Sumatraplein29

Sumatraplein 29

Jaartalsteen

1905

Hierbij foto’s van jaartalsteen 1905 op Sumatraplein 29.

Foto’s gemaakt met toestemming van de eigenaar, die nog wist te melden dat het pand vroeger als koetshuis heeft gediend. De dubbele blauwe deur links op nummer 27 was de ingang. De koetsen konden er aan de voorkant in en aan de achterkant uit. 

Inzender: Sjaak Rutten

(Bron; gemeentelijk bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 23-01-2011 (herzien 21-04-2011): De tekening van de drie panden uit het digitale bouwarchief is enigszins verwarrend. De bouwvergunning voor nummer 27-29 is van 20 januari 1905. Volgens de aanvraag ging het om "drie heerenhuizen waarvan één met een bergplaats voor een benzine rijtuig". Kennelijk werd in 1905 alleen het linker pand gebouwd dat op een aantal punten afwijkt van van de bouwtekening. Voor de twee andere panden (nummer 31 en 33) is op 3 september 1912 een nieuwe vergunning verleend. Op 8 maart 1918 volgde het niet afgebeelde pand (nummer 35). 

Villa Dahlhaus
De plattegrond uit 1911 laat zien dat dit pand in de middle of nowhere lag. De eerste zeven jaar was die ene woning met bergplaats het enige pand in de wijde omgeving.

Het adres was aanvankelijk Galgenveld 1, later Slichtenhorststraat 124 (het voorzetsel van is pas in 1924 aan de straatnaam toegevoegd). In of omstreeks 1922 is het adres gewijzigd in Sumatraplein 1-2. Sinds 1938 is het adres van de woning en de bergplaats: Sumatraplein 27-29.

Het pand is gebouwd door Jacobus Theodorus Alouisius Dahlhaus (Nijmegen 11 september 1860 – Gendt 10 februari 1925). Deze Nijmeegse kleermakerszoon heeft vanaf 1886 een groot aantal woningen in Nijmegen laten bouwen. Vóór 1900 waren dat er al meer dan 75, waarvan een aantal als beschermd stadsbeeld object op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Villa Dahlhaus, Galgenveld 1, was vanaf 1905 het huis waar hij met zijn huishoudster (?) woonde.

Zijn eerste huwelijk met de 17-jarige Huberdina Noij uit Ewijk was in 1902 niet doorgegaan. In een huwelijksakte van de gemeente Gennep d.d. 26 november 1902 staat: "Comp. zijn niet komen opdagen voor het tekenen van akte, huwelijk niet gesloten". De reden hiervan is onduidelijk.

Uit een krantenbericht uit 1909 blijkt dat J.Th.A. Dahlhaus tot de ca. 50 rijkste Nijmegenaren behoorde. Helaas is dit overzicht in alfabetische volgorde, zodat niet duidelijk is welke plaats hij precies innam. 

Hoogst aangeslagenen te Nijmegen.
W.C. Böhtlingk, T. den Breejen van den Bout, M. Crommelin, J.Th.A. Dahlhaus, F.Th.J.H. Dobbelmann, P.Th.H.M. Dobbelmann, G.H. Dunnewold, L.C. van Engelenburg, C. Ettij, mr. A. van der Goes, C.W. Grasveld, G.C. van Haaren, H. de Haas, Th.F.A. Hekking, G.W. van Hezewijk, H. Hoefnagels, H.J.E.F. Hüffer, A. Joosen, A. Jurgens, A.J. Jurgens, J.G. Jurgens, R.J.H. Jurgens, G.M. Kam, J. Knoops, F. Knurr, A.J.M. Koedijk, dr. W.J. Kolff, W.J. Maurits, J.E. Meulenberg, L.H. Mulder, jhr. mr. F.X.G.M. van Nispen tot Sevenaer, F.C.M. Noorduyn, P.H. Noorduyn, D. Opsomers, L.J. van Oudheusden, A.B.A. Quack, L.P.J. Reuse, jhr. E.F.M. van Rijckevorssel van Kessel, jhr. V.M. van Rijckevorssel van Kessel, W. Salomonski, W. van Schaardenburg, A.D.D. Schretlen, J.F. Steenmetser, J.E. Stork, G.W.H. Suermondt, A.P.A. Terwindt Wzn., W.H. Thunnissen, A. Timmerman, J.A.G.C. Trosee, W.J.H. van der Waarden, J.A. van Zijp, A.R. Janssen, P.J.W.C.M. van der Sijp.
(De Gelderlander, 6 juni 1909, p. 2)

In 1911 werd Dahlhaus het slachtoffer van een misdrijf. Hoewel in krantenberichten alleen melding gemaakt werd van villa Dahlhaus, ging het hier ongetwijfeld om het adres Galgenveld 1.

Gevaarlijke heeren.
Voor de Arnhemsche rechtbank stonden gister terecht, twee jongens uit Nijmegen, 20 jaar oud, die zichzelf het hoofd op hol gebracht hebben door het lezen van smerige detectieve-verhalen. Beide jongens, T.J.S. en H.A.M., hadden zich te verantwoorden wegens diefstal (...). 
Als getuigen worden gisteren gehoord eenige vrienden van de beklaagden, die thans ook achter slot en grendel zitten. (...) In Februari, aldus biecht bet. verder op, werd een inbraak beraamd in de villa Dahlhaus. Daar namen de beide beklaagden, get. en A. aan deel. Zij verdeelden zich in twee groepen. Get. en bekl. belden aan, om de huis­houdster aan den praat te houden, terwijl bekl. S. en A. naar het achterhuis gingen, om in te breken. Plotseling hoorden zij, die aan de voordeur stonden, een gegil. Zij liepen weg en hoorden later dat A. den bewoner geslagen had. De inbraak mislukte.
Bovenstaande werd nog aangevuld door hetgeen get. A. (thans ook gedetineerd) gisteren verklaarde. Het doel der inbraken was volgens deze get. geld te krijgen om naar Algiers te kunnen gaan., waar de heeren bij het Vreem­delingen-legioen dienst wilden nemen! 
Inzake de inbraak in de villa Dahlhaus deelde dezen get. nog mede, dat hij en de drie andere deelnemers afspraken om de meid te binden, evenals den bewoner. Het viertal ging gemaskerd naar het huis, waar A. den bewoner aanmaande zich stil te houden. Tenslotte heeft hij dezen met een gummislang geslagen, en zijn alle inbrekers gevlucht.
In zijn requisitoir deed de officier van justitie uitkomen, welke gevaarlijke individuen de bekl. zijn, die volgens hem de aanvoerders waren van een dievenbende. Tegen ieder der bekl. eischte hij 5 jaar gevangenisstraf.
(Het Centrum, 26 oktober 1911)

Op 54-jarige leeftijd trouwde Jacobus Theodorus Alouisius Dahlhaus met de 40-jarige Johanna Adriana Aalbers uit Ewijk. Het huwelijk werd op 4 juni 1915 in Ewijk gesloten. Het echtpaar woonde tot 1918 in villa Dahlhaus, Slichtenhorststraat 124, en daarna tot omstreeks 1922 op nummer 118.

Uiteindelijk verhuisde het echtpaar naar Gendt waar J.Th.A. Dahlhaus op 10 februari 1925 op 64-jarige leeftijd stierf. Op de overlijdensakte staat dat hij landbouwer was. De boerderij de Oliekorst in Gendt werd verkocht en zijn weduwe verhuisde naar Sumatrastraat 13 (een van de Dahlhaus-woningen in deze straat uit 1922).

terug

Reactie 2:

Peter Houwen, 13-01-2017: Nog een aanvulling: op het lagere dak van nr 27 staat links een leeuwtje met het stadswapen van Nijmegen met de dubbelkoppige adelaar in zijn voorpoten. Hij staat met zijn gezicht naar het plein. Op het dak van nr 29 staan twee Sumatraanse tijgers. Ze kijken elkaar aan.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: