Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

St. Anthoniusplaats 8

Eerste steen

... 1898

A....A..EN

 

Deze inmiddels onleesbaar geraakte gevelsteen is door een vakkundige kabellegger deels aan het oog onttrokken. De bewoner denkt dat zijn huis in 1898 is gebouwd, dat lijkt ook het jaartal op de steen. De gemeente houdt het op 1888. Helaas is in het digitaal bouwarchief van de gemeente geen informatie te vinden.

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 26-04-2014: In de formele tekst van het besluit tot aanwijzing in het monumentenregister van Nijmegen staat: "Bouwjaar: 1898."
Reactie 2:

René Klomp, 29-05-2014: Onderstaande zaken die ik heb uitgezocht doen mij vermoeden dat er mogelijk '... van Asten' op de steen staat...

In 1897 staat in de kranten PGNC en De Gelderlander een aantal verslagen van raadsvergaderingen waarin een bouwplan van de heer Th.J. (Theodorus Johannes) van Asten wordt besproken. Dit plan van Th.J. van Asten wordt voor het eerst al in de vergadering van 12 dec 1896 genoemd en behelst het verbouwen van zijn woning aan het St. Anthoniusplein waarbij hij een strook gemeentegrond van de gemeente zou willen aankopen:


Bron: PGNC 13 dec 1896; Regionaal Archief Nijmegen

Dit plan en het voorstel van B en W staan voor het eerst op de agenda voor de raadsvergadering van 30 dec 1896. Echter daar wordt besloten het door te schuiven naar de volgende vergadering:


Bron: PGNC 1 jan 1897; Regionaal Archief Nijmegen

Het plan zal dat jaar nog aan aantal keren op de agenda van de raadsvergadering komen en lijkt stof tot veel discussie met argumenten voor en tegen het plan.
De nogal uitvoerige verslagen zijn via het kranten archief op de website van het Regionaal Archief Nijmegen eenvoudig na te lezen.
Samengevat gaan de discussies met name over eventuele nadelen of overlast voor het plein, naburige bewoners en het gesticht van de Ellendige Broederschap maar ook dat als ze de heer van Asten niet tegemoet zouden komen deze volgens geldende politieverordening nog altijd gerechtigd is om te bouwen op zijn eigen grond. Het plan wordt in ieder geval nog besproken en even zovele keren uitgesteld dan wel afgewezen in de vergaderingen van 30 jan, 17 jul, 31 jul en 14 aug van het jaar 1897.

Hoe dan ook, in het bouwarchief uit 1897 is te vinden dat het plan uiteindelijk kennelijk is goedgekeurd in sep/okt 1897 volgens eerder genoemde recht om op eigen grond te bouwen. De bijbehorende brief en tekening staan hieronder:


Bouwtekening St. Antoniusplein - van Asten; Bron: Bouwarchief Nijmegen 1897; Regionaal Archief Nijmegen


Brief Voorkant / Achterkant; Bron: Bouwarchief Nijmegen 1897; Regionaal Archief Nijmegen

Kijkend naar de adresgidsen van 1898 en 1899 zien we in die jaren ook een aantal nummers in de St. Antoniusplein erbij komen.
Ook zien we de heer van Asten voor het eerst op het adres St. Antoniusplein 7b wonen.


Bron: Adresboek Nijmegen 1898 resp. 1899 - nu met nrs. 7a en 7b

Waarschijnlijk is het nieuwe pand van van Asten dus in 1898 gereed gekomen. Dit is ook in overeenstemming met het jaartal op de steen.
Zoals gezegd lijkt het mij dus waarschijnlijk dat de naam 'van Asten' op de steen staat.
Met enige goede wil zijn ook nog wel de letters 'Asten' te herkennen.
De eerste letter op de steen lijkt op de foto inderdaad een 'A'. Ik kan hier ook niet direct een Th. of J. in herkennen.
Nu heette de oudste broer van Theodorus toevallig wel Antonie. Hij was borstelmaker op de hoek van de Houtstraat en de Bloemerstraat.
Theodorus zelf wordt in het adresboek van 1898 en 1899 vermeld als 'hoedenmaker'.
Misschien heeft zijn broer Antonie de eerste steen gelegd?

Theodorus Johannes wordt op 2 mei 1846 te Nijmegen geboren als zoon van Jan Franciscus van Asten en Petronilla Caecilia Oderkerken.
Zijn oudere broer Antonie wordt in Driel geboren (waar de familie vandaan lijkt te komen) op 22 mei 1844.

Theodorus trouwt op 16 apr 1874 met Elisabeth Steenkist. Voor zover ik heb kunnen nagaan krijgen zij drie dochters:
2 okt 1876 - Petronella Cecilia
30 apr 1879 - Helena Paulina Antonia Maria
14 mei 1881 - Petronella Hermina Arnolda Maria
Reactie 3:

René Klomp, 30-05-2014: Uitgaande van de suggestie bovenaan de pagina dat er 'A....A..EN' zou staan heb ik me niet gerealiseerd dat er links een stuk steen is afgedekt. Na een tip van de redactie zou het daardoor aannemelijker zijn dat er de initialen van één van de kinderen staan. Er zijn dan twee mogelijkheden maar Petronella (PHAM) overlijdt als ze slechts 1 maand oud is. Helena (HPAM) trouwt in 1907 en heeft dus heel goed de steen kunnen leggen. Het is dus mogelijk dat er op de steen staat:

HPAM v Asten

De 'M' lijkt nu ook enigzins zichtbaar te worden op de steen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: