vanSlichtenhorststraat73

van Slichtenhorststraat 73

Eerste steen 1934

19 MEI
1934

Hierbij de gevelsteen van het pand van Slichtenhorststraat 73. De enthousiaste bewoner haalde er zelfs de bouwtekeningen bij. De eerste steen is volgens zijn zeggen gelegd door de opdrachtgeefster Mevr. AA v/v Payens, zo hebben vorig jaar enkele bezoekers aan het huis hem gemeld.

Ingezonden door Henk Kersten (toegevoegd 11-06-2020)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Henk Kersten, 11-06-2020: Gevelsteen van Slichtenhorststraat 73
Reactie 1:

Rob Essers, 14-01-2021: van Slichtenhorststraat 71
Het linker pand werd in 1911 gebouwd door aannemer, architect en eigenaar Wilhelmus Johannes Maurits (Nijmegen 24 maart 1856 – Nijmegen 6 oktober 1913); zie bouwvergunning. Slichtenhorststraat 71 was bij de dood van zijn echtgenote Adèle Baumgartner (†1921) nog in het bezit van zijn erfgenamen. De straatnaam is op 9 juli 1924 gewijzigd in van Slichtenhorststraat. Het pand is gebouwd op de grens van de voormalige vestinggronden (kadastrale gemeente Nijmegen, sectie B); zie bouwtekening D12.382612.

van Slichtenhorststraat 73
Op 10 april 1934 hebben burgemeester en wethouders aan L. van der Aa-Paijens, van Slichtenhorststraat 71, vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan de van Slichtenhorststraat. Louisa Johanna Wilhelmina Paijens ('s-Gravenhage 15 maart 1889 – Nice 5 januari 1970) was op 13 september 1910 in Rijsenburg buiten gemeenschap van goederen getrouwd met Petrus Lodewijk Paulus Maria van der Aa (Amsterdam 17 juni 1875 – Nijmegen 14 augustus 1960). Zij was een kleindochter van Johannes Paijens (†1888) naar wie de Paijensweg is genoemd (raadsbesluit d.d. 1 april 1916). Op 3 november 1924 had zij nummer 71 (huis en tuin) met het daarnaast gelegen bouwterrein gekocht van de vorige eigenaar en bewoner J.M.A. Kwakkernaat.

Het aangrenzende bouwterrein lag oorspronkelijk in sectie A van de kadastrale gemeente Hatert. Sinds de kadastrale herindeling in of omstreeks 1928 liggen de verschillende percelen in sectie G van de kadastrale gemeente Hatert. Op de bouwtekening D12.400947 uit 1934 op de situatieschets rechtsboven de oorspronkelijke grens tussen de verschillende kadastrale gemeenten zichtbaar.

Voor de bouw van nummer 73 is op de plaats van de erker een deel van nummer 71 gesloopt. Het rechter pand is ontworpen door architect Christiaan Godefridus Elbers (Oeffelt 31 januari 1883 – Nijmegen 5 februari 1941). Na de dood van zijn eerste echtgenote Johanna Wilhelmina Fredericks (†1922) was hij op 9 augustus 1923 getrouwd met Henriëtte Maria Elisabeth Paijens (Nijmegen 1 januari 1887 – 20 november 1946). Zij was een volle nicht van de opdrachtgeefster.

Na het gereedkomen van het nieuwe pand (bouwjaar 1934) is het echtpaar Van der Aa-Paijens verhuisd van nummer 71 naar nummer 73. Lang hebben zij hier echter niet gewoond. In de PGNC van 14 augustus 1937 staat bij de personen die in de periode van 6 tot en met 12 augustus 1937 uit Nijmegen zijn vertrekken: "P. L. P. M. van der Aa, v. Slichtenhorststr. 73, naar Menton, Fr., Rue Navoni 1.". In het adresboek 1938 staat de nieuwe bewoner J.A.M.J. Dekker vermeld.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: