Ubbergseweg88

Ubbergseweg 88

Eerste steen 1901

J.H.BERENS
30/10  ‐  1901.
In de gevel van het pand op nr 88 hoek Ubbergseweg / Oude Ubbergseweg zag ik een kleine witte steen met de inscriptie 'J.H. Berens 30/10-1901'. Wie zou dat geweest zijn?
In het adresboek van 1901 van Nijmegen en het Schependom was niets te vinden, maar wél ene J.H. Berens aan de Voerweg nr 28 met als beroep tapper en winkelier in koloniale waren.
Ik had het voorgevoel dat hij het toch zou kunnen zijn en vervolgde mijn speurtocht.
In het adresboek van 1908 bemerkte ik dat Berens niet meer aan de Voerweg was geregistreerd. In 1909 dook hij op in de Ubbergsche straat op nr 20 als tapper. In 1910 bewoonde J.H. Berens nr 88 aan dezelfde straat, ook als tapper. Én in 1922 bewoonde hij samen met ene P. Nieuwenhuis nr 88/90. In het adresboek stond café J.H. Berens. Nr 88/90 stond later in 1926 op naam van P. Nieuwenhuis en in 1932 op naam van J.P. Van de Weerden...
Rob Essers leerde mij m.b.t. Oude straatnamen dat de nrs 88/114 het bouwjaar 1901/1902 hadden en dat de Ubbergsche straat in 1924 veranderd was in Ubbergsche weg.
Ik vermoed daarom dat 30/10-1901 het bouwjaar was van het pand, waar J.H. Berens omstreeks 1908/1909 was neergestreken als tapper.
Ik denk overigens dat deze gevelsteen niet origineel is, maar door latere bewoners met gevoel voor historie in de voorgevel is aangebracht. Maar de gevelsteen heeft zeker een verhaal!
Wie heeft nog meer wetenswaardigheden en/of informatie over deze tapper?
Met vriendelijke groet, Paul Broekman

Inzender: Paul Broekman (toegevoegd 12-04-2017)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Paul Broekman, 12-04-2017: Gevelsteen Ubbergseweg 88
Reactie 1:

Rob Essers, 12-04-2017: Zie gevelsteen Oude Ubbergseweg 20 - Ubbergseweg 90.
Reactie 2:

Mark van Loon, 13-04-2017: Zat café 'De Jachthaven' (of zoiets) hier, zo'n 30 jaar geleden?
Reactie 3:

Jan Remis, 13-04-2017: Dat klopt Mark, zie Wijkkrant Nijmegen-Oost 1/3/1990.

Reactie 3:

Paul Broekman, 13-04-2017: J. H. Berens, tapper aan de Ubbergseweg 88 is volgens mij op 10-08-1924 overleden in Nijmegen (bron: Gelders archief). Dat komt overeen met het feit dat hij na 1922 niet meer op dit adres wordt gesignaleerd. Ik vermoed dat deze Johannes Hubertus Berens op 12-01-1855 is geboren in Hees (bron: Gelders archief). Twee andere met dezelfde voornamen vallen af, omdat zij niet op zeer jonge leeftijd al een winkel aan de Voerweg zouden kunnen bezitten (in 1892, geboortedata 1887 en 1880).
Ook stuitte ik op ene Berens, J.H. die in 1929 in Zevenaar een koffiehuis bestierde en die zich in 1949 weer liet uitschrijven (handelsregister). Deze valt ook af, vanwege de wel erg hoge leeftijd. Wel frappant!
Het latere café de Jachthaven op hetzelfde nummer wordt genoemd in het adresboek van 1968, vernoemd naar de jachthaven 't Meertje dat in het begin van de zestiger jaren is aangelegd.
B&W van Nijmegen wilde toen ook de buurt van dit café aanpakken. Zij had toeristische plannen met dit Ooyse Schependom. Panden zouden worden afgebroken, ook het café. De bewoners kwamen in opstand en de plannen werden gewijzigd. Er werd veel aan renovatie gedaan. Ik weet niet of het café is afgebroken...volgens mij niet!
PS Ik moet Rob Essers bedanken, die mij verwees naar een eerdere beschrijving van dit café en "de eerste steen".
Reactie 4:

Rob Essers, 13-04-2017: Op archieffoto F62787 (Datering: 1990) is te zien dat CAFÉ DE JACHTHAVEN in de steigers staat. Ik weet alleen niet of de datering klopt; zie foto F25221 (Datering: 1997).


F62787


F25221

Reactie 5:

Ron van Swelm, 14-04-2017: Johannes Hubertus Berens werd inderdaad geboren op 12-01-1855 als zoon van Machiel Berens en Josina de Bie. Zijn beroep was molenmaker en later caféhouder. Hij trouwde met Allegonda Peeters en voor de 2e maal met Anna Elisabeth Prinsen. Uit het eerste huwelijk werd een zoon geboren die slechts 1 dag oud werd. Verdere kinderen zijn mij niet bekend.
Reactie 6:

Rob Essers, 14-04-2017: In het bevolkingsregister 1880-1890 staat dat Johannes Hubertus Berens, geboren op 12 januari 1855 in Hees, zich op 5 mei 1887 vanuit Renkum op het adres Voerweg 29 vestigde. Zijn beroep "Tapper" is doorgestreept. Er boven staat "Handel Kol. waren". Na de hernummering in verband met de zevende tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1889 woonde hij op nummer 28; zie bevolkingsregister 1890-1900. Het adres Voerweg 28 stond in 1901 vermeld op de aanvraag voor de bouwvergunning.
Reactie 7:

Hans van den Berg, 17-04-2017: Hierbij heb ik het genoegen de geachte bezoekers van Noviomagus te vergasten op een afbeelding van onderhavig pand die ik aantrof in mijn collectie.
De afbeelding - een fotoansichtkaart - dateert, blijkens de onderbroken belijning op de achterzijde, van ca 1905. Het huisnummerbordje laat zien: 88.
Onder het huisnummerbordje bevindt zich de gevelsteen. De tekst erop is helaas niet te lezen, maar men mag er vanuit gaan dat het de tekst is die voorkomt op de afbeelding ervan hierboven.
Op het grote raam, links van de ingang, staat een tekst die ik helaas niet kan ontcijferen. Mogelijk twee initialen, gevolgd door een eigennaam beginnend met de letter B.
Boven dit raam, duidelijk te lezen, de naam van het cafe: CAFE DE HUNNERBERG.
Op de grote ruit, rechts van de ingang, is te lezen: Cafe Biljart.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: