kalendarium2
<Calendarium Noviomagus 1501 - 1700>
 
Onderstreepte woorden leiden naar info elders op Noviomagus.nl; u keert terug met de [Backspace]-toets.
 
1512-1526Bouw van de Stratemakerstoren aan de Waalkade.
1521-1530Aarden wallen worden achter de stadsmuren aangelegd.
1525-1533Molenpoort wordt vernieuwd.
ca. 1525Besiendershuis wordt gebouwd.
1525Bouw van de Sint-Jacobstoren..
1526-1527Roomse Voet wordt gebouwd.
1526Voorpoort van de Windmolenpoort wordt afgebroken.
1530Bouw van een waaggebouw aan de muur tussen de mei- en Sint-Jacobspoort.
1531-1532Voorpoort van de Burchtpoort wordt afgebroken.
1533-1542Hezelpoort wordt volledig vernieuwd door Meester Quirijn Peters.
153322 mei: begin van de vernieuwing van de Hezelpoort.
1534Grote stadsbrand in de Hezelstraat.
1536-1539Sint-Hubertustoren wordt vernieuwd.
1537Nijmegen wordt getroffen door een grote stadsbrand.
1538-1540Herbouw van de Bottelpoort.
1539-1541Kraanpoort wordt herbouwd door Meester Herman van Herengrave.
1542-1545Bouw van onderbouw van de Kerkboog.
1542-1565Dwarsbeuk en zuiderportaal van de Sint-Stevenskerk worden opgetrokken.
1544-1545Bouw van de Latijnse School.
ca. 1545Galerij van de Lakenhal aan de westzijde van de Grote Markt wordt verbouwd tot afzonderlijke winkels.
15469 februari: Karel V van het Heilige Roomse Rijk trekt de stad in.
154916-18 oktober: prins (de latere koning) Filips II bezoekt Nijmegen.
1553-1554Bouw van het nieuwe stadhuis.
1561Nijmegen wordt wederom door een grote stadsbrand getroffen.
156621 mei: toren van de Sint-Stevenskerk brandt af na blikseminslag.
15688-9 juli: Fernando Ńlvarez de Toledo, hertog van Alva, bezoekt Nijmegen. Hij komt met 400 paarden aan en verblijft in De Zwarte Adelaar aan de Grote Markt. De volgende dag heeft hij een maaltijd in Het Roode Hart.

1 augustus: de hertog van Alva bezoekt Nijmegen opnieuw.

Bouw van nieuwe bolwerken voor de Hunner- en Molenpoort door ingenieur Horologio.
15705 augustus: de hertog van Alva komt naar Nijmegen en blijft er tot de komst van Anna van Oostenrijk.
157228 oktober of iets eerder: de hertog van Alva komt naar Nijmegen en blijft er tot 16 juli 1573 om rebellerende Gelderse steden onder het gezag van de koning te brengen.
1577Priesterbank voor de Sint-Stevenskerk wordt gemaakt door Gaert van Dulcken.
1579Nijmegen treedt toe tot de Unie van Utrecht, dat houdt in dat de Staatsen (de protestanten) de meeste macht hebben.

Tijdens de Beeldenstorm verdwijnen vele beelden uit de Sint-Stevenskerk.

De Sint-Geertrudiskapel wordt grotendeels afgebroken.

voorjaar: Hunnerpoort wordt verbouwd.
1580zomer: sloop van landhuis De Witsenburg aan de Groesbeekseweg.

zomer: sloop van het melaatsenhuis buiten de Ziekerpoort.
1581Bouw van de Sint-Jacobsmolen op de Sint-Jacosbstoren.
1582De katholieke godsdienst wordt in Nijmegen verboden.
1584De 15de-eeuwse St. Antoniuskapel aan de Graafsweg bij de St. Antoniusmolen wordt afgebroken.
1585De katholieke meerderheid in Nijmegen grijpt weer de macht en geeft de stad aan de Spanjaarden.

6 december: kasteel Duckenburg gaat door brandstichting verloren.
158911 augustus: Aanval van maarten Schenck op Nijmegen. Na vechtpartijen bij de St. Antoniuspoort en de Hezelpoort waarbij enige doden vallen, drijft het Spaanse garnizoen de aanvallers de Waal in. Door het gewicht van zijn harnas verdrinkt maarten Schenck. Zijn lichaam wordt opgedregd, hij wordt alsnog onthoofd en gevierendeeld. Zijn hoofd wordt op een staak bij het stadhuis gezet en de vier stukken van zijn lichaam worden met zware kettingen aan de stadspoorten gehangen.
1590Veerpoort wordt zwaar beschadigd bij beschietingen.

Sint-Stevenstoren door beschietingen verwoest.

Fort Knodsenburg wordt gebouwd.
159121 oktober: Beleg en verovering van de stad door Prins Maurits; de staatsen veroveren Nijmegen. Overblijfselen van maarten Schenck worden in de St. Stevenskerk begraven en de stad wordt zwaar gestraft voor het overlopen. De godsdienst uitoefening voor katholieken wordt weer verboden en zij worden gedegradeerd tot tweederangs inwoners met bitter weinig rechten. (Zij mochten geen lid worden van een gilde en waren uitgesloten van openbare ambten.) Het terugbrengen van Nijmegen bij de Unie (Oranje) staat bekend als de Reductie van Nijmegen.
1592Antoniuskapel wordt gesloopt.
1593-1595Vrouwenklooster aan de Nonnenstraat wordt gesloopt.
1593-1610Stad krijgt nieuwe wallen en verdedigingswerken, ontworpen door Adriaan Anthonisz.
1593Onderbouw van de Sint-Stevenstoren is hersteld.
1594Knekelhuis op het St. Stevenskerkhof wordt afgebroken.
1601-1604Aanleg van de (oude) haven.
160322 juni: de officiŽle eerste steen van de haven wordt gelegd.
1604-1606Bouw van bovenbouw van de Kerkboog.
1604Bekroning van de Sint-Stevenstoren gereed.

Deel van de Veerpoort wordt afgebroken.
ca. 1606Winkels aan de westzijde van de Grote Markt krijgen bakstenen trapgevels.
1606-1610Aanleg van de Grift, een trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen.
1609-1610Sint-Antoniuspoortje wordt grondig vernieuwd.
1609Veerpoort wordt hersteld.
1610Stadsboerderij aan de Karrengas wordt gebouwd.
1612-1613Bouw van het nieuwe waaggebouw op de Grote Markt.
161219 april: begin van de afbraak van het oude waaggebouw.
1613juli: nieuwe waaggebouw wordt in gebruik genomen.
1614-1615Herbouw van de Sint-Stevenspoort.
1619Het 'Raadsel van Nijmegen' wordt geschilderd.
1621Het Brouwershuis wordt ingrijpend verbouwd.
1623Plaatsing van een eerste tochtportaal voor de Sint-Stevenskerk.
1632Plaatsing van het tweede tochtportaal voor de Sint-Stevenskerk, gemaakt door Cornelis Hermansz. Schaeff.
1633Vismarkt wordt voor het eerst onderaan de Grotestraat gehouden.
1635-1636Het 'pestjaar': De stad wordt getroffen door een zware pestepidemie die ruim 6000 slachtoffers eiste, dit was destijds meer dan de helft van de bevolking. Hele straten in Nijmegen stonden leeg omdat de bewoners overleden waren.
1638Arme Kinderen Weeshuis opgericht.
1639-1640Preekstoel voor de Sint-Stevenskerk wordt gemaakt door Joost Jacobs.
1644-1645Gevel van het Protestants Weeshuis aan de Begijnenstraat wordt verbouwd naar een ontwerp van Salomon de Bray.
1644Herengestoelte in de Sint-Stevenskerk wordt gemaakt door Cornelis Hermansz. Schaeff.
1646-1649De Belvedere verbouwd en ingericht tot 'speelhuis' voor de magistraat.

Galerij aan de Waalkade wordt gebouwd.
1648Buitenzijde van de Molenpoort krijgt barokke bekleding en voor de poort wordt een stenen brug over de stadsgracht gebouwd.
1650De kapel van de Commanderie van Sint-Jan wordt gesloopt, waardoor de Korenmarkt ontstaat.
1651Hertogpoort wordt hersteld.
1652Doophek voor de Sint-Stevenskerk wordt gemaakt door Cornelis Hermansz. Schaeff.
1653Stadzijde van de Windmolenpoort wordt vernieuwd.
16553 mei: stichting van de 'Illustre School', een eigen universiteit.
1657Ingebruikname van de door Hendrik Heuck ontworpen gierpont tussen Nijmegen en Lent.
1664Gedeputeerdenpoort aan het stadhuis wordt gebouwd.
1666De pest breekt opnieuw uit.
1672Nijmegen wordt ingenomen door het Franse leger van Lodewijk XIV, die de bevolking van al hun goederen en gelden beroven.

12-13 juli: Zonnekoning Lodewijk XIV komt naar Nijmegen en overnacht op huis Waaijenstein.
1674De Fransen verlaten de stad. De houding tegenover de katholieken wordt iets soepeler.
1675-1701Nieuw verdedigingssysteem van Menno van Coehoorn wordt rond de stad aangelegd.
1678-1679Na langdurige onderhandelingen wordt de 'Vrede van Nijmegen' gesloten tussen (onder andere) de Verenigde Nederlanden, Frankrijk, Spanje en Duitsland.
1678Einde van de 'Illustre School'.
1681Kerkboog wordt verrijkt met een zonnewijzer in de voorgevel.
1683Aanleg van een Joodse begraafplaats aan het MariŽnburg.
1690Oude Dukenburgseweg wordt aangelegd als oprijlaan voor Duckenburg.
1697Kort na 3 augustus: tsaar Peter komt door Nijmegen.
1698Eigenaar Isaac Royenstein verbouwt het buitengoed Boschwijk aan de Dennenstraat.
1700-1702Ziekerpoort wordt dichtgemetseld.

Verdedigingswerken van de stad worden verbeterd naar plannen van Menno van Coehoorn.
50vChr-1500  1500-1700  1701-1850  1851-1900  1901-1930  1931-1950  1951-1970  1971-1990  1991-2020

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: