VanBerchenstraat18-24

van Berchenstraat 18-24

1880

A.H.H.S
18 306 80

Vandaag kwam ik dit vreemde geval tegen. Het is een metalen gevelplaatje dat geschroefd zit tussen de twee voordeuren aan de Van Berchenstraat 20-22. Het is dus géén gevelsteen maar bevat wèl de informatie over de bouw van het pand.

Inzender: Henk Kersten (toegevoegd 07-06-2020)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Henk Kersten, 07-06-2020: Gedenkplaatje van Berchenstraat
Reactie 1:

Rob Essers, 07-06-2020: Op het bordje staan de initialen A.H.H.S. van timmerman Antonius Henricus Hubertus Stevens (Nijmegen 29 april 1838 – Nijmegen 25 juli 1910).
Reactie 2:

Rob Essers, 09-06-2020: Het pand met het bordje is gebouwd op de vestinggronden die op 13 april 1880 bij de derde verkoop van bouwterreinen werden verkocht; zie RAN documentnummer KPU-433. Op de tekening staat de naam Verlengde Regulierstraat. Uit de akte d.d. 13 april 1880 van notaris Klaassen Nijmegen blijkt dat perceel 16 en een strook van een meter van perceel 17 door houthandelaar Johannes Hendrikus Emmerik werd aangekocht voor Antonius Stevens, herbergier te Nijmegen. Mogelijk gaat het hierbij om:
Antoon Stevens, geb. Druten 30 okt. 1849, smid, tapper, † Nijmegen 15 nov. 1904, zn. van Petrus Hubertus en Johanna Mulders, tr. Druten 31 okt. 1876 Elisabeth van der Heijden, geb. Puiflijk 11 maart 1849, dr. van Johannes en Maria van de Pol.

De initialen A.H.H.S op het bordje met de datum 30-06-1880 zijn van de eerste eigenaar van het pand. Uit niets blijkt dat er sprake is van een familierelatie.
Antonius Henricus Hubertus Stevens, geb. Nijmegen 29 april 1838, timmerman, † Nijmegen 25 juli 1910, zn. van Friedrich en Joanna van der Sand, tr. 1e Nijmegen 27 april 1871 Hendrika van Heesewijck, geb. Nijmegen 11 dec. 1835, † ald. 9 febr. 1898, dr. van Joannes Franciscus en Henriëtte Hoenzelaar; tr. 2e Wijchen 10 nov. 1898 Maria Groenen, geb. 9 mei 1849, † Nijmegen 23 april 1933, zn. van Derk en Geertruid Verkerk.

Vast staat dat eigenaar A.H.H. Stevens in 1880 vergunning kreeg voor de bouw van twee woningen in de Verlengde Regulierstraat; zie RAN inventarisnummer 12394. Het is de vraag of de bouw op 30 juni 1880 al zover gevorderd was dat het bordje aangebracht kon worden. Wanneer hij naar het adres Verlengde Regulierstraat 9 verhuisde, is onduidelijk. Dat moet in ieder geval zijn gebeurd voor de vaststelling van de nieuwe straatnaam van Berchenstraat (raadsbesluit d.d. 23 april 1881). Het bouwen van een huis ging sneller dan het vaststellen van de straatnaam door de gemeenteraad.

In het raadsvoorstel d.d. 19 april 1881 stond de naam Regulierstraat. Het voorstel van Graadt van Roggen om het verlengde van de Regulierstraat de naam van Berchenstraat te geven, werd in 1881 met 13 tegen 4 stemmen goedgekeurd. Hierbij werd afgeweken van de (ongeschreven) regel dat straten die in elkaars verlengde liggen dezelfde naam krijgen.

Tot 1890 was het adres van Berchenstraat 9. In de periode 1880-1889 waren de huizen doorlopend genummerd vanaf de Regulierstaat in de richting van de Kronenburgersingel en terug. Sinds 1890 wordt onderscheid gemaakt tussen oneven en even nummers en begint de nummering aan de kant van de Kronenburgersingel (Quackplein).

De rest van zijn leven woonde A.H.H. Stevens op het adres van Berchenstraat 22. Zijn weduwe zou hier tot haar dood in 1933 blijven wonen. Op 7 en 21 december 1933 volgde de openbare verkoop. "Het huis en erf aan de van Berchenstraat No. 22-24 en het huis en erf aan de van Berchenstraat No. 18-20 zijn door notaris Hekking in massa verkocht aan W. Benda voor f 7100 (in opdracht); strijkgeld f 100." (PGNC 22/12/1933).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: