Plein44-51

Plein 1944 51 t/m 73

Eerste steen

DE EERSTE
STEEN
10 - 7 -1950
MR CH.M.J.H.
HUSTINX
BURGEMEESTER

De onthulling van het beeld van Mercurius, de Romeinse god van de handel en de winst, vond in juni 1951 plaats. De andere foto's zijn afkomstig uit het Regionaal Archief Nijmegen:

Beschrijving: Gebeurtenissen - Onthulling van het beeld van "Mercurius" van de hand van Jac. Maris. Dit beeld is geplaatst tegen de gevel van het flatgebouw op het Plein 1944. juni 1951
Datering: 1951
Documenttype: glasnegatief
Documentnummer: GN9007

Beschrijving: Vanaf het Plein 1944 via de Houtstraat, in de richting van de Lange Hezelstraat; links het reliŰf "Mercurius" van J. Maris, tegen de gevel van de flat op het Plein 1944
Centrum
Nijmegen Houtstraat
Datering: 1952
Documenttype: foto
Documentnummer: F14698
Negatiefnummer: KN4-V-23

Op de eerste steen staat de datum 10-7-1950, maar in De Gelderlander van dinsdag 26 september 1950 staat op pagina 2 een foto met het onderschrift:

"Een overzicht van het nieuwe plein in het hartje van onze stad, dat vanmorgen 'Koning Hendrikplein' werd gedoopt. Op de achtergrond ziet met het flatgebouw dat hier gaat verrijzen en waarvan de burgemeester vanmorgen de eerste steen heeft gelegd."

Elders op de pagina wordt verslag gedaan van de eerste steenlegging:

"Op het Flat

Een uitgebreid gezelschap was de loopplank opgeklommen, op een van de bovenste Útages van de eerste steenlegging getuige te zijn. We zagen hier het gemeentebestuur en de Raad, hoofden van gemeentediensten, maar ook tal van vertegenwoordigers uit verschillende organisaties. Onder dezen mag de voorzitter van de R. K. Middenstandsvereniging en van de Detailhandelsraad
de heer W. Geurts, die zo enorm veel pionierswerk heeft verricht om tot de bouw van dit winkelflat de stoot te geven, zeker niet onvermeld blijven.

F. M. J. Jansen, directeur van de Staatsmijnen en voorzitter van het Beambtenfonds sprak het welkomstwoord. Spr. wenste het driemanschap de heren Verbeek, Rodenburg en Meijer geluk met het bereikte resultaat en had grote lof voor de Burgemeester, die vasthoudend was geweest en het gestelde doel om op dit prachtige plein een groot en imponerend gebouw te stichten, niet
uit het oog had verloren.

Spr. was vol lof over de wijze waarop in Nijmegen de wederopbouw wordt ter hand genomen. De Staatsmijnen hebben in dit object, zo voortreffelijk gelegen, een goede belegging gezien, het gebouw zal 17 meter hoog worden; een oppervlakte hebben van 1640 vierkante meter en een inhoud van 23.500 kubieke meter.

Nadat de burgemeester de eerste steen had gelegd en een oorkonde in een loden buis was ingemetseld gaf de beeldhouwer Jacques Maris een verklaring van de gedenksteen, waarop Mercurius staat uitgebeeld en waaromheen nog een monument, voorstellend het heden, het verleden en de toekomst van Nijmegen zal komen.

Na deze plechtigheid verliet het gezelschap het flat, dat in het voorjaar afgebouwd zal zijn.

Op het plein had het verdere gedeelte van de plechtigheid plaats, waarbij de burgemeester de nieuwe naam van 't Centrumplein bekend maakte. Dit gebeurde voor een paal, waaraan het bord met de nieuwe naam was bevestigd en waarvoor het nationale dundoek was aangebracht."De eerste steen mag dan wellicht van 7 juli 1950 zijn, maar hij is pas op 26 september 1950 door burgemeester Hustinx gelegd! De rest van het monument, voorstellend het heden, het verleden en de toekomst van Nijmegen, is er nooit gekomen, tenzij Jac. Maris hiermee Plein 1944 bedoelde! :-)

Inzender: Rob Essers

Reactie 1:

Rob Essers, 17-12-2008: In De Gelderlander van woensdag 27 september 1950 stond een foto op de voorpagina waaruit blijkt dat de eerste steen op de begane grond werd gelegd. Bij de onthulling van Mercurius in juni 1951 zat de eerste steen een etage hoger en lijkt deze deel uit te maken van het reliŰf van Jac Maris.

"Deze foto werd genomen op het moment dat de burgemeester gisteren tegen twaalf uur de eerste steen legde voor het winkelflat dat op het Koning Hendrikplein gaat verrijzen. De burgemeester, die een toespraak hield, had grote lof voor allen, die aan de bouw van dit flat medewerken. De aannemer N.V. Bouw- en Handelsbedrijf W. Meijer en zijn arbeiders hebben hier een pracht prestatie geleverd tot nog toe. Het flat zal vˇˇr 1 Mei a.s, gereed zijn, indien er geen stagnatie komt."

(Bron: gemeentelijk Bouwarchief)

Reactie 2:

Hardy Damen, 24-12-2008: Op het moment dat het beeld met gevelsteen werd onthuld woonden wij nog in Eindhoven.
Mijn vader wachtte op onze verhuizing naar Nijmegen, waar hij bedrijfsleider zou worden van de mooiste en meest moderne EDAH-winkel van die tijd. Op de onthullingsfoto is te zien , dat zowel de winkels op de begane grond, de bedrijfsruimten op de eerste etage en de woningen nog onbewoond waren. We zouden gaan wonen op de tweede etage boven WALA, een lingerie- een textielwarenwinkel op de hoek van het Plein en de Houtstraat. Jammer genoeg staat niet vermeld wie de personen op de foto zijn. Ik meen in de mijnheer in jacquet de heer Ceulemans, van de gelijknamige schoenenzaak, te herkennen, vele jaren een actief bestuurslid van de winkeliersvereniging. Zijn zaak was rond 1950 in een houten noodgebouw gevestigd aan de zuidkant van het plein.
Op de overzichtsfoto uit de Gelderlander is te zien dat het flatgebouw midden tussen de puinvlakten van het stadcentrum kwam te staan. Deze vlakten werden een gewild speelterrein voor de binnenstadskinderen, die vanaf 1950 de nieuwe huizen zouden gaan bewonen.
Op de foto uit 1952 hangen de nieuwe gordijnen al voor onze ramen en als je goed kijkt, lijkt het er op dat een van ons het gloednieuwe plein staat te bewonderen. Zelf was ik toen ongeveer 11 jaar oud, zou ik het zijn?
Een plein dat kennelijk aanvankelijk Koning Hendrikplein zou gaan heten....maar toen we er kwamen wonen door iedereen Centrumplein genoemd werd en officieel Plein 1944 heette. Weet iemand waarom men eerst voor de naam Koning Hendrik opteerde, wie was die koning? Of werd Prins Hendrik bedoeld?
Enfin, erg leuk om te zien en te lezen wat een deel van de geschiedenis van onze eerste Nijmeegse woning is geweest.
Tegelijkertijd maken deze beelden je wat triest. Als je het Plein nu anno 2008 ziet en dan zeker ook de foeilelijke kleur, die op het flatgebouw, een mooi voorbeeld van wederopbouw-architectuur, is gesmeerd, dan spijt je dat.

Reactie 3:

Rob Essers, 27-12-2008: Over de naamgeving van het Centrumplein -> Koning Hendrikplein -> Plein 1944 is elders het een en ander terug te vinden:
http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/C.html#Centrumplein
http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/K.html#Koning%20Hendrikplein
http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/P.html#Plein%201944
http://www.dailymotion.com/video/x7sxze_straatweek-plein-1944_people

terug

Reactiepagina
Reactie 4:

Rob Essers, 26-05-2015: Mijn zoektocht naar andere foto's van de eerstesteenlegging op woensdag 27 september 1950 heeft niets opgeleverd. Ik heb wel een betere foto van het plein in september 1950 gevonden.


detail van Beeldbank RAN GN11958

Op de hoek van het pand is een steiger te zien, maar ook de verticale delen die te zien zijn op de krantenfoto van de eerstesteenlegging.

Mijn eerdere veronderstelling dat de eerste steen op de begane grond werd gelegd, is bij nader inzien niet juist. Het gezelschap stond bij het leggen van de eerste steen op de plaats die op bijgevoegde afbeelding is aangegeven.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: