kalendarium5
<Calendarium Noviomagus 1901 - 1930>
 
Onderstreepte woorden leiden naar info elders op Noviomagus.nl; u keert terug met de [Backspace]-toets.
 
190113 juni: Bouw pand Jacob Canisstraat 55 (eerste locatie Noviomagus.nl)
1902-1903Buitenverblijf Villandry wordt gebouwd.
1902Bouw van cafť De Tempelier op Molenstraat 93-97.

Bouw van arbeidershuisjes aan de Jan van Galenstraat 18-46.

28 september: Standbeeld voor Bisschop Hamer wordt onthuld.
1903Bouw van een politiepost op Graafseweg 475.

21 november: de 'Dikke Boom' op de hoek Schependomlaan-Voorstadslaan wordt door de bliksem getroffen.
1904Rapport van de gezondheidscommissie. Hier wordt als meest urgente saneringsproject genoemd: het driehoekige blok woningen tussen de Steenstraat, Vleeshouwerstraat en Lieve Vrouwetrappen. Hier woonde in 1900 op ongeveer 1150 centiaren 23 gezinnen ieder in 1 kamer (86 personen) 21 gezinnen ieder in 2 kamers (75 personen) en 3 gezinnen ieder in 3 kamers (16 personen). Besloten werd dit gedeelte te slopen en vervangende nieuwbouw te zetten bij de Weurtseweg en omgeving.

De 50.000ste inwoner wordt geboren.

Graanpakhuis aan de Lage Markt en Waalkade (nu galerie Marzee) wordt gebouwd.

Klooster aan de Dominicanenstraat wordt gebouwd
1905-1906Kantongerecht aan de Oranjesingel wordt gebouwd.

Bouw van de Openbare School nr. 2 voor U.L.O aan de Prins Hendrikstraat.
1905Eerste Infanteriekazerne (sinds 1934: Krayenhoffkazerne) wordt gebouwd.

Tuchtschool 'De Hunnerberg' wordt gebouwd aan de Berg en Dalseweg.

Graafsche straat wordt Graafsche weg.
1906Tweede Infanteriekazerne (sinds 1934: Generaal Snijderskazerne) wordt gebouwd.

Huize Belvoir aan de Batavierenweg wordt gebouwd.

Het Canisiuscollege wordt uitgebreid met een kapel.
1907-1908Bouw van landhuis 't Slotje.

Elektrische centrale wordt op de Waalkade gebouwd.
1908-1909Bouw van de Sint-Josephkerk.
1908Bouw van klooster Brakkenstein aan de Heyendaalseweg.

Kloostercomplex MariŽnburg en het naastgelegen kazerneterrein worden grotendeels gesloopt.

Bouw van de Openbare School nummer 10 (nu Doornroosje) aan de Groenewoudseweg.

6 mei: eerste steen wordt gelegd voor de Sint-Josephkerk aan het Keizer Karelplein.

23 november: de elektrische centrale op de Waalkade wordt in gebruik genomen.

december: opening van het hoofdpostkantoor.
1909-1910H. Antoniuskerk (parochie St. Anna) aan de Groenestraat wordt gebouwd.
1909-1911Prins Hendrikkazerne wordt gebouwd.
1909Eerste Nijmeegse Vierdaagse.

Laatste muurresten van de Bottelpoort afgebroken.

25 mei: eerstesteenlegging van de H. Antoniuskerk aan de Groenestraat.

26 mei: inzegening van de Sint-Josephkerk.
1910-1911Bouw van Villa Salatiga aan de Sterreschansweg.
1910-1912Bouw van de eerste 81 woningwetwoningen in Nijmegen aan de Lijnbaanstraat en Weurtseweg.
1910Bouw van cafť De Karseboom.

Bouw van Hotel MariŽnboom.

MariŽnburgkapel wordt gerestaureerd.

8 augustus: inwijding van de H. Antonius van Padua-Sint Annakerk.
1911-1912Bouw van de door Berlage ontworpen bank 'de Nederlanden van 1845' op de hoek van het MariŽnburg.

Klooster aan de Dennenstraat wordt uitgebreid.
1911-1913Klooster aan Dobbelmannweg wordt gebouwd.
1911Bouw van 'De Nederlanden van 1845' aan het MariŽnburg.

Bouw van het tramwachthuisje in het Hunnerpark.

Bouw van de Prins Hendrikkazerne.

Bouw van boerderij de Weezenhof door het katholieke weeshuis.

Bouw van een manege aan de Sterreschansweg.

Bouw van de pastorie van de H. Antoniuskerk aan de Groenestraat.

Bouw van het zusterklooster aan de Dobbelmannweg 1.

1 maart: Eerste steenlegging voor de tramremise.

7 juni: eerste rit van de elektrische tram.
1912-1913Villa de Wolfskuyl wordt gebouwd.

Bouw van een nieuwe synagoge aan de Gerard Noodtstraat en het naastgelegen rabbinaatshuis, beiden ontworpen door Oscar Leeuw.
1912-1914Kasteeltje Heyendaal wordt gebouwd.
1912Villa Westerhelling wordt gebouwd.

Sancta Maria in Hees wordt gebouwd.

Klooster aan de Dennenstraat wordt uitgebreid.

Noorderkerk op de hoek Bijleveldsingel-Staringstraat wordt voltooid.

Voltooiing van het militair hospitaal, behorende bij de Prins Hendrikkazerne.

1 januari: Hertogstraat wordt Hersteeg.
1913-1914Bouw van Villa Saxon Holme aan de Javastraat.
1913Synagoge aan Nonnenstraat wordt verlaten.

Bouw van villa 'Nieuw Heeswijck' aan de Kerkstraat.

Kazerne van de Koloniale Reserve aan het Valkhof wordt verbouwd tot hoofdbureau van politie.

11 april: inwijding van de synagoge aan de Gerard Noodtstraat.
1914-1915Bouw van het nieuwe concertgebouw De Vereeniging.
1914Zwanengas wordt Piersonstraat, krotwoningen worden gesloopt.

Lent krijgt een stationnetje.
1915-1916Bouw van 73 woningen aan de Broerweg en Esdoornstraat.
1915Onze-Lieve-Vrouwepoortje wordt dichtgemetseld.

Fontein van het Straalmansfonds wordt in het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel geplaatst.

Aanleg van de IsraŽlische begraafplaats tussen de Postweg en Kwakkenbergweg.

1 januari: de Kwakkenberg wordt toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Nijmegen.
1916-1917Bouw van de H. Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg.
1916Stalgebouw op landgoed Brakkesteyn gebouwd.

Looimolen wordt verhoogd.

Twee bloemenvazen van het Straalmansfonds worden in het middenplantsoen van de Van Schaeck Mathonsingel geplaatst.
1917-1925Bouw van het Willemskwartier.
1917Het Protestants Kinderweeshuis wordt gerestaureerd.
1919-1922Museum Kam wordt gebouwd.
1920-1921Bankgebouw aan Hertogstraat 68-72 wordt gebouwd.

Kapelletje van de begraafplaats aan de Graafseweg wordt gebouwd.
1920-1927Aanleg van het Maas-Waalkanaal.
1920Bouw van de FrŲbelschool aan de Groenestraat.
1921Huis- en Hofwoningen aan de Rembrandtstraat worden gebouwd.

Bouw van de 26 meter hoge schoorsteen van de zeepfabriek van Dobbelmann.
1922-1924Bouw van 50 woningen aan de Broerweg.
1922Observantenklooster aan de Papengas wordt gesloopt.

Bankgebouw aan de Hertogstraat wordt voltooid.

14 mei: begin van de bouw van het Canisiusziekenhuis.

17 juni: elektrische tramverbinding tussen Hees en Nijmegen komt tot stand en onthulling van de stenen bank in Hees.

september: HBS aan het julianaplein wordt geopend.

29 november: begin van de bouw van de Sint-Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg.
1923-1924Bouw van 50 woningen aan de Berk-, Populier- en Plataanstraat.

Bouw van de Hatertsebrug over het Maas-Waalkanaal.

Bouw van het Bisschop Hamerhuis.

Transept en koor van de Maria Geboortekerk worden gebouwd.

Bouw van klooster en R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen op de hoek Groesbeekseweg-Heyendaalseweg.

Bouw van woningen op de plaats van de Waalkazerne.
1923-1930Bouw van de Spoorbuurt ten zuiden van de Van ít Santstraat.
1923Stichting van de Rooms Katholieke Universiteit.

Bouw meisjespensionaat MariŽnbosch.

januari: Korenbeurs aan de Nieuwe Markt wordt gesloten.

17 oktober: opening van de Rooms Katholieke Universiteit.

19 november: inwijding van de Sint-Stephanuskerk.

15 december: Stationsweg wordt officieel Van Schaeck Mathonsingel.
1924-1925Bouw van 97 woningen aan de Eik- en Iepstraat, het Wilgplein, de Ubbergseveldweg en de Broerweg.

Bouw van de Neerbosschebrug over het Maas-Waalkanaal.

Kapel wordt gebouwd aan Sancta Maria in Hees.
1924Klooster Augustinus aan de Graafseweg wordt gebouwd.

Kleuterschool en lagere school aan de Heyendaalseweg in Brakkenstein worden gebouwd.
192521 mei: Petrus Canisius wordt heilig verklaard.
1926-1928Bouw van het Neboklooster.
1926Canisiusziekenhuis aan de Sint-Annastraat wordt in gebruik genomen.

Bouw van zijvleugels aan gebouw Villandry.

Bouw van de Klokkenbergkweekschool aan de Ubbergseveldweg.

Marie-Adolffontein wordt onthuld.

Onthulling van een standbeeld van Thomas van Aquino voor het hoofdgebouw van de universiteit aan het Keizer Karelplein.

Voltooiing van het gebouw van het Piusconvict aan de Van Slichtenhorststraat.

mei: hoogwater en dijkdoorbraken leiden tot overstromingen in de benedenstad en in het Land van Maas en Waal.
1927-1928Bouw van een Franciscanerklooster aan de Vermeerstraat.
1927-1929C. Estourgie breidt het huidige klooster Bethlehem uit.

Studiehuis Berchmanianum aan de Houtlaan wordt gebouwd.
1927Bouw van gloeilampenfabriek Splendor aan de Sint-Annastraat.

Bouw van het badhuis aan de Daalseweg.

Plaatsing van het standbeeld van Petrus Canisius in het Hunnerpark.

16 mei: het Sint-Dominicuscollege in Neerbosch wordt in gebruik genomen.

27 oktober: opening van het Maas-Waalkanaal.
1928-1929Theresiakerk aan de Biezenstraat wordt gebouwd.
1928Vierdaagse wordt internationaal.

Voltooiing van het brandvrije boekenmagazijn van de universiteit aan de Snijderstraat.
1929-1930Bouw studiehuis Paters van het Heilig Hart aan de Kerkstraat.
1929Evangelisch-Lutherse kerk aan de Prins Hendrikstraat krijgt een torentje.

1 juli: opheffing van de Tol in Ubbergen. Nijmegenaren kunnen nu eindelijk zonder Tol te betalen naar Beek en Cranenburg.

23 juli: Sint Teunismolen wordt afgebroken.
1930-1931Canisiuscollege wordt aan de westzijde uitgebreid met een vleugel in dezelfde stijl.

Bouw van de pastorie van de Maria Geboortekerk op Berg en Dalseweg 40.
1930-1932Klooster Albertinum wordt gebouwd.
1930De gemeente geeft de stedenbouwkundige Ir. A. Siebers opdracht tot het ontwerpen van een stadsuitbreidingsplan. Dit plan heeft veel invloed gehad op de nieuwbouw in de jaren dertig en net na de oorlog.

Verbouwing van het gymnasium aan de Van Schevichavenstraat voltooid.

Sloop van drie huisjes achter cafť Rust aan de Berg en Dalseweg.

De Katholieke Universiteit Nijmegen bouwt een aula aan de Wilhelminasingel.

Aanleg van een wielerbaan aan de Postweg, nabij de hoek met de Groesbeekseweg.

1 januari: opheffing Tol in Berg en Dal.

10 september: opening van gymnasium Mater Dei.
50vChr-1500  1500-1700  1701-1850  1851-1900  1901-1930  1931-1950  1951-1970  1971-1990  1991-2020

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.