kalendarium3
<Calendarium Noviomagus 1701 - 1850>
 
Onderstreepte woorden leiden naar info elders op Noviomagus.nl; u keert terug met de [Backspace]-toets.
 
170211 juni: Franse aanval op Nijmegen wordt afgeslagen. De burgerij nam, onder aansporing van Ds. Eilbracht het initiatief tot de verdediging, die geleid wordt door baron Fagel. Na hevige schermutselingen worden de Fransen verdreven.
1726-1732Verdedigingswerken van de stad worden verder verbeterd naar plannen van Menno van Coehoorn: aanleg van onder andere de bastions LeliŽnverdriet en Zelandia.
1730Bouw van de orangerie op de Duckenburg.
1747Op het Kelfkensbos wordt een hardstenen waterpomp geplaatst.
1748Lunet Zeelandia wordt gebouwd.

Verdedigingswerken worden opnieuw naar plannen van Menno van Coehoorn verbeterd.
1756Bordestrap van de waag wordt vervangen door een zuilengalerij.

Synagoge aan de Nonnenstraat wordt gebouwd.
1760De Witte Molen aan de Looimolenweg wordt gebouwd.
1763Bouw van boerderij-herberg Groenewoud op de hoek Groesbeekseweg-Postweg.
1771Gedeputeerdenbank in de Sint-Stevenskerk wordt gemaakt.
1774-1776KŲnig-orgel wordt gebouwd.
17841 maart: Lappentoren wordt door ijsgang verwoest.
1786Stadhouder Willem V en zijn vrouw verblijven op het Valkhof, omdat zij zich in Den Haag en Apeldoorn niet meer veilig voelen.

Classicistische gebouwtje wordt tegen de Sint-Stevenskerk aangebouwd.

oktober: ingebruikname van Meersluis aan het eind van het Meertje.
1789Rondom de Stratemakerstoren worden huizen gebouwd.
179427 oktober-7 november: Nijmegen wordt gebombardeerd door de Fransen. De Valkhofburcht wordt zwaar beschadigd.

8 november: Nijmegen wordt ingenomen door de Fransen.
1795-1806Bataafse republiek.
179513 september: besluit valt om de Valkhofburcht af te breken.
1796-1797Sloop van de Valkhofburcht, alleen het kapelletje en de apsis blijven gespaard. De burcht wordt opgekocht door een handelaar in tras, uit Wormerveen, een kleine 2 jaar zijn 100 tot 150 arbeiders bezig met de sloop. Van de tufsteen wordt poeier gemaakt, welke in de omgeving van Haarlem gebruikt is als cement voor de aanleg van huizen en wegen.
1797Aanleg van een wandelpark in Engelse landsschapsstijl op het Valkhof naar plannen van J.D. Zocher sr.
1799Gewelven van de Sint-Maartenskapel worden afgebroken om met de verkoop van de tufsteen de aanleg van een wandelpark op het Valkhof te bekostigen.

2 februari: hoogwater in de benedenstad en in de polders rondom de stad.
18009 november: in een zware storm wordt een torentje op het koor van de Sint-Stevenskerk verwoest.
1802Boerderij aan Teersdijk (nu Zwanenveld 32) wordt gebouwd.
1805De schandpaal op de Grote Markt verdwijnt.
1806-1810Koninkrijk Holland
1806ca. 8-9 januari: Lodewijk Napoleon bezoekt Nijmegen enkele dagen alvorens tot koning te worden gekroond.
180824-25 juli: Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Nijmegen en heft de vestingstatus op.
180915 januari: de Waaiesteinkolk ontstaat nadat de Waaldijk bij Oosterhout door ijsgang is doorgebroken.
1810-1814Keizerrijk Frankrijk. Nijmegen komt nog net onder Frankrijk te liggen.
1810Nederland wordt ingelijfd door het Franse Keizerrijk: Nijmegen wordt een Franse stad.
181129-30 oktober: Bezoek van keizer Napoleon Bonaparte en zijn gemalin Marie-Louise.

Huis De Winckelsteegh wordt herbouwd in neoclassicistische stijl.

20 mei: begraafplaats Stenenkruisstraat wordt in gebruik genomen.
18145 juli: Keizer Alexander I van Rusland luncht aan het Kelfkensbos na vanuit Lent de pont te zijn overgestoken.

17 november: koning Willem I wijst Nijmegen weer aan als vestingstad.
181624-25 augustus: Kroonprins Willem (de latere koning Willem II) bezoekt Nijmegen met zijn gemalin Anna Paulowna.
1817Bouw van fort Sterreschans.

Aanleg van de schansen Oost-IndiŽ en Batavia nabij de Weurtseweg.
1820-1821Versterking van fort Sterreschans.
182023-24 januari: dijkdoorbraak bij Oosterhout.
1821zomer: reparatie aan de toren van de Sint-Stevenskerk (westzijde toren met nieuwe muur bekleed).
1822Huis MariŽnboom aan de Groesbeekseweg wordt gebouwd.
1823-1824Bouw van het Arsenaal.
1823-1825Aanleg van de Rijksstraatweg als hoofdverbinding tussen Nijmegen en Duitsland in plaats van de route over Berg en Dal.
1824-1831Bouw van fort Krayenhoff.
1824Veerpoort wordt vernieuwd.

11-12 oktober: koning Willem I bezoekt Nijmegen. Hij bekijkt fort Krayenhoff en het in aanbouw zijnde Arsenaal.
1826Sloop van de Burchtpoort. Op deze plaats heeft daarna tien jaar een stadsschuur gestaan

Hezelpoort opnieuw vernieuwd.

Kerkje aan de Dennenstraat vervangt een schuurkerkje.
1828Grote delen van de Waalkade storten na verzakkingen in.
1830Kraanpoort wordt afgebroken 'en met den muur tot aan de Galerij herbouwd'.

Zuilengalerij van het waaggebouw wordt opgeknapt.
1832-1833Cholera-epidemie treft Nijmegen: bijna 60 doden.

Valkhofpark krijgt een nieuwe inrichting naar ontwerp van H. van Lunteren.
1833In het Valkhofpark wordt een uit 1725 daterend beeld van Flora geplaatst. Het verdwijnt in de Tweede Wereldoorlog.

Het toegangspoortje tot de Vismarkt aan de Achter de Vismarkt wordt afgebroken.
1834Muren van Romeins badhuis worden opgegraven bij fort Krayenhoff.

Nacht 31 december 1833-1 januari: Lent overstroomt na een dijkdoorbraak: 21 van de 26 huizen worden beschadigd.
183529 oktober: aanbesteding van het aanleggen van een grindweg buiten de Molenpoort (de Graafsche Weg), van het glacis tot aan de Teersdijk.
1836De Latijnse tekst 'Quem dabis haec possit qui dare cuncta locum?' wordt aangebracht op het hekwerk van het Valkhofpark.

zomer: verbouwingen aan de Latijnse School.
1837Plaatsing van een bliksemafleider op de Sint-Stevenstoren.

Bouw van een stenen katholiek kerkgebouw in Lent.
1838Palissaderingen bij de stadspoorten worden weggehaald.

september: afbraak van de oude stadsschuur en ruiterwacht bij de voormalige Burchtpoort, om te beginnen met de bouw van de schouwburg.
1839-1840SociŽteit Burgerlust aan het Valkhofplein wordt gebouwd.
1839Tolhuis aan de Teersdijk wordt gebouwd.

Vergroting van de kerk aan de Dennenstraat.

Pastorie van de kerk aan de Dennenstraat wordt gebouwd.

15 oktober: inwijding van de schouwburg.
ca. 1840Bouw van Huis Oosterhout.
1841Berg en Dalseweg wordt tot aan het Hengstdal met bomen bepoot.

Op het Valkhofplein wordt een stadspomp geplaatst.

11-12 juni: koning Willem II bezoekt Nijmegen. Op de tweede dag tekent hij een besluit tot de aanleg van een grindweg naar Maastricht.

31 juli: plaatsing van het uurwerk op de schouwburg, met klok, die vroeger op de Kraanpoort en na 1830 op het Valkhof had gehangen.
1844-1846Kerk van Hatert wordt gebouwd.
1845Bankgebouw aan de Lange Burchtstraat wordt gebouwd door Pieter van der Kemp.

Pieter van der Kemp verbouwt het katholieke weeshuis op de Hessenberg.

Heydepark wordt gebouwd.
1846-1848Oud Burgeren Gasthuis wordt gebouwd door Pieter van der Kemp.
184631 januari, rond 2.00 uur: Nijmegen wordt getroffen door een lichte aardbeving.
1848-1849Sint Annamolen wordt gebouwd.
1848De Rooms-katholieke krant "De Gelderlander" wordt opgericht.
1849-1850Klooster van de Rosastichting aan de Dennenstraat wordt gebouwd.
ca. 1850Bouw van de pastorie van het hervormd-gereformeerde kerkje in Lent.
50vChr-1500  1500-1700  1701-1850  1851-1900  1901-1930  1931-1950  1951-1970  1971-1990  1991-2020

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: