VanPeltlaan271

Van Peltlaan 271

 

Eerste steen

J. en M. Blees

1904

Beste mensen,
Hierbij sturen wij u een foto van de gevelsteen van ons huis en een foto van de gevel. Het huis bevindt zich aan de Van Peltlaan, nr 271. Voorzover ons bekend was de eerste bewoner een arts verbonden aan de lighallen die in het bosje achter het huis waren gelegen. Dat zou dus de heer Blees moeten zijn geweest. Mocht u meer informatie hierover hebben dan zouden wij dat graag van u vernemen.
Met vriendelijke groet,
Hans en Liesbeth ter Meulen

Reactie 1:

Rob Essers, 05-05-2013: J. en M. Blees

De eerste bewoner was Johann Peter Blees (Montjoie [= Monschau] 25 juni 1860 – Apeldoorn 21 augustus 1945), zoon van Johann Wilhelm Blees en Elisabeth Maassen. Zijn vader was winkelier. Hij vestigde zich op 13 juni 1894 vanuit Amsterdam in Nijmegen op het adres Grote Markt 20. In het adresboek staat “gep serg majoor”, in het bevolkingsregister “geg. sergt. maj. O I L”.

Gezien zijn leeftijd is het de vraag of hij gepensioneerd was. In de adresboeken uit de periode 1905-1911 staat “geg O I mil”. Dat hij als arts verbonden was aan de lighallen, lijkt mij niet waarschijnlijk.

Op 16 mei 1895 trouwde hij op 34-jarige leeftijd in Amsterdam met de 24 jarige Marianna Scharis (Amsterdam 25 februari 1871 – Apeldoorn 5 december 1944), dochter van Jacob Scharis en Esther Rodriguez. Haar vader was koopman. Volgens de huwelijksakte is hij boekhouder. Het jonge paar vestigde zich in Nijmegen op het adres Waalkade 25. Op 28 april 1897 verhuisden zij naar Wijchen.

Uit adresboeken uit de periode 1905 t/m 1909 blijkt dat Blees (J P) op het adres Hatert 256a (= Wijk G, nr. 256a) woonde. Dat is het pand waarvoor in 1904 de eerste steen gelegd werd. Vanaf 1910 was het adres: van Peltlaan 261.

Na de bouw van 3 woonhuizen en een winkelhuis op de hoek van de Heiweg in 1933 werd het huisnummer 261 gewijzigd in 285. In of omstreeks 1959 is dit nummer gewijzigd in 271. Een verklaring en rechtvaardiging voor deze laatste hernummering heb ik niet kunnen vinden.

Het adresboek van 1910-1911 is het laatste waarin Blees (J P) vermeld staat. Over het echtpaar Blees-Scharis dat vermoedelijk kinderloos is gebleven, heb ik verder weinig kunnen vinden...

In het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 8 juni 1917 stond een overlijdensadvertentie van haar vader Jacob L. Scharis. Bij de kinderen staat wel dochter M. Blees-Scharis, maar schoonzoon J. Blees ontbreekt. Bij de andere kinderen wordt wel melding gemaakt van echtgenoten en kinderen. Haar broer Lodewijk is met zijn echtgenote in 1942 in Auschwitz vermoord (http://www.joodsmonument.nl/person/509849/nl#) en haar zus Bilha met haar echtgenoot in 1943 in Sobibor (zie http://www.joodsmonument.nl/person/510833/nl#).

Marianna Scharis is 5 december 1944 op 73-jarige leeftijd in haar woonplaats Apeldoorn overleden. Van haar overlijden is op 6 december 1944 aangifte gedaan. Weduwnaar Johann Peter Blees overleed op 21 augustus 1945 op 85-jarige leeftijd in Apeldoorn.

REAGEER

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: