Bebber

Bebber

Hieronder ziet u, zo mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkeling van de Carte de visite, logo, ontwerp en adressering van fotograaf R. van Bebber. Bent u in het bezit van een type dat hieronder niet vermeld staat, dan voegen we dat graag aan dit overzicht toe. Kunt u een bijdrage leveren aan deze pagina of heeft u informatie over deze fotograaf, mail ons.

RKD-info: Bebber, Reinerus van

Geboorteplaats/datum Grieth (Kalkar) 1821-01-13 
Sterfplaats/datum Doesburg 1885-03-07 

Periode van werkzaamheid: 1868-1885 
Hezelstraat B 52 (1868-1879), Begijnengas 19 (1880-1884) 

Klik hier voor de Bebber fotocatalogus

Cdv. R. van Bebber, Heezelstraat B. 52 Nijmegen

 

Cdv. R. van Bebber, Bagÿnegas No. 19 Nijmegen

Verzamelde informatie rond fotograaf Bebber:

Rob Essers, 14-07-08: Reinerus van Bebber werd op 13-01-1821 in Griethausen (Duitsland) geboren.
Hij trouwde op 09-09-1853 in Horssen met Maria van den Hazelkamp. De huwelijksakte vermeldt als beroep: schrijnwerker.

Kinderen
1. Antonius Franciscus van Bebber (Nijmegen 02-10-1854 - Nijmegen 04-09-1859*)
2. Antoon van Bebber (Nijmegen 08-10-1855 - Nijmegen 23-10-1859*)
3. Hendrikus Alouisius van Bebber (Nijmegen 03-03-1857 - Nijmegen 01-09-1859*)
4. Maria Francisca van Bebber (Nijmegen 24-07-1859 - Nijmegen 07-06-1863*)
5. Franciscus Antonius Hendrikus van Bebber (Nijmegen 04-09-1860 - Nijmegen 15-03-1879)
6. Christina van Bebber (Nijmegen 09-12-1861 - Nijmegen 03-01-1862*)
7. Nn van Bebber (Nijmegen 10-02-1863*)
8. Nn van Bebber (Nijmegen 14-01-1866)
9. Antonius Hendrikus van Bebber (Nijmegen 18-12-1866 - Nijmegen 27-06-1905)
10. Nn van Bebber (Nijmegen 20-04-1870**)
11. Nn van Bebber (Nijmegen 06-06-1873**)
12. Hendrikus Antonius van Bebber (Nijmegen 19-07-1873 - Nijmegen 15-05-1874**)

*) vader: schrijnwerker
**) vader: photograaf

Tussen 1863 en 1870 is Reinerus van Bebber kennelijk van beroep veranderd. Misschien kwam dat wel door een advertentie van J. Schaarwächter in De Gelderlander van 14 augustus 1864.

"Photographisch Atelier R. van Bebber, Heezelstraat B.52" betekent dat de Carte de visite vrijwel zeker van vóór 1880 stamt. In verband met de zesde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op 31 december 1879 heeft een algehele herziening van de huisnummering in Nijmegen plaats.

Reinerus van Bebber overleed op 07-03-1885 in Doesburg. Zijn zoon Antonius Hendrikus van Bebber trouwde op 02-02-1888 in Rheden met Geertruida Johanna Uijen uit Nijmegen (bruidegom: architect). Echtgenote Maria van den Hazelenkamp overleed op 13-12-1908 in Nijmegen.

Selma Foks, 20-09-2008: In de nieuwsbrief van september 2008 staat dat de heer Essers uitvoerig over Reinerus van Bebber schrijft. Het is de oom van mijn oma. Hij is in Grieth geboren en niet in Griethausen. Zijn vader Franz van Bebber kocht het huis in 1818. Zijn moeder is Christina Trip. Het huis is nog steeds in familiebezit. Zijn jongste broer is de meteoroloog Prof. Dr. Wilhelm Jakob van Bebber. Er zit bovendien een fout bij kind 11 en 12. Hoewel in Genlias het kind 11 ook genoemd wordt kan dit eigenlijk niet omdat er maar een maand tussen zit als het volgende kind geboren wordt. Dat moet ik eens gaan bekijken in het archief. Wat mezelf altijd bezighoudt is het overlijden van 3 kleine kinderen vlak na elkaar terwijl de zojuist geboren baby blijft leven. Heerste er in Nijmegen toen een ziekte? Als je tot je door laat dringen wat er in dit gezin aan ellende geweest is ....

Rob Essers, 21-09-2008: Geachte mw. Foks,

In de huwelijksakte in Genlias staat: "Geboorteplaats: Griet (Duitsland)". In de overlijdensakte in Genlias staat: "geboortepl: Griethausen Duitsland". Blijkbaar heb ik verkeerd gegokt! Het kan zijn dat in de originele overlijdensakte in het Gelders Archief wel de goede plaatsnaam staat, maar dat deze moeilijk leesbaar is.

Bij het levenloos geboren 11e kind is vermoedelijk ook sprake van een verschrijving. Ik ga ervan uit dat het geboortejaar niet klopt. Tussen het 10e en 11e kind zit een periode van meer dan drie jaar. Dat is opmerkelijk lang!

Een mogelijke doodsoorzaak van de drie andere kinderen is te vinden in de "Kroniek van de 19e eeuw" van H.D.J. van Schevichaven (zie /Kroniek/Kroniek19eeuw.htm ):

[1859]
Van 6 September tot 2 November heerschte hier de cholera. "Om de verspreiding daarvan zooveel mogelijk voor te komen," werden de zieken opgenomen in de beide ziekenhuizen. Dertien personen werden door de ziekte aangetast, waarvan 10 overleden.

Rob Essers, 14-11-2008: Overal waar een wijkletter voor het huisnummer staat, gaat het om een adres van vóór 1880. Zie ook http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/kroniek.html#1879 

- R. van Bebber Heezelstraat B.52

Dit huis stond schuin tegenover de Begijnenstraat (zie 
http://145.11.60.41/IMAP/multimedia/giesbertz/percelenNMGB/B052NMGC1804.htm ):

ADRES : B 52
NAAM : DE DRIE TAMBOEREN
STRAAT : Hezelstraat

Arie Appel, 02-12-2009: Ik zag op de site dat er gegevens gezocht worden van de fotograaf Reinerus van Bebber uit Nijmegen. Hij wordt in de jaren 1853-1863 schrijnwerker genoemd, en in de jaren 1870-1874 fotograaf.

Ik verzamel Nederlandse maten en gewichten, en heb in mijn collectie een meterstok, geijkt in 1875 en voorzien van de makersnaam R. van Bebber Nijmegen. Ik heb uit de jaren 1875 –1897 gegevens van de aantallen maten en gewichten die door fabrikanten werden aangeboden aan ijkkantoren voor de eerste ijk. Helaas staan er geen namen van fabrikanten op deze overzichten, maar de opgaven zijn per ijkkantoor en per soort maat en gewicht. Voor Nijmegen heb ik staan :

Jaartal:     1 meter    ½ meter
1875         74            41 
1876         77              1
1877         48            26 
1878         49            15
1879         14              0
1880         19              0
1881         13              0
1882           3              0

Na 1882 worden er geen stokken meer aangeboden in Nijmegen. In het laatste jaar werden er ook nog 50 stokken in de categorie 2 en 5 meter aangeboden. Deze zijn voor landmetersgebruik, en zullen waarschijnlijk alle van 2 meter zijn geweest, aangezien 5 meter vrijwel niet is vervaardigd.

Van voor 1875 heb ik geen opgaven. Het is niet 100% zeker dat alle aangeboden stokken door Van Bebber zijn vervaardigd, maar gezien de kleine aantallen is dat wel waarschijnlijk. Het lijkt er op dat R. van Bebber naast zijn beroep als fotograaf het schrijnwerken is blijven doen op kleine schaal.

Ik was naast Van Bebber nog een paar stokkenmakers aan het natrekken, o.a. A.W. Diestelhorst te Gouda, en het frappante is dat zowel Van Bebber als Diestelhorst beiden zijn geboren in 1821 in Duitsland ! Ik weet niet of dat nu puur toeval is, of dat er een trend was dat Duitse schrijnwerkers in die periode naar Nederland trokken. Diestelhorst was biljartmaker en is geboren in Diepholz.

Ik hoop dat deze informatie interessant voor u is, en als u nog andere informatie tegenkomt over de stokkenfabricage van Van Bebber, dan houd ik me aanbevolen.

Arie Appel, 06-12-09: Leuk dat mijn informatie gewaardeerd wordt. Ik stuur daarom nog twee foto’s van de meterstok. Op de ene is de makersnaam te zien en op de andere de ijkmerken : kantoormerk 4 (Nijmegen) en jaarletters van 1875 t/m 1881.

Arie Appel, 23-04-2010: Kortgeleden heb ik weer een stok gekocht, die geijkt is in Nijmegen, in 1870. Hij lijkt qua houtsoort en slankheid veel op de stok van R. van Bebber, maar het type cijfers is anders, en er staat als makersmerk JVA op. Dit moet dus een maker zijn die in Nijmegen of omgeving werkte, maar ik heb nog geen naam erbij kunnen vinden. Mogelijk is er een connectie met R. van Bebber. Is er in een adresboek van Nijmegen van 1870 misschien een naam J. van A. te vinden ?

terug

Reactiepagina
Reactie 8:

Jos Leeman, 18-08-2017: De echtgenote van Reinerus van Bebber, Maria van den Hazelkamp heeft in Dieren van 1888 tot 1896 als Photografiste gewerkt. In het Gelders Archief bevinden zich 19 fraaie opnamen van haar, gemaakt in Dieren, Ellecom en omgeving.
Zou er van haar een foto of portret zijn? Wie kan mij daar aan helpen?
Reactie 9:

Rob Essers, 11-12-2017: Mijn veronderstelling uit 2008 dat Julius Schaarwächter er mogelijk toe bijgedragen heeft dat schrijnwerker Reinerus van Bebber (1821-1885) zich als 'photograaf' ontpopte, is waarschijnlijk niet juist. Het ligt meer voor de hand dat dit samenhing met de vestiging van het PHOTOGRAPHISCH ATELIER van P. H. VAN DER BURGHT dat volgens de advertentie in de PGNC van 9 juli 1864 boven R. VAN BEBBER in de Hezelstraat werd gevestigd.

Begin februari 1865 werd het atelier op het adres Hezelstraat Letter B, N°. 52 (Wijk B, nr. 52) heropend door zijn zoon E.M.A. VAN DER BURGHT (bron: PGNC van 25 januari 1865). Mogelijk heeft R. van Bebber de zaak voortgezet nadat E.M.A. van der Burgt zich op 4 april 1866 op een ander adres in Nijmegen vestigde. In de geboorteakte van Antonius Hendrikus van Bebber d.d. 18 december 1866 staat bij vader Reinerus van Bebber als beroep 'photograaf' vermeld en in het adresboek 1868-1869: "Bebber, R. van, Photograaf en Biljartmaker, Hezelstr., B 52."

In de PGNC van 21 februari 1875 stond een advertentie waarin "GEIJKTE METERS, HALVE METERS EN STRIJKERS voor de Maten", werden aangeboden die te verkrijgen zijn "bij K. VAN BEBBER, Photograaf, Hezelstraat, B. 52, Nijmegen." De voorletter K is een zetfout. In het adresboek 1878 staat: "Bebber, R. van, Photograaf, Lange Hezelstraat, B 52¹."

Uit een advertentie in de PGNC van 13 juli 1879 blijkt "dat hij zijn PHOTOGRAPHISCH ATELIER weder heeft geopend in de Bagijnengas D No. 561" (Wijk D, nr. 561). In de periode 1880-1890 had dit pand het adres Bagijnengas 19. Dit adres staat ook in de advertentie in de PGNC van 10 oktober 1880 waarin E.A.M. VAN DER BURGHT melding maakte van "het voor gezamenlijke rekening uitoefenen der bestaande Photographie-zaak". Reinerus van Bebber verhuisde op 24 december 1884 naar Doesburg waar hij op 7 maart 1885 overleed.

Zie ook: Van der Burght
Reactie 10:

Maureen van Bebber, 11-01-2018: In navolging van het bericht van Jos Leeman van 18-08-2017: ook ik ben op zoek naar portretfoto's van mijn beide bet-overgrootouders Reinerus van Bebber en Maria van den Hazelkamp. Is er al iets "boven water" gekomen?

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: