Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

St. Annastraat 22

Eerste steen

M.C.K.v R.

18 1/5 90

Hier is gevelsteen(tje) Sint Annastraat 22, links naast de trapopgang. Het is een bedrijfsverzamelgebouw, met minstens vijf verschillende bedrijven erin. Een bijna identieke steen, maar dan wat groter, zit 3 nummers verderop. Zie Sint Annastraat 28.

Inzender: Sjaak Rutten

(een verbouwingstekening uit 1975, bron: gemeentelijk bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 03-12-10: De initialen M.C.K.v.R. hebben mij nogal wat hoofdbrekens gekost... Is mejuffrouw Van R. getrouwd met de heer K. of zijn de stenen gelegd door iemand met de familienaam K. van R.? In het digitale bouwarchief zit een tekening d.d. 23 juli 1889 waarop een naam staat vermeld die nauwelijks te lezen is:

Alles wijst er op dat naast de handtekening van gemeentearchitect Jan Jacob Weve de naam "Johs. Keijser" staat. In het overzicht van 'Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te NIJMEGEN' van Hans Giesbertz
(zie http://www.kwartiervannijmegen.nl/downloads.php ) komt J. Keijser vier maal voor:

"-In 1889 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 1 huis aan de Van Trieststraat."
"-In 1889 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 5 huizen aan de St. Annalaan."
"-In 1890 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 1 huis aan de St. Annastraat."
"-In 1891 wordt aan J. Keijser vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de St. Annastraat."

In het overzicht staan geen huisnummers of andere perceelsaanduidingen, maar er is reden om aan te nemen dat het bij de verleende vergunningen gaat om:

1889: van Trieststraat 3
1890: St. Annastraat 22
1889: St. Annastraat 24 t/m 32
1891: St. Annastraat 34 t/m 36

nadere gegevens
Johannes Keijser is geboren op 02-04-1815 in Amsterdam, zoon van Johannes Keijser en Johanna Betting. Johannes is overleden op 07-07-1895 in Nijmegen, 80 jaar oud. Johannes: (1) trouwde met Aletta Elisabeth Emma Lehr. Aletta is geboren op 08-10-1811
in Amsterdam, dochter van Karel Willem Lehr en Emma Milner. Zij is overleden op 08-11-1884 in Arnhem, 73 jaar oud. (2) trouwde, 69 jaar oud, op 27-01-1885 in Arnhem met Maria Catharina van Rikkenga, 67 jaar oud. Maria is geboren op 12-12-1817 in Amsterdam, dochter van Dirk van Rikkenga en Lucia Catharina Peijkeren. Maria is overleden op 24-09-1900 in Gorssel, 82 jaar oud.

Waarom Johannes Keijser en Maria Catharina van Rikkenga van Amsterdam naar Arnhem zijn verhuisd, is vooralsnog onduidelijk. Een feit is dat zij daar in 1885 een paar maanden na het overlijden van zijn eerste echtgenote op tamelijk hoge leeftijd in het huwelijk zijn getreden.

Johannes heeft tijdens zijn tweede huwelijk ten minste negen huizen in Nijmegen laten bouwen. Twee ervan zijn voorzien van een gedenksteen met de initialen van zijn echtgenote Maria Catharina Keijser van Rikkenga die 71, respectievelijk 72 jaar oud was toen deze stenen werden gelegd.

Hun huwelijk heeft amper tien jaar geduurd. Twee jaar na het overlijden van Johannes Keijser wordt zijn weduwe onder curatele gesteld:

Zij overlijdt in 1900 in Gorssel. Uit een bericht in Het Nieuws van den Dag van 30 oktober 1900 blijkt dat wijlen M.C. van Rikkenga, weduwe J. Keijser, een bedrag van 5.000 gulden heeft nagelaten aan de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijmegen.

In overlijdensakte nr. 435 van Johannes Keijser staat dat hij is overleden "(...) den zevenden Juli achttien honderd vijf en negentig des morgens om één uur te Nijmegen aan de Sint-Annastraat in nummer acht en twintig" (bron: https://beta.familysearch.org).

Op de overlijdensakte nr. 85 van Maria Catharina van Rikkenga staat dat aangifte is gedaan door Frederik Pieter Schuitemaker, geneesheer. Hij was eerst huisarts en later geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting in Den Oldenhof, Hoofdstraat 45, Gorssel. Dit gebouw is in 1898 als particuliere inrichting voor vrouwelijke zenuwlijders gebouwd. Mogelijk is Maria Catharina van Rikkenga in dit "zenuwlijdersgesticht" overleden.

Reactie 2:

Rob Essers, 07-12-10: In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen vond ik bijgevoegde foto van Wilhelm Ivens (Documentnummer: F65693). Hierop zijn links zeker vier van de huizen van het echtpaar Keiser-van Rikkenga afgebeeld. Uiterst links staat het woonhuis St. Annastraat 28 waar Johs. Keijser in 1895 is overleden. Als je goed kijkt, kun je zelf de beide gevelstenen zien zitten.

Op basis van de laanbeplanting en de tuin aan de overzijde ga ervan uit dat deze foto in of kort na 1890 is gemaakt. Op het straatnaambord op de voorgrond staat de naam "Slichtenhorststraat" (al dan niet in hoofdletters). Deze straatnaam uit 1887 is in 1924 gewijzigd in "van Slichtenhorststraat".

Reactie 3:

Cees de Vos, 15-12-10: Ik dwaalde even af naar de jaren rond 1890

Impressie naar vervlogen tijden

Kijkend naar deze prenten van de prachtige panden aan de St. Annastraat met nr. 22 en 28 gaat mijn hart sneller kloppen. Ik zie in gedachte de wereld van rond 1890. De heer des huizes verschijnt aan de voordeur gekleed in een donker driedelig kostuum. Zijn vest siert een gouden ketting voor zijn eveneens gouden vestzakhorloge. Een bolhoed draagt hij op zijn hoofd en in zijn linkerhand omvat hij een wandelstok met zilverbeslag. Aan zijn arm zijn wettige vrouw gekleed in een smetteloos wit lang gewaad met op haar sierlijke hoofd een grote witte hoed met struise veer en een voile. Met gratie daalt het paar op een zonnige zomerdag de stenen trap af voor een wandeling in de omgeving of voor een bezoek aan het concertgebouw De Vereeniging.

Door de St. Annastraat sjokt een paard en wagen voort. De voerman op de bok draait op zijn gemakkie een zware Van Nelle en geeft zo nu en dan het paard met zachte tik de sporen: “Vort vort Bles, op naar de binnenstad, ik moet er voor drie uur zijn!” 

De slagersjongen met pet op zijn hoofd is met zijn transportfiets op weg voor een bestelling bij de heer en mevrouw Slotenmakers.

Spelende kinderen op straat zijn in de weer met een springtouw, een hoepel, balspel en tollen. 
De jongens gekleed in pofbroek met bonte blouse en pet op het hoofd en de meisjes in fleurige jurkjes en hoedjes van stro met daaraan een wapperend lint.

Moge ik Cees de Vos na dit leven terug komen, dan graag in de tijd van 1890.

Reactie 4:

Jos Joosten, 29-12-10: Als het echtpaar dat woont aan St.Annastraat 22 of 28 uit de "Impressie naar vervolgen tijden" van Cees de Vos rond 1890 inderdaad de deur uitgaat voor een "bezoek aan Concertgebouw De Vereeniging", dan hebben ze een flinke wandeling voor de boeg: De Vereeniging zoals getoond werd pas geopend in januari 1915, dus zo'n vijfentwintig jaar nadat de echtelieden de voordeur achter zich dichttrokken.

Reactie 5:

Cees de Vos, 30-12-10: Heer Jos Joosten,

Ik heb het voor alle zekerheid nog maar eens voor u nagegaan; het echtpaar in 1890 wonend in het pand aan de St. Annastraat nr. 22 koos uiteindelijk voor een hapje en drankje in het gebouw de Vereeniging uit 1882. 

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn droomwereld. Altijd aardig als mensen reageren...!

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: