Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

St. Annastraat 332

Naamsteen

Vredehof

Hier zijn twee foto’s van St. Annastraat 332, villa ‘Vredehof’, gemaakt met toestemming van de bewoners Anton Freling en Emmeken Peeters. Bouwjaar 1918.

Inzender: Sjaak Rutten

(Bron; gemeentelijk bouwarchief)

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Bart Jans, 12-12-2014: Ik heb een sterk vermoeden dat oude bekenden van mijn familie op dit woonadres gewoond hebben, Mijnheer en Mevrouw Molema. Zij hadden 2 dochters Tineke en Maja? Dat moet ongeveer rond 1940 het geval zijn.

Redactie: Nijmeegse adresboeken zijn online te doorzoeken op de site van het Regionaal Archief. Bij 1948 is een melding van H.H. Molema op St. Annastraat 332. Is dat de door u gezochte persoon?

Bart Jans: Ja dat is de goeie, hartstikke leuk. Wij zijn deze mensen uit het oog verloren. De heer H. Molema is natuurlijk al lang overleden en de 2 kinderen moeten ook al op leeftijd zijn. Weet iemand hoe ik hen nog kan vinden?
Reactie 2:

Hessel, 14-12-2014: Inderdaad de dochters zouden -bij leven en welzijn- nu ca 79 en 76 jaar oud/jong zijn. Dhr H.H. Molema zelf is overleden op 76 jarige leeftijd op dit adres St. Annastraat 332 in 1971; of zijn vrouw C.H. Molema-van de Koppel daarna nog enige tijd hier is blijven wonen?? Eerder woonde de familie o.m. in Assen waar september 1935 de eerste dochter geboren werd: de latere mr Catharina Magda. Deze woonde zelf juni 1964, gehuwd en met haar dochter Catharina Marjolein (geb. juli 1962) in Utrecht en in 1977 in Breda. De tweede dochter van het gezin Molema werd juli 1938 in Eindhoven geboren. Deze Maria Catharina woonde zowel juni 1964 als nadien in december 1977, in Amsterdam. Zoals de achternaam doet vermoeden komt de familie van vaderszijde van oorsprong uit Noord Nederland; in 1958 wordt via de pers melding gemaakt van een voor hem verkocht herenhuis op de Westersingel in Groningen. De heer Molema was werkzaam in een leidende functie bij de belastingen te Nijmegen o.m. kantoorhoudend in de Van Nispenstraat 1 en na 1950, Mariënburg 68. Hij ondertekent dan de adreswijziging met Hoofdinspecteur-titulair H.H. Molema.
In het huis St. Annastraat 332 heeft vóór de familie Molema, tenminste van 1932-1940 de heer Ballizani gewoond. Een m.i. zeer gedreven ondernemer, sportliefhebber en bestuurslid van allerhande zaken zoals terug te lezen valt in acties t.b.v. verbetering van de melkhandel, kwaliteitszorg pluimvee- waarvan hij ook heel wat tomen kon showen- actief voor de konijnenfokkers terwijl hij zelf, maar ook diverse familieleden zeer goede sporters bleken te zijn , actief tot in het 1e team van omni-vereniging Quick terwijl hij ook hier weer allerhande bestuurs- en commissiezaken heeft ingevuld. Naast de gerichtheid op zijn bedrijfsleiderschap van de door stoom en elektriciteit gedreven zuivelfabriek - Oude Graafschen weg- was hij ook een actief commissielid gericht op verfraaiing van de stad Nijmegen !!
Reactie 3:

Bart Jans, 07-01-2015: Het is mij nog niet gelukt om een van de kinderen te vinden.
Zover ik weet was er ook een oppas/studente uit Maashees (N.Br.) in huis. Die moet nu ongeveer 85 jaar zijn. Weet iemand misschien de naam? Dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn.

Aanvulling: Bart Jans, 09-01-2015: Het is mij uiteindelijk gelukt om met hulp van Hessel contact te leggen met de Fam. Molema. Ik zou hem en ook Noviomagus hartelijk willen danken voor de hulp.
Reactie 4:

Jan Peters, 06-08-2017: Hessel, 06-08 2017 geeft aan dat de de heer Ballizani hier gewoond heeft. Weet hij meer van Th.A. Ballizani te vertellen, ook over zijn Wolfskuilseweg periode? Zo ja is het dan mogelijk contact met mij op te nemen?
Reactie 5:

Rob Essers, 11-08-2017: Th.A. Ballizani verhuisde in 1927 van het adres Wolfschkuilscheweg 31 naar St. Annastraat 332. Het telefoonnummer 690 van de N.V. Nijmeegsche Confederatie verhuisde mee. Op 10 januari 1928 kreeg hij vergunning om een gedeelte te vernieuwen/uit te breiden. In of na 1940 verhuisde hij met zijn echtgenote naar Levensavond, Kwakkenbergweg 320.

De namen Ballizanij / Ballizany / Ballizani worden naast en door elkaar gebruikt. In het Staatsblad 1922, nr. 688, staat de naam Theodor August Ballizani. Het gezinsblad ziet er volgens mijn gegevens als volgt uit:
Theodor August Ballizani, geb. Kleef (Pruisen) 19 juli 1867, zn. van Wilhelm Ballizany en Maria Sibilla Catharina Niemeyer, tr. Rotterdam 11 nov. 1891 Geertruida Johanna Arpink, geb. Blaricum 12 febr. 1865, † Rosmalen 1 mei 1951, dr. van Gerardus Henricus en Theodora Brama.
Uit dit huwelijk:
1. Theodor August Ballizany, geb. Rotterdam 5 aug. 1892, tr. Amersfoort 16 juli 1918 Theresia Margareta Antonetta van Camp, geb. Antwerpen omstr. 1893, dr. van Petrus Josephus Franciscus en Joanna Maria Adelais de Graaff.
2. Catharina Sibilla Geertruida Ballizany, geb. Rotterdam 12 febr. 1894, † na 1968, tr. 1e Serang (Bantam) 18 sept. 1915 Louis Herbert Wijnmalen, geb. Djember 12 april 1892, † Amsterdam 4 nov. 1963, zn. van George Johan Christiaan en N.N. Binah; tr. 2e Bandoeng 12 dec. 1922 Abraham Bijland, geb. Haarlem 27 april 1893, † Haarlemmerliede 23 febr. 1966, zn. van Abraham en Antonia Elisabeth Dalman.
3. Wilhelm Gustaaf Friedrich Ballizany, geb. Rotterdam 26 febr. 1899, † Bangkinang 16 april 1945, tr. Nijmegen 27 mei 1925 Maria Castelijn, geb. Nijmegen 11 april 1900, dr. van Johannes Hendrikus en Hendrina de Bruijn.
4. Alice Dorothée Ballizany, geb. Rotterdam 19 mei 1900, † Groesbeek 17 april 1996, tr. Nijmegen 13 dec. 1927 Dirk den Hartog, geb. Ochten 28 dec. 1891, † Nijmegen 20 maart 1959, dr. van Evert en Maria Johanna van Luunen.

Zijn oudere broer Johann Wilhelm Ballizany, geb. Kleve 11 april 1860, is mogelijk dezelfde als de Kleefse fotograaf Wilhelm Ballizany (1860-1942), de echtgenote van Dorothea Cosman(n) (1857-1943); zie Jüdische Klever.

Th.A. Ballizani verhuisde na zijn 21e levensjaar vanuit Kleef naar Nederland. Bij zijn huwelijk in Rotterdam in 1891 is hij opzichter. In een advertentie in de Maasbode van 11 december 1892 staat hij vermeld als een van de bestuursleden van de Confederatie, Nederlandsche Vereeniging tot bereiding van Melkproducten, Delfshaven. Deze vereniging bestond al in 1886. In 1894 worden tegelijkertijd de Stoomzuivelfabriek "Hollandia", naamlooze vennootschap, te Hees (Gelderland) en de "Confederatie", Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamloze vennootschap, te Delfshaven-Rotterdam opgericht. Een van beide directeuren in Rotterdam is Theodor August Ballizany. In de periode 1896-1905 maakt Stoomzuivelfabriek "Hollandia" in Hees deel uit van de "Confederatie" in Delfshaven (vanaf 1900: "Koninklijke Confederatie"). In 1905 wordt besloten de fabriek in Hees van de hand te doen (bron: Algemeen Handelsblad, 14 maart 1905).

De fabriek in Nijmegen wordt voortgezet als de N.V. Nijmeegsche Confederatie. In dezelfde periode heeft Th.A. Ballizani zich met zijn gezin in Nijmegen gevestigd. In het adresboek 1905 staat: "Ballizanij (Th A) directeur Confederatie, vondelstraat 52", maar hij verhuist al spoedig naar Wolfskuil 30 (vanaf 1908: nummer 31; na 1924: Wolfskuilscheweg 31). De "Nijmeegse Confederatie" gaat in de jaren twintig op in de Coöperatieve Nijmeegsche Melkinrichting "Melkerij Lent". In het adresboek van 1922 staat Th.A. Ballizani voor het eerst vermeld als "bedrijfsleider Melkerij Lent". De "Confederatie Nijmeegsche zuivelfabriek en melkinrichting, Wolfskuilscheweg 31, [tel.] 690" staat voor het laatst in het adresboek van 1926.

Verschillende leden van het gezin zijn actief binnen de omnisportvereniging Quick. Dochter Kitty verlooft zich in 1913 met Johan Bernard Filet (1890-1971), maar trouwt in 1915 in Nederlandsch-Indië met Louis Wijnmalen. Uit Het Sportblad van 30 november 1911 blijkt dat zij allebei deel uitmaakten van hetzelfde voetbalteam (Quick 2) als haar broer Theo. Zij hertrouwt in 1922 met Abraham Bijland. Kleinzoon Abraham Theodoor Bijland wordt op 18 juli 1926 in Amsterdam geboren en op 24 juli 1944 geëxecuteerd.
Theo trouwt in 1918 in Amersfoort met een Antwerpse. Volgens de huwelijksakte is hij adjunct-directeur van een zuivelfabriek. Waarschijnlijk heeft hij zich na zijn huwelijk in Antwerpen gevestigd.
Wilhelm verbleef al voor zijn huwelijk enige tijd in Nederlandsch-Indië. In het Staatsblad 1924, nr. 147, staat de naam Wilhelm Gustaaf Friedrich Ballizany. Hij trouwt in 1925 in Nijmegen. Hij keert later terug naar Nederlandsch-Indië waar hij de Tweede Wereldoorlog niet overleeft. Hij staat de Oorlogsgravenstichting vermeld als "Wilhelm Gustaaf Friedrich Ballizanij".
De jongste dochter trouwt in 1927 als laatste. In het Staatsblad 1922, nr. 315, stond de naam "Alice Dorothée Ballizany". Zij woont met haar echtgenoot tot eind 1934 bij haar ouders op het adres St. Annastraat 332. Begin 1935 verhuist het echtpaar Den Hartog naar Tiel.
Reactie 6:

Rob Ballizany, 21-12-2019: Wat interessant dat Rob Essers zo veel weet van mijn voorouders. Ik ben de laatste tijd aan het proberen een beetje in kaart te brengen wie dat zijn. Mij wordt heel vaak gevraagd waar mijn naam vandaan komt en ik kan daar geen antwoord op geven. Ik zou graag meer te weten komen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: