StAnna280

St. Annastraat 280

Naamsteen 1900

VILLA LOUISE

Hier is de naamsteen ‘Villa Louise’ op St. Annastraat 280. Het is tegenwoordig een soort kamerverhuurbedrijf.

Inzender: Sjaak Rutten

REAGEER

Reactie 1:

H.van Gessel, 17-06-2012: Nu dan kennelijk kamer-exploitatie, hiervoor bedrijfsmatig een centraal adres voor mobiele dienstverlening boekenuitleen met bibliobussen en een forse achteruitgang. In die tijd is het gebouw ook (disproportioneel) verbreed en naar achter uitgebouwd. Ooit woonde daar de weduwe van A.C. Krüseman, een voormalig bewoner van Huize Elshof in Malden. Maar mijn eigen herinnering ligt meer in de 2e helft van de vijftiger jaren: een blokachtige witte villa waar ooit een schoolgenoot van de lagere school Stef van Berkel woonde. Had hij oudere zussen, woonde er mogelijk hierbij een oma in?? Weinig werd zichtbaar. Hij was later op de school ingestroomd -volgens mij afkomstig uit het centrum van het land- en in het Nijmeegs Voortgezet onderwijs heb ik hem ook nooit meer ontmoet. Vader, directeur van een schoenfabriek. Ik meende altijd een bedrijf gevestigd in Altrade (omgeving Gorisstraat) maar veel later ontdekte ik pas dat Ostara (de naam van de fabriek) -getuige diverse advertenties- gevestigd is geweest in de Van Goorstraat 74. Ostara -godin van lente en vruchtbaarheid- maar ik vermoed dat er slechts sprake is geweest -vgl. hiernaast ook de teloorgang van de vier meer gerenommeerde schoenfabrieken- van een korte minder vruchtbare Ostara- bedrijfscyclus ?! In de Gelderlander zag ik terug dat er oktober 1954 plaksters, boeksters en enkele prima huisstiksters bij Ostara werden gevraagd; januari 1955 werd een aankomend boekhouder ‘bekend met fabrieksadministratie’ uitgenodigd zich te melden ten adresse van Groesbeekseweg 164. Eind oktober 1955 wordt een accuraat meisje gevraagd en 21 september 1956 is de oproep gericht aan stiksters om zich te melden op de Van Goorstraat 74. Ostara lijkt mij in feite een kort leven beschoren geweest. Niets verwijst naar Villa Louise. Toch heeft me dat grote enigszins afstandelijke kale huis en daarbij het -voor mij- plots van de aardbodem verdwijnen van bedrijf en bewoners toch altijd iets intrigerends gehouden.

Reactie 2:

Rob Essers, 05-05-2013: Wie was Louise?

De weduwe Krüseman die de villa vanaf ca. 1926 bewoonde, heette Alberdina Hendrika Lenten. Zij heeft een halve eeuw op het adres St. Annastraat 280 gewoond. De villa draagt in ieder geval niet haar naam. Ook bij de families Van der Schoot-Heesters (vanaf ca. 1918) en Both-Hoogendonk (vanaf ca. 1912) heb ik geen Louise aangetroffen.

Dat bracht mij bij het echtpaar Vrendenberg-de la Couture dat de villa vanaf 1900 bewoonde. Onder het kopje Uitslag van Verkoopingen en Aanbestedingen enz. meldde De Gelderlander op 21 april 1900 (p. 5): “Door notaris Hijink is 19 April in hotel ‘Den Bonten Os’ verkocht de villa No. 218 te St.-Anna, groot 0.14.80 H.A., aan den heer H. Vrendenberg Jzn. voor f 5400.”

In plaats van de naam van de villa wordt hier het huisnummer 218 genoemd. Tot 1910 was het adres St. Anna 218 (= Wijk G, nr. 218). Zou Hendrik Vrendenberg, gepensioneerd ingenieur Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië de naam VILLA-LOUISE tegen de gevel hebben aangebracht?

Hij trouwde in 1869 in Magelang met Anna Augusta Henriette Louise Gertrude de la Couture (ook: de Lacouture). Zij was de kleindochter van Jean Baptiste de la Couture, (Dax, Frankrijk 14 sept. 1764 – Hatert 27 nov. 1833) die in 1811 Huize Winkelsteeg liet bouwen; zie /Gevels/Gevelstenen/Winkelsteegseweg99/Winkelsteegseweg99.htm#.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was het echtpaar Vrendenberg-de la Couture kinderloos. Was Louise de roepnaam van de echtgenote? Anna Augusta Henriette Louise Gertrude had een oudere zus met de voornamen Anna Augusta Henriette Laurence. Onderstaand gezinsblad doet vermoeden dat bij geen van de kinderen de roepnaam overeenkwam met de eerste voornaam.

Ik acht het alleszins aannemelijk dat de roepnaam van beide zusters overeenkomt met haar vierde voornaam. De wed. B.G.W. Wilkens, geb. A.A.H.L. de la Couture, woonde rond 1900 op het adres St. Annastraat 19 in Nijmegen.

Na het overlijden van zijn echtgenote in 1910 vertrok Hendrik Vrendenberg uit Nijmegen. Uit zijn overlijdensadvertentie in Het Nieuws van den Dag van 23 april 1913 blijkt dat hij inmiddels hertrouwd was en in Wageningen woonde. Zijn eerste echtgenote wordt niet genoemd.

Jean Bernard de la Couture, ged. Nijmegen 24 dec. 1797, grondeigenaar, rentenier, † Madioen 20 aug. 1876, zn. van Jean Baptiste en Anna Maria Berkhoff, tr. Elst 26 nov. 1834 Anna Augusta Henrietta Spengler, geb. Bemmel omstr. 1802, † Boxmeer 5 aug. 1865, dr. van Laurens Louis en Catharina Jacoba du Rieu.

Uit dit huwelijk:

  1. Anna Maria Augusta Jacoba de la Couture, geb. Nijmegen 4 febr. 1836, † Renkum 11 aug. 1925.
  2. Anna Maria Johanna de la Couture, geb. Nijmegen 11 april 1837, † Ginneken 9 juni 1895, tr. Ginneken en Bavel 14 maart 1893 Jan Karel de Wit, geb. Amsterdam omstr. 1819, † Oosterbeek 28 april 1884, zn. van Hendrik en Catharina Hoffle en gesch. echtg. van Maria Wilhelmina Chevalier.
  3. Anna Augusta Henriette Laurence de la Couture, geb. Nijmegen 29 juli 1838, † Tiel 3 febr. 1929, tr. Boxmeer 24 febr. 1871 Bernardus Georgius Wilhelmus Wilkens, geb. Groningen 27 sept. 1832, majoor, † Nijmegen 25 dec. 1898, zn. van Joannes Nicolaus en Margaretha Josepha de San.
  4. Jean Bernard Henri de Lacouture, geb. Nijmegen 4 april 1840, † op zee (29° Noorderbreedte, 41° 18' Westerlengte) 3 sept. 1862.
  5. Jan August de Lacouture, geb. Nijmegen 23 dec. 1842, † Roermond 18 sept. 1924, tr. Arnhem 16 maart 1871 Johanna Maria Heijnen, geb. Velp NB omstr. 1851, † Roerman 21 juli 1931, dr. van Peter en Maria Odilja Ketelaar.
  6. Anna Augusta Henriette Louise Gertrude de la Couture, geb. Bonn omstr. 1845, † Hatert 20 mei 1910, tr. Magelang 1 dec. 1869 Hendrik Vrendenberg, geb. Amsterdam 1 febr. 1836, ingenieur waterstaat, † Wageningen 22 april 1913, zn. van Jan en Christina van Essen; hij hertr. Anna Hueting.

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Henk Ras, 07-07-2016: Ik was op zoek naar nadere bijzonderheden van de heer Kruseman te Nijmegen. Zo ontdekte ik de vermelding van Alberdina Hendrika Lenten, weduwe Kruseman, die de villa Louise aan de St. Annastraat vanaf ca 1926 bewoond heeft. Zij was een oud-tante van mij, tante van mijn moeder, wier moeder weer een zuster van tante Dien was.
In mijn familie deed het volgend verhaal de ronde. Tante Dien was getrouwd met een meneer Kruseman, die bijzonder rijk was en al zijn geld in aandelen Russische Staatsspoorwegen had belegd. Helaas kwam in 1917 de revolutie die hem van al zijn geld afhielp en van zijn rijkdom weinig overliet.
Ik heb samen met mijn ouders tante Dien in de zomer van 1947 bezocht. We waren toen en pension op vakantie in Apeldoorn en gingen met de bus naar Nijmegen. Het huis was groot, maar tamelijk uitgewoond. Tante Dien lag op een soort sofa en vertelde over haar weigering Duitse soldaten in de villa toe te laten. "Über mein Leich!" zou ze hebben geroepen en de Duitsers waren afgedropen.
Later heb ik nog wel eens nichten van mijn moeder langs zien komen. Woonden ze in Diemen? Maar verder weet ik er weinig van.
Iemand misschien aanvullingen op dit verhaal?
Reactie 4:

Bart Janssen, 03-08-2016: In de jaren 60 en/of 70 moest ik vanuit mijn werk regelmatig in dit gebouw zijn. Hierin was toen de KCVL (Katholieke Centrale Voor Lectuurvoorziening) gevestigd.

Als voorlichter van de Blindenbibliotheek Le Sage ten Broek (katholiek) had ik ook de zorg voor de wisselcollecties van gesproken boeken en tijdschriften in de zorginstellingen en aangesloten R.K. Openbare Bibliotheken in Gelderland.
De KCVL had een grote boekencollectie, bestemd voor de wisselcollecties in de zgn. bibliobussen die door Gelderland reden naar plaatsen waar geen eigen bibliotheek was en die, voor zover ik mij herinner, ook achter het gebouw geparkeerd stonden. Ook bejaarden- en verpleeghuizen maakten van de boeken gebruik.
Ik kwam daar hoofdzakelijk om de wisselcollecties te voorzien van gesproken boeken en om de gezamenlijke tentoonstellingen (KCVL met blindenbibliotheek) in bibliotheken en verzorgingshuizen te organiseren.
Reactie 5:

Wil Struike, 03-08-2016: Begin jaren 50 was er zee van ruimte en onze speelruimte werd steeds groter. Zo stond deze villa in die tijd leeg en via een kapotte ruit in de kelder konden we in dit pand op verkenning gaan. Spannend, zo stonden er meer grote panden leeg op de St Annastraat waar je je speurdersinstincten kon ontwikkelen. Hier heb ik een basis gelegd voor mijn verdere leven.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: