Stoof

Stoof

Hieronder ziet u, zo mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkeling van de Carte de visite, logo, ontwerp en adressering van fotograaf Gerard Stoof. Bent u in het bezit van een type dat hieronder niet vermeld staat, dan voegen we dat graag aan dit overzicht toe. Kunt u een bijdrage leveren aan deze pagina of heeft u informatie over deze fotograaf, mail ons.

RKD info: Stoof, Gerardus Johannes Marinus

Geboorteplaats/datum Utrecht 1856-10-31
Sterfplaats/datum Beverwijk 1915-02-13

Periode van werkzaamheid: 1884-1892

Klik hier voor de Stoof fotocatalogus

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 88 Nijmegen

 

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 88 Nijmegen

Mutatie: Layout

 

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 88 Nijmegen

Mutatie: kaderrand voorzijde

 

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 50 Nijmegen

Mutatie: Layout

 

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 50 Nijmegen

Mutatie: Layout, adres

 

Cdv. Gérard Stoof, Molenstraat 50 Nijmegen

Mutatie: Kleur achterzijde

 

Cdv. G. Stoof NIJMEGEN

Mutatie: Layout

 

Kabinetfoto Gérard Stoof, Molenstraat 88, Nijmegen

 

Kabinetfoto Gérard Stoof, Molenstraat 50, Nijmegen

 

Kabinetfoto Gérard Stoof, Molenstraat 50, Nijmegen

Verzamelde informatie rond fotograaf Stoof:

Sjaak Rutten, 11-11-08: Gérard Stoof.
Ik vond in het digitale Gelderlander-archief (2 augustus 1884) de openingsadvertentie van zijn zaak:

Photographie Instantanée van Gérard Stoof & Co.
Ondergeteekenden maken bekend dat zij heden hun Photographische Atelier, ingericht volgens de nieuwste en beste methode, hebben geopend. Zij wenschen vooral te wijzen op de Photographie Instantanée, die slechts een oogenblik poseeren vereischt, zoodat het lastige gebruik van steunijzers geheel vervalt en de portretten in juistheid van uitdrukking winnen. Tevens kunnen in hun Atelier verkregen worden onveranderlijke vergrootingen van olieverf, aquarel, pastel, crayon en kooldruk, naar alle soorten van portretten. 
Zich in ieders gunst aanbevelende, verblijven zij met achting,
Gérard Stoof & Co., Molenstraat 88, tegenover de Kerk.
Nijmegen, 1 Augustus 1884.

Rob Essers, 13-02-10: "De in 1856 te Utrecht geboren fotograaf Gerardus Johannes Marinus Stoof
kwam in 1884 in Nijmegen, ongetwijfeld als medewerker van fotograaf Ivens, bij wie hij ten tijde van zijn inschrijving woonachtig was, in de Houtstraat. Na enkele jaren moet hij zich zelfstandig gemaakt hebben want het 'Adresboek der ingezetenen van de gemeente Nijmegen' uit 1887 vermeldt G.J.M. Stoof als Photograaf op het adres Molenstraat 88, waar nog in 1886 J.H. Cohen als winkelier in galanterieën woonachtig was. Het bevolkingsregister 1890-1900 noemt hem evenals de adresboeken van 1892 en 1893 op het adres Molenstraat 50, waarvandaan hij, na op 27 december 1892 failliet verklaard te zijn, in het voorjaar van 1893 naar Rotterdam vertrok."

Bron: G. Lemmens, Een stadsgezicht ontmaskerd. Numaga XXX (1983), nummer 1 (februari), p. 17.

Jannie C. Hoogers, 26-10-13:

Geachten,

Kwam bij toeval op uw site terecht doordat ik zocht naar de fotograaf Stoof, ik voeg hierbij enige informatie:

Het nieuws van den dag : kleine courant 15-04-1887

Ondertrouwd: G. J. M. STOOf en R. HOOGERS. Nijmegen, 4 April 1887 Arnhem. 14 April 1887- Getrouwd: G. J. M. STOOF, van Nijmegen, en R. HOOGERS, die tevens, ook namens hunne wederzijdsche betrekkingen, bedanken voor de blijken van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden. Arnhem, 14 April 1887.

 

Reintje Hoogers (372b)

Geb. 30-11-1862

Arnhem

Overl. 04-01-1934

Velsen

 

OO

14-04-1887

Arnhem

 

Gerardus Johannes Marinus Stoof

Geb. 31-10-1856

Utrecht / Velsen

Overl. 13-02-1915

Beverwijk

Beroep fotograaf

Van Reintje Hoogers weten we dat ze voor komt voor in het bevolkingsregister tussen 1890-1917 te Dordrecht.Bovenstaande Reintje Hoogers is niet uit de tak van Hendrik Hoogers (kunstenaar te Nijmegen) maar uit een andere welke oorspronkelijk naar Hattem leid.

 

Mocht u in de toekomst over personen met de naam Hogers of Hoogers struikelen dan houd ik mij beleefd aanbevolen, ook kunt u bij informatie verkrijgen.

 

Met dank en vriendelijke groet,

 

Jannie C. Hoogers

 

http://www.hogersenhoogers.nl/

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Gerrit Boxem, 10-12-2017: In mijn familiearchief vond ik een foto gemaakt door fotograaf Gerard Stoof uit Dordrecht. Ik zag op jullie site alleen maar foto's afkomstig uit het atelier in Nijmegen, maar blijkbaar heeft hij ook in Dordrecht gewerkt.
Met hartelijke groet, Gerrit Boxem, Hoogeveen.
Reactie 2:

Hoogers, 31-01-2018: Het complete verhaal over fotograaf Stoof staat in het boek De familie Hoogers in Hattem en hun nazaten, te bestellen via de website www.hogersenhoogers.org

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: