NOVIOMAGUS.NL presenteert Hoogenboom renovatie

Hier gebeurt iets moois....

 

Deze website is bekeken door     bezoekers van Noviomagus

 Best bekeken met Explorer, resolutie 1024x768, all pages and pictures; © copyright Y2000/Henk Kersten: Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Y2000.

Terug naar de NOVIOMAGUS website


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.