VanSchaeckMathon

Van Schaeck Mathonsingel 12

Herdenkingssteen 1949

Van Schaeck Mathonsingel

DOE GIJ DESGELIJKS

Ter herinnering aan de hulp van de Ned. Herv. Gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem-Noord en Bennebroek in de oprichting van dit gebouw 7 juli 1949

Hier is een gevelsteen op de Van Schaeck Mathonsingel. In het gebouw zetelt de Nederland Hervormde Gemeente, afdeling Nijmegen. Er zit geen straatnummerbordje op de gevel (althans, ik kon het niet vinden). 

Het is een verbeelding van het bijbelverhaal van De Barmhartige Samaritaan.

Inzender: Sjaak Rutten

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 08-11-2008: Straatnaam en huisnummer: van Schaeck Mathonsingel 12

De Diaconie van de Ned. Herv. Gemeente had al in 1946 plannen had om haar intrek te nemen in het herenhuis op het adres Burgemeester van Schaeck Mathonsingel no. 12. Dat blijkt uit de aanvraag om bouwvergunning d.d. 21 juni 1946 van secretaris D. Monshouwer.

Uit de tekeningen (gewijzigd plan) blijkt ook dat architect A. v.d. Kloot, Heydenrijckstraat 4, verantwoordelijk is voor het feit dat het schuine dak is vervangen door een extra etage met een plat dak. De vergunning voor de verbouwing van het herenhuis is op 8 november 1946 verleend.

De straatnaam Burgemeester van Schaeck Mathonsingel is in 1950 gewijzigd in: van Schaeck Mathonsingel (Besluit B&W d.d. 2 november 1950).

De datum 7 juli 1949 onder de steen doet vermoeden dat deze uit een ander bouwwerk afkomstig is. In het Calendarium vond ik de volgende gegevens:

1949 Bouw van de Opstandingskerk aan de Kwakkenbergweg.
2000 Sloop van de Opstandingskerk aan de Kwakkenbergweg.

Bijgevoegd bericht in De Gelderlander van 25 maart 1950 (p. 2) bevestigt dat de Opstandingskerk is gebouwd met steun van de Ned. Hev. Gemeenten die onder de steen genoemnd worden. Het is alleszins aannemelijk dat de steen pas na de sloop van de Opstandingskerk in 2000 is verhuisd van de Kwakkenbergweg naar de van Schaeck Mathonsingel.

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: