Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

St. Annastraat 28

Eerste steen

M.C.K.v R.

18 2/8 89

Hier is gevelsteen Sint Annastraat 28 (+jaartalsteen 1889, zijnde eigenlijk een jaartalgietijzer, ook leuk!)
De naamsteen is qua tekst bijna identiek aan die in pand Sint Annastraat 22

Inzender: Sjaak Rutten

(de originele bouwtekening uit 1889 bron: gemeentelijk bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 03-12-10: De initialen M.C.K.v.R. hebben mij nogal wat hoofdbrekens gekost... Is mejuffrouw Van R. getrouwd met de heer K. of zijn de stenen gelegd door iemand met de familienaam K. van R.? In het digitale bouwarchief zit een tekening d.d. 23 juli 1889 waarop een naam staat vermeld die nauwelijks te lezen is:

Alles wijst er op dat naast de handtekening van gemeentearchitect Jan Jacob Weve de naam "Johs. Keijser" staat. In het overzicht van 'Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te NIJMEGEN' van Hans Giesbertz
(zie http://www.kwartiervannijmegen.nl/downloads.php ) komt J. Keijser vier maal voor:

"-In 1889 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 1 huis aan de Van Trieststraat."
"-In 1889 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 5 huizen aan de St. Annalaan."
"-In 1890 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 1 huis aan de St. Annastraat."
"-In 1891 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de St. Annastraat."

In het overzicht staan geen huisnummers of andere perceelsaanduidingen, maar er is reden om aan te nemen dat het bij de verleende vergunningen gaat om:

1889: van Trieststraat 3
1890: St. Annastraat 22
1889: St. Annastraat 24 t/m 32
1891: St. Annastraat 34 t/m 36

nadere gegevens
Johannes Keijser is geboren op 02-04-1815 in Amsterdam, zoon van Johannes Keijser en Johanna Betting. Johannes is overleden op 07-07-1895 in Nijmegen, 80 jaar oud. Johannes: (1) trouwde met Aletta Elisabeth Emma Lehr. Aletta is geboren op 08-10-1811
in Amsterdam, dochter van Karel Willem Lehr en Emma Milner. Zij is overleden op 08-11-1884 in Arnhem, 73 jaar oud. (2) trouwde, 69 jaar oud, op 27-01-1885 in Arnhem met Maria Catharina van Rikkenga, 67 jaar oud. Maria is geboren op 12-12-1817 in Amsterdam, dochter van Dirk van Rikkenga en Lucia Catharina Peijkeren. Maria is overleden op 24-09-1900 in Gorssel, 82 jaar oud.

Waarom Johannes Keijser en Maria Catharina van Rikkenga van Amsterdam naar Arnhem zijn verhuisd, is vooralsnog onduidelijk. Een feit is dat zij daar in 1885 een paar maanden na het overlijden van zijn eerste echtgenote op tamelijk hoge leeftijd in het huwelijk zijn getreden.

Johannes heeft tijdens zijn tweede huwelijk ten minste negen huizen in Nijmegen laten bouwen. Twee ervan zijn voorzien van een gedenksteen met de initialen van zijn echtgenote Maria Catharina Keijser van Rikkenga die 71, respectievelijk 72 jaar oud was toen deze stenen werden gelegd.

Hun huwelijk heeft amper tien jaar geduurd. Twee jaar na het overlijden van Johannes Keijser wordt zijn weduwe onder curatele gesteld:

Zij overlijdt in 1900 in Gorssel. Uit een bericht in Het Nieuws van den Dag van 30 oktober 1900 blijkt dat wijlen M.C. van Rikkenga, weduwe J. Keijser, een bedrag van 5.000 gulden heeft nagelaten aan de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijmegen.

In overlijdensakte nr. 435 van Johannes Keijser staat dat hij is overleden "(...) den zevenden Juli achttien honderd vijf en negentig des morgens om één uur te Nijmegen aan de Sint-Annastraat in nummer acht en twintig" (bron: https://beta.familysearch.org).

Op de overlijdensakte nr. 85 van Maria Catharina van Rikkenga staat dat aangifte is gedaan door Frederik Pieter Schuitemaker, geneesheer. Hij was eerst huisarts en later geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting in Den Oldenhof, Hoofdstraat 45, Gorssel. Dit gebouw is in 1898 als particuliere inrichting voor vrouwelijke zenuwlijders gebouwd. Mogelijk is Maria Catharina van Rikkenga in dit "zenuwlijdersgesticht" overleden.

Reactie 2:

Rob Essers, 07-12-10: In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen vond ik bijgevoegde foto van Wilhelm Ivens (Documentnummer: F65693). Hierop zijn links zeker vier van de huizen van het echtpaar Keiser-van Rikkenga afgebeeld. Uiterst links staat het woonhuis St. Annastraat 28 waar Johs. Keijser in 1895 is overleden. Als je goed kijkt, kun je zelf de beide gevelstenen zien zitten.

Op basis van de laanbeplanting en de tuin aan de overzijde ga ervan uit dat deze foto in of kort na 1890 is gemaakt. Op het straatnaambord op de voorgrond staat de naam "Slichtenhorststraat" (al dan niet in hoofdletters). Deze straatnaam uit 1887 is in 1924 gewijzigd in "van Slichtenhorststraat".

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Rob Essers, 21-12-2017: Bij reactie 1 ben ik er ten onrechte van uitgegaan dat bij de samenvoeging van de St. Annastraat en de St. Annalaan (raadsbesluit d.d. 12 november 1904) de huisnummers in het eerste gedeelte niet gewijzigd zijn. Ook de huisnummers van de panden die J. Keijser hier heeft laten bouwen, zijn aangepast.

1890: St. Annastraat 18 (vanaf 1905: nummer 22)
1889: St. Annastraat 20 t/m 28 (vanaf 1905: nummer 24 t/m 32)
1891: St. Annastraat 30 t/m 32 (vanaf 1905: nummer 34 t/m 36)

Johannes Keijser is op 17 juli 1895 weliswaar overleden op nummer 28, maar dat pand heeft sinds 1905 huisnummer 32. De gevelsteen van nummer 22 zat tot 1905 in de gevel van nummer 18 en de gevelsteen van nummer 28 in de gevel van nummer 24.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: