Huybers

Huybers

Hieronder ziet u, zo mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkeling van de Carte de visite, logo, ontwerp en adressering van fotograaf J.F. Huybers. Bent u in het bezit van een type dat hieronder niet vermeld staat, dan voegen we dat graag aan dit overzicht toe. Kunt u een bijdrage leveren aan deze pagina of heeft u informatie over deze fotograaf, mail ons.

RKD info: Huijbers, J.F.

Periode van werkzaamheid: 1875-1899 (Hezelstraat)

Klik hier voor de Huybers fotocatalogus

terug naar de fotografenpagina

Cdv. J. Huybers, Nymegen

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: Layout

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymwegen

Mutatie: Layout en schrijfwijze

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: Layout

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 N˙megen

Mutatie: Layout achterzijde (minimaal)

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 N˙megen

Mutatie: kleur achterzijde

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 N˙megen

Mutatie: Layout achterzijde

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: layout

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: lettertype voorzijde, Layout achterzijde

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: Layout achterzijde

 

Cdv. J.F. Huybers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: Layout achterzijde

 

Cdv. J.F. Hu˙bers, Hezelstraat B. No. 30 Nymegen

Mutatie: Layout achterzijde

 

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 14-11-2008:

- J. F. Huybers Hezelstraat B 30

Dit was vóór 1880 het derde huis voorbij de Jodengas aan de linker zijde van de Stikke Hezelstraat (zie kaart.nijmegen.nl ):

ADRES: B 30
STRAAT: Hezelstraat

Reactie 1:

Rob Essers, 01-09-2014: Johannes Frederikus Huijbers werd op 8 oktober 1836 in Nijmegen geboren als de jongste zoon van Wilhelmus Huijbers (1802-1846) en Christina Catharina Hoefnagel (1796-1878). Zijn ouders hadden een koffiehuis in de Jodengas, Wijk B, nr. 319, met de naam Amicitia. Hij overleed op 11 februari 1909 in Nijmegen op 72-jarige leeftijd.

Een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 7 oktober 1863 doet vermoeden dat hij inmiddels als Photograaf werkzaam is in de Hezelstraat.

18631007_Huibers - Hezelstraat.jpg
PGNC 07-10-1863

Uit het Bevolkingsregister 1860-1870 blijkt dat hij is verhuisd naar de Hezelstraat, Wijk B, nr. 30, dat aan de achterzijde grensde aan Jodengas, Wijk B, nr. 319. In de adresboeken staat hij als volgt vermeld:

"†$Huijbers, J. F, Photograaf, Hezelstraat, B 30." (Adresboek 1868-1869)
"†Huijbers, J. F, Photograaf, Stikke Hezelstraat, B 30˛."(Adresboek 1878-1881)
"Huijbers, J. F, Photograaf, Hezelstraat, 11."(Adresboek 1887)
"Huijbers, J. F, photograaf, jodengas 17" (Adresboek 1892, 1893)
"Huijbers J F z b kelfkensbosch 11" (Adresboek 1895, 1896, 1898)
"Huijbers (J F) lange burchtstraat 47" (Adresboek 1899, 1901, 1902)
"Huijbers (J F) voerweg 7"(Adresboek 1903, 1905, 1907, 1908)

Op 13 juni 1879 wordt aan J.F. Huijbers vergunning verleend tot het verbouwen van zijn woning aan de Hezelstraat, Wijk B, nr. 30. In 1885 blijkt hij ook eigenaar te zijn van het voormalige koffiehuis Amicitia in de Jodengas. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 3 mei 1885 berichtte over de verbouwing van dit lokaal dat een aantal jaren dienst doet als Nijmeegsch Verkooplokaal.

18850503_Huijbers - Jodengas.jpg
PGNC 03-05-1885

Bij de zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1879 heeft een algehele herziening van de huisnummering in Nijmegen plaats. De wijkgebonden huisnummers worden vervangen door straatgebonden nummers. Vanaf 1880 is het nieuwe adres Hezelstraat 11. De wijkletter B maakt geen deel meer uit van het adres.

Bij de zevende tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1889 worden de huisnummers weer gewijzigd. De linkerkant van de straat krijgt oneven nummers en de rechterkant krijgt even nummers. Bij de nummering wordt nu ook onderscheid gemaakt tussen de Stikke Hezelstraat en de Lange Hezelstraat. Vanaf 1890 is het nieuwe adres Stikke Hezelstraat 17, maar J.F. Huijbers blijkt inmiddels weer in de Jodengas te wonen.

Volgens het Bevolkingsregister 1880-1890 woonde van 25 juli 1883 tot 24 augustus 1885 de fotograaf E.J.A. Oosterman (1859-1944) met zijn gezin op het adres Jodengas 6. Na 1887 heeft J.F. Huijbers weer zelf zijn intrek genomen op het adres Jodengas 6.

Vanaf 1890 is zijn nieuwe adres Jodengas 17. Hij blijft hier vermoedelijk wonen tot in of omstreeks 1894. Na ruim 30 jaar houdt hij er blijkbaar mee op. Dit valt samen met de komst de firma Brainich & Leusink naar Nijmegen. In de periode 1895-1906 is de firma gevestigd in de (voormalige) panden van J.F. Huijbers, Stikke Hezelstraat 17, en het atelier op de eerste etage van Jodengas 17.

conclusie
Aan de hand van bovenstaande gegevens zouden op foto's de volgende adressen vermeld kunnen staan:
1863-1880 - Hezelstraat, Wijk B, nr. 30
1880-1890 - Hezelstraat 11 (vanaf 1890: Stikke Hezelstraat 17)
1890-1893 - Jodengas 17 (voor 1890: Jodengas 6)

Op de foto's ben ik tot nu toe alleen het adres "Hezelstraat B. No. 30" tegengekomen. Was hij in 1880 al niet meer actief of zijn de clichés nooit aangepast?
Reactie 2:

Henny Teeuwissen, 08-07-2015: Er is sprake van Jodengas nr. 17. Mijn opa Cornelis de Graaf had op dat adres een koffiehuis rond 1900. In dit koffiehuis ontstond op 17 augustus 1904 brand.
Ik ben al lang op zoek naar een foto van dit koffiehuis.
Kunt u mij helpen?
Met vr. gr. Henny Teeuwissen

Redactie: zie (reacties op) deze vraag op ons Prikbord.
Reactie 3:

Hans R. van der Woude, 03-04-2018: Mogelijk is de fotograaf J.F. Huybers beďnvloed door de fotograaf H.C. de Boer (ook H.J. de Boer) die in 1849 portretfoto's maakte van het Daguerréotype, thuis bij zijn moeder in de Jodengas. Zijn moeder was toen al weduwe van Wilhelmus Huijbers, koffiehuishouder, tapper, aan het Jodengas, ged. Nijmegen 17-12-1802, ovl. Nijmegen 05-07-1846, oud 43 jaar. Het Koffijhuis van Huijbers droeg later de naam "Amicitia".


PGNC 25-04-1849

Hendrik Gerber (Gerbens) de Boer, kunstschilder, fotograaf, geb. Amsterdam 28-06-1800, gehuwd met Johanna Elisabeth Bronk, geb. Amsterdam 06-11-1801, was gevestigd in de Utrechtschestraat, tusschen de Heeren- en Keizersgrachten, IJ 327 in Amsterdam (Algemeen Handelsblad van 25-07-1854). Hij reisde door het land om portretfoto’s te maken, o.a. in Zwolle, Arnhem en Leeuwarden. Vanaf 1865 was Hendrik Gerbens de Boer werkzaam in een fotografische studio op de Rue Truffault in Parijs (rkd.nl).
Reactie 4:

Hans R. van der Woude, 03-04-2018: In 1885 heeft J.F. Huybers het lokaal “Amicitia” in de Jodengas laten verbouwen [Redactie: zie ook Reactie 1]. Er is een bouwtekening bewaard gebleven bij het Regionaal Archief Nijmegen: "Bouwvergunning 1885. Jodengas. Eig.: Huybers, J.F. Opmerking: verbouw lokaal "Amicitia" + 1 tekening."
De bouwtekening blijkt in zeer slechte staat en wordt nu digitaal gerestaureerd. Het papier is door en door verzuurd waardoor de tekening in stukken uiteengevallen is. Het ontwerp is van Architecten­bureau Scheltema & Knoops, in de Betouwstraat 15 in Nijmegen.

Architect Petrus Herman Scheltema, geb. 's-Gravenhage 2-2-1856, ovl. Voorburg 13-8-1923, oud 67 jaar, woonde in 1887 in de Grootestraat 54 in Nijmegen (Adresboek 1887). Van 1907 tot 1915 was hij hoofdopzichter der Koninklijke Paleizen.
Architect Jacob Knoops jr, ovl. Nijmegen 18-12-1913, oud 64 jaar.
Architect/aannemer Wilhelm Johan George Knoops, ovl. Nijmegen 28-11-1927, oud 63 jaar.
Reactie 6:

Henny Teeuwissen, 03-04-2018: Zodra die bouwtekening gerestaureerd is en beschikbaar ben ik daar heel nieuwsgierig naar. Nog steeds geen foto maar weer een stukje verder. Dankjewel Hans.
Reactie 7:

Hans R. van der Woude, 05-04-2018: Ontwerp Verbouwing van het Lokaal "Amicitia" aan de Jodengas, in 1885 ontworpen door het Architectenbureau Scheltema & Knoops, i.o.v. J.F. Huijbers (1836-1909), fotograaf, zoon van W. en C.C. Huibers-Hoefnagel, koffijhuishouders en tappers:

Reactie 8:

Rob Essers, 05-04-2018: De eerste aanwijzing dat Johannes Frederikus Huijbers (Nijmegen 8 oktober 1836 – Nijmegen 11 februari 1909) werkzaam is als fotograaf dateert uit 1863. In de PGNC van 3 oktober 1863 vond ik het eerste (?) bericht over "de heer J. F. Huybers, photografist alhier". Een verband met de fotograaf Hendrik Gerbens de Boer (Amsterdam 28 januari 1800 – Parijs na 1865) die het voorjaar van 1849 korte tijd werkzaam was boven het koffiehuis van de weduwe Huijbers-Hoefnagel in de Jodengas lijkt mij wat ver gezocht. Haar zoon was destijds 12 jaar oud en het zou nog jaren duren voordat hij zich als fotograaf ontpopte.

In het bevolkingsregister 1850-1860 (Wijk B, Nr. 319/320, Jodengasch) staat Johannes Andreas Huijbers (Nijmegen, 1836, Geen) onder de verkeerde naam en zonder beroep op hetzelfde adres als zijn moeder Christina Catharina Hoefnagel (Afferden, 1796, Koffijhuishoudster) vermeld.
Volgens het bevolkingsregister 1860-1870 (Jodengasch, Wijk B, Nr. 319) heeft Johannes Huijbers (Nijmegen, 7/10/1836) voor zijn vertrek naar Wijk B30 blijkbaar geen beroep. Opmerkelijk is de vermelding van Josephus Antoinius Joannes Lommaert (Antwerpen, 1841, Photograaf) die hier in november 1865 enkele dagen woonde. Wijk B, Nr. 30, lag in de (Stikke) Hezelstraat en grensde aan de achterkant aan het pand in de Jodengas.
In het bevolkingsregister 1860-1870 (Hezelstraat, Wijk B, Nr. 30) lijkt het alsof Johannes Huijbers (Nijmegen, 8/10/1836, Kapitein Infanterie O.I.L.) een heel ander beroep heeft. Dat is het beroep van de vorige bewoner die op 1 december 1864 naar Batavia vertrok. Waarschijnlijk is J.F. Huijbers daarna de nieuwe hoofdbewoner geworden van het pand waarin hij in oktober 1863 al werkzaam was als fotograaf. Opmerkelijk is de vermelding van Hendrikus Kok (Amsterdam, 2/3/1848, Pothograaf) die na één dag weer vertrokken lijkt te zijn.
In het bevolkingsregister 1870-1880 (Hezelstraat, Wijk B, Nr. 30) staat Johannes Fredericus Huijbers (Nijmegen, 8/10/1836, Pothograaf) als hoofdbewoner vermeld. Kennelijk is zijn moeder voor haar dood op 11 januari 1878 bij hem ingetrokken. Dat Christina Catharina Hoefnagels (Afferden, 20/10/1796, Pothograaf) op hoge leeftijd als fotograaf werkzaam geweest zou zijn, lijkt mij een misvatting.
Reactie 9:

Peter Reynders, 02-09-2018: Petrus Herman Scheltema was de ene architect van de firma Scheltema en Knoops die het gebouw in de Jodengas ontwierp en verbouwde.
Hij was de oudere broer van de beroemde Australische schilder Jan Hendrik Scheltema, die in 1888 naar Australia emigreerde. Voordat hij vertrok heeft JHS twee portretten geschilderd die nu in Museum Het Valkhof in Nijmegen hangen, van de oprichter van weeshuis Neerbosch en zijn vrouw.
Reactie 10:

Hans R. van der Woude, 03-09-2018: Jan Hendrik Scheltema (1861-1941): https://rkd.nl

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: