VDBurght

Van der Burght

Hieronder ziet u, zo mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkeling van de Carte de visite, logo, ontwerp en adressering van fotograaf Eduard Marinus Adrianus van der Burght . Bent u in het bezit van een type dat hieronder niet vermeld staat, dan voegen we dat graag aan dit overzicht toe. Kunt u een bijdrage leveren aan deze pagina of heeft u informatie over deze fotograaf, mail ons.

RKD-info: Eduard Marinus Adrianus van der Burght 

Amsterdam 1835-09-21 

zoon van Petrus Herebertus van der Burght (1806-1871)

Werkzaam in Nijmegen 1866 - 1869 
Na eerder werkzaam te zijn in Amsterdam (tot 1852), Kleve (Duitsland) en Arnhem (tot 1866), werkzaam als fotograaf in Nijmegen tot 1869. 

Arnhem 1870 Klarendal L 561 (1870) 

Doetinchem 1874 - 1875 
Na omzwervingen via Boston, Massachusetts, werkzaam als fotograaf in Nijmegen, tot 1875 

Arnhem 1875 - 1876 
Doetinchem 1876 - 1877 
Doesburg 1877 - 1880 
Arnhem 1880 - 1883 
Utrecht 1883 - 1885 
Amsterdam 1885 
Zeist 1884 

Klik hier voor de Van der Burght fotocatalogus

Cdv E.M.A. van der Burght & Cie, Hezelstraat B. No. 52 Nymegen

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 09-12-2017: In de PGNC van 9 juli 1864 stond in een advertentie van Petrus Herebertus van der Burght (1806-1871): "Van Maandag den 11. Julij zal het PHOTOGRAPHISCH ATELIER van P. H. VAN DER BURGHT in de Hezelstraat boven R. VAN BEBBER, dagelijks geopend zijn." Fotograaf en koopman P.H. van der Burght die op 12 oktober 1871 in Batavia vermoord werd, heeft waarschijnlijk nooit in Nijmegen gewoond.

Hezelstraat, Wijk B, N. 52
Zijn zoon Eduard Marinus Adrianus van der Burght (1835-1915) meldde in een advertentie in de PGNC van 25 januari 1865 "dat zijn ATELIER in de Hezelstraat Letter B, N. 52 gesloten is tot in het begin van Februarij, en daarna weder geopend zal worden, onder de firma E. M. A. VAN DER BURGT & C." Onder de advertentie was de naam E. M. A. VAN DER BURGHT wel correct gespeld. Het is niet duidelijk wie de compagnon was. Dat kan zijn vader of (toekomstige) echtgenote zijn geweest, maar ook Reinerus van Bebber (1821-1885) of iemand anders.

Op 4 april 1866 vestigde E.M.A. van der Burght zich vanuit Arnhem op het adres St. Jorisstraat, Wijk A, N. 48 (zie bevolkingsregister 1860-1870). Dit adres lag in het Pastoorsgasje dat ook De Hel werd genoemd. Het PHOTOGRAFISCH ATELIER verhuisde naar Bosch, Wijk A, N. 48. Uit het huisnummer blijkt dat het om hetzelfde pand ging. Tot 1880 waren de huizen per wijk genummerd en maakten de straatnamen geen deel uit van het adres. Pas in 1882 zou het eerste gedeelte van de St. Jorisstraat de naam Kelfkensbosch krijgen.

Op 12 april 1866 trouwde hij in Beek in de gemeente Ubbergen met Jeanne Willemina Cornelia Pigeaud (1837-1903). Op 27 november 1869 vertrok hij met zijn gezin naar Arnhem. Op 29 december 1874 keerde hij vanuit Boston terug naar Nijmegen en woonde korte tijd op het adres Kronenburgergas, Wijk B, N 84. Volgens het bevolkingsregister 1870-1880 vertrok E.M.A. van der Burght op 15 mei 1875 weer naar Arnhem.

Het laatste teken van werkzaamheden in Nijmegen vond ik in de PGNC van 10 oktober 1880. Hierin berichtte E.A.M. van der Burght "dat hij met den heer R. VAN BEBBER, Bagijnengas no. 19 eene overeenkomst heeft gesloten tot het voor gezamenlijke rekening uitoefenen der bestaande Photographie-zaak ten zijnen huize, en zal aldaar Woensdag en Donderdag van elke week werkzaam zijn, te beginnen met aanstaanden Woensdag en Donderdag 13 en 14 October." Hoe lang de samenwerking duurde is onduidelijk. Reinerus van Bebber verhuisde op 24 december 1884 naar Doesburg waar hij op 7 maart 1885 overleed. E.M.A. van der Burght overleed op 5 mei 1915 in Amsterdam.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: