf Johan van der Horst. In verband met een vraag over de auteursrechten van een bepaalde foto zijn wij op zoek naar meer informatie. Meer specifiek zijn wij op zoek naar informatie of contactgegevens van familie/rechthebbenden. Op de Noviomagus website vond ik enige info maar ik kom daar nog niet veel verder mee. Kunnen jullie ons meer over hem vertellen? Heeft hij nog familie in Nijmegen wonen? Rechthebbenden of mensen die eventueel zijn fotozaak hebben voortgezet?
Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Joost Hoedemaeckers, Beheerder Audiovisuele collecties
De foto waar het om gaat: https://www.bhic.nl/foto/73bfa31c-45fb-11e3-bbcf-37b9cd590b31

Redactie: Op de foto staat geen fotograaf vermeld. Waarom is hij aangemerkt als "Foto van der Horst; Nijmegen"? Als achterop iets als een stempel staat, zijn we daar wel benieuwd naar.

Joost: Dat staat er niet op. Sterker nog, het is een negatief wat wij in het depot hebben liggen. Deze foto behoort tot een collectie die komt van een verzamelaar uit Zeeland genaamd Willem Keeris. De collectie is beschreven door Keeris zelf met hulp van een aantal vrienden. Zij hebben meer weet van de details van elke foto dan dat ik heb. Ik ga ervan uit dat de verwijzing naar Van der Horst uit Nijmegen correct is.
Reactie 2:

Rob Essers, 30-03-2018: In De Gelderlander van 17 augustus 1909 staat bij de personen die zich in juli 1909 hier vestigden: "E. J. v. d. Horst, fotograaf, Harderwijk; Dominicanenstraat 125."

Evert Johannes van der Horst (Nijkerk 26 augustus 1876 – Nijmegen 17 november 1944) was op 30 januari 1907 in Haarlem getrouwd met Maria van Velthuijsen (geb. Haarlem 15 oktober 1877). Op 23 juni 1908 werd in Harderwijk hun zoon Eduard Johannes Marie van der Horst geboren. Tot 1914 is Fotografie E. JOH. VAN DER HORST gevestigd op het adres Dominicanenstraat 125 in Nijmegen.

Hertogstraat 45
In het adresboek 1914-1915 staat: "Horst, E. J. v. d., fotograaf, Hertsteeg 45." In de periode 1914-1944 is Fotohandel E. J. v.d. HORST hier gevestigd. De straatnaam wordt in 1926 (weer) gewijzigd in Hertogstraat (raadsbesluit d.d. 20 januari 1926). Op archieffoto GN15310 (Datering: 6/1936) is het pand met het opschrift 'FOTOGRAFIE' te zien op de achtergrond.

St. Jorisstraat 13
In 1930 opent E. JOH. VAN DER HORST een tweede zaak op het adres St. Jorisstraat 13 (bron: De Gelderlander 1 april 1930). In de periode 1930-1944 is de tweede zaak hier gevestigd. Het pand van 'FOTO VAN DER HORST' staat op op archieffoto GN4960 (Datering: 1932). Zoon Eduard trouwt op 21 april 1936 in Nijmegen Theodora Martha Maria Hamer (Nijmegen juli 1913 – Nijmegen 30 april 1981), de dochter van banketbakker Victor Antonius Johannes Hamer, St. Jorisstraat 28a. Het paar vestigt zich boven de zaak op het adres St. Jorisstraat 15.

Tweede Wereldoorlog
In de Provinciale Geldersche courant : Nijmeegsche courant van 14 mei 1943 staat een personeelsadvertentie van Foto v. d. Horst, St. Jorisstraat 13, Nijmegen waar een NET MEISJE wordt gevraagd die bereid is "mijn huishouding" waar te nemen. Een zelfde advertentie verschijnt in de krant van 2 augustus 1943. De tekst suggereert dat Eduard afwezig is en zijn vrouw Dora in de zaak werkzaam is. Mogelijk verblijft haar echtgenoot al dan niet vrijwillig in Duitsland.

In De zwarte soldaat : blad voor de WA van 26 juni 1944 verschijnt een advertentie van Foto v.d. Horst / HERTOGSTRAAT 45. De advertentie wordt tot en met 24 augustus 1944 ten minste zes maal herhaald. Het adres van de tweede zaak wordt niet vermeld. Het vermelde adres is opmerkelijk. Burgemeester Marius van Lokhorst heeft op 21 juli 1943 de straatnaam gewijzigd in Heirsteeg. Op 19 september 1944 is dat besluit door waarnemend burgemeester Van der Velden en secretaris Meddens teruggedraaid.

Bij de bevrijding van Nijmegen zijn beide fotozaken verwoest. In het overzicht van de Oorlogsschade aan Nijmeegse huizen staat bij Hertogstraat 41 t/m 111 en Sint Jorisstraat 9 t/m 15 de opmerking "slopen". Blijkbaar is er op 30 oktober 1944 weinig of niets van de panden over. Op 17 november 1944 om een uur 's nacht overlijdt Evert Johannes van der Horst op 68-jarige leeftijd in Nijmegen. De aangifte van zijn overlijden wordt op 23 november 1944 gedaan door de begrafenisondernemer H.J. de Jager (bron: overlijdensakte nr. 2526). Een overlijdensadvertentie heb ik niet aangetroffen.

Straalmanstraat 10
Zijn echtgenote staat nog als weduwe vermeld op de woningkaart 1920-1946 van het adres Hertogstraat 45. Zoon Eduard J. M. van der Horst heeft blijkbaar onderdak gevonden op het adres Straalmanstraat 10, waar ook zijn schoonvader Victor A. J. Hamer woont; zie woningkaart 1920-1946.De toevoeging "VOW" (= vertrokken onbekend waarheen) roept vragen op. In het adresboek 1948 staat: "Horst, van der echt. E.J.M. geb. Th. M. M. Hamer, Straalmanstr. 10."

In de Nederlandsche Staatscourant van 20 september 1948 staat bij de gerechtelijke aankondigingen: "Bij vonnis van 7 September 1948 heeft de arrondissementsrechtbank te Haarlem het huwelijk tussen Eduard Johannes Marie van der Horst, wonende te Haarlem, en Theodora Martha Maria Hamer, verblijvende te Nijmegen, hetwelk op 20 April 1936 te Nijmegen was voltrokken, door echtscheiding ontbonden verklaard. / (6754/8)   Mr. H. J. M. Tonino, Procureur."

Van Eduard van der Horst heb ik daarna geen spoor meer gevonden. Uit advertenties in De Gelderlander uit de periode 1949-1952 blijkt dat zijn ex-echtgenote onder de naam Foto Th. v.d. HORST-HAMER de zaak op het adres Straalmanstraat 10 heeft voortgezet. In De Gelderlander van 27 juli 1954 wordt melding gemaakt van de verplaatsing van BANKETBAKKERIJ V. A. J. HAMER en FOTOHANDEL Th. HAMER van Straalmanstraat 10 naar Kelfkensbos 31.

Kelfkensbos 31
Op 15 september 1952 heeft M. v.d. Horst-van Velhuijsen, wonende te Haarlem, vergunning aangevraagd tot het herbouwen van een winkel met atelier aan het Kelfkensbos; zie: bouwvergunning d.d. 21 april 1953. De weduwe van Evert Johannes van der Horst laat een pand bouwen voor de ex-echtgenote van haar zoon Eduard Johannes Marie van der Horst. Vanaf 27 juli 1954 is de banketbakkerij van Victor Antonius Johannes Hamer en de fotohandel van zijn dochter Theodora Martha Maria Hamer op het adres Kelfkensbos 31 gevestigd. Op archieffoto F14666 (Datering: 1973) is het pand herkenbaar aan het opschrift 'ROLFILMS   CHOCOLADE'. Th.M.M. Hamer overlijdt op 30 april 1981.

auteursrecht
Evert Johannes Marie van der Horst is op 17 november 1944 overleden. Dat betekent dat het auteursrecht op zijn werk op 1 januari 2015 is geëindigd. De overlijdensdatum van zijn zoon Eduard Johannes Marie van der Horst heb ik niet kunnen achterhalen. Foto's met (alleen) het adres St. Jorisstraat 13 zijn mogelijk door hem gemaakt. Het auteursrecht op het werk van Theodora Martha Maria Hamer vervalt pas op 1 januari 2052. Voor zover ik weet hadden zij geen kinderen. Wie de rechtmatige erfgenamen zijn, heb ik niet kunnen achterhalen.

Redactie: Een overlijdensadvertentie van E.J. van der Horst stond in het Nijmeegsch Dagblad van 18-11-1944:
"Heden overleed tot onze groote droefheid onze lieve Man, Vader, Behuwdvader en Zwager EVERT JOHANNES VAN DER HORST in den ouderdom van 68 jaar. Nijmegen, 17 Nov. 1944. Hertogstraat 45. Tijdelijk adres: Albertinum, kamer 267. Uit aller naam: M. v. d. HORST— v. Velthuysen. De begrafenis zal plaats hebben op "Rustoord" Woensdag 21 Nov. a.s. te 11 uur vanuit de aula. Eenige en algemeene kennisgeving"
Reactie 3:

Joost Hoedemaeckers, 09-04-2018: Dank voor de uitgebreide reactie. Hier hebben we zeker wat aan.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: