Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Ubbergseveldweg 117

Eerste steen

DE EERSTE STEEN GELEGD

DOOR P. OOSTERLEE 4-9-26

Voormalige school "De Klokkenberg". 
Bakstenen gebouw van twee bouwlagen met pannen tentdaken en koperbeslagen centraal klokkentorentje. Langgerekt gebouw met ver uitspringende risalieten. De middelste is vier assen breed en springt twee assen naar voren; die aan weerszijden zjn even diep en twee assen breed. Tussen de risalieten brede balkons op twee zuilen waaronder de natuursteen overkluisde schooldeuren, elk geflankeerd door twee ramen. Op de balkons zes assen; daarboven drie dakkapellen. De middenrisaliet heeft twee dakkapellen aan de frontzijde en aan elke zijkant. Links en rechts een aangebouwde directeurswoning van bouwlaag met hoog 'getrapt' tentdak dat verloopt in dat van de zijrisalieten. De deuren ervan bevinden zich op de hoeken in een door een kolom gevormd portiek. Erkers aan voor en zijwand van deze woningen. Alle vensters van het hoofdgebouw hebben kruiskozijnen; die op de beganen grond met natuursteenblokken boven de dorpel. De achterzijde is vergelijkbaar. Middenrisaliet van twee bouwlagen met vier grote erkers voor en opzij en erboven steeds twee ramen. In plaats van zijrisalieten een grote aanbouw van bouwlaag met balkon erboven. Elk van de drie risalieten heeft een hoge bakstenen schoorsteen. Tussen de risalieten bevinden zich schooldeuren met een groot betonnen afdak en daarboven een twaalfdelig venster. 
Bouwjaar: 1926-1927
Architect: H. A. Pothoven
Het gebouw, dat oorspronkelijk bestond uit twee volledige spiegelbeeldige door muren gescheiden scholen, is een voor Nijmegen uitzonderlijk monumentaal schoolgebouw uit het interbellum. Door de situering op de heuvelrand stedenbouwkundig van belang. Zeer gaaf bewaard gebleven.
(Bron: Monumentenregister Gemeente Nijmegen)

Dit prachtige gebouw staat al enige jaren leeg en terwijl er plannen ontwikkeld worden om het gebouw te verappartementeren, wordt het bewoond door een tiental studenten. Gedurende de leegstand is de staat van het gebouw enorm verslechterd. Naar het er nu naar uitziet is de beslissing over de toekomst van het gebouw weer een jaar uitgesteld. De projectontwikkelaar studeert nog op plannen (okt. 2008)

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: