PaterBrugmanstraat30

Pater Brugmanstraat 30

Eerste steen 18 of 28 september 1926

EERSTE STEEN GELEGD
------- A°D 189 1926 DOOR -------
HENDRIK MERTENS

Ingezonden door Henk Kersten (toegevoegd 11-06-2020)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Henk Kersten, 11-06-2020: Gevelsteen Pater Brugmanstraat 30
Reactie 1:

Rob Essers, 19-06-2020: Het bouwjaar van pand ID 0268100000018556 in de BAG is 1926. De huidige adressen zijn: Pater Brugmanstraat 30 en 32 Nijmegen. De vergunning voor de BOUW BENEDEN -EN BOVENWONING (27-08-1926) is verleend aan mw. G. Mertens-Janssen, van Spaenstraat 4 Nijmegen. In De Gelderlander 31 juli 1926 werd door architect W.S. Ibes, Broerstraat 21 Nijmegen, namens zijn principale de aanbesteding op donderdag 5 augustus 1926 aangekondigd. De inschrijvingen liepen uiteen van f 14.450 tot f 8425 (bron: De Gelderlander, 7 augustus 1926)

huisnummering
Bij de oplevering hadden de woningen de huisnummers 24 en 26. Deze nummers werden op 12 mei 1931 gewijzigd in 36 en 38. In of omstreeks 1952 volgde opnieuw een hernummering. Sindsdien heeft de bovenwoning nummer 30 en de benedenwoning nummer 32. De weduwe G. Mertens-Janssen woonde aanvankelijk met haar vier kinderen op nummer 26 (vanaf 1931: nummer 38). Op nummer 24 woonden het gezin Reijers-Ivens. Fotograaf C.H.J. Reijers overleed op 11 juli 1936. De weduwe H.H.J. Reijers-Ivens was een zus van C.A.P. Ivens. Zij vertrok in november 1936 naar Rotterdam. De weduwe G. Mertens-Janssen verhuisde van nummer 38 naar nummer 36, waar zij vermoedelijk tot 1945 heeft gewoond.

familie Mertens
Het kostte enige moeite om de gezinssamenstelling te achterhalen. De pater familias W. Mertens vertrok na zijn huwelijk in 1909 met zijn echtgenote en eerste kind met s.s. Vondel naar Batavia. Hij keerde in november 1925 als inspecteur van het lager onderwijs met s.s. Koningin der Nederlanden terug naar Nederland. Hij overleed kort na aankomst in Nijmegen en is later herbegraven op de Begraafplaats Jonkerbos.
Wilhelmus Mertens, geb. Montfort 21 juli 1877, † Nijmegen 9 dec. 1925, zn. van Joannes en Maria Elisabeth Theunissen, tr. Venlo 11 jan. 1909 Gertruda Helena Janssen, geb. Venlo 27 nov. 1883, † Vught 4 maart 1963, dr. van Hendrik Hubert en Maria Helena van Gasselt.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik Willem Mertens, geb. Venlo 22 juni 1909, † Nijmegen 5 juli 1993, tr. Java en Nijmegen sept. 1937 Maria Elizabeth Gerharda Anna Uil, geb. Rotterdam 16 april 1913, † Nijmegen 4 mei 1996, dr. van Frederikus Johannes en Maria Elisabeth Gerarda van den Heuvel.
2. Elizabeth Helena Maria Mertens, Padang, Sumatra 14 juni 1910, † Vught 19 juni 1990, tr. Rome 16 nov. 1937 August Wilhelm Kleinenhammans, geb. Tanjung Pinang, Bintan 28 okt. 1891, † Nijmegen 2 jan. 1948, zn. van Johann Wilhelm en Margaretha Lucretia van Hengel.
3. Helena Maria Geertruida Mertens, Sumatra omstr. 1913, † Zierikzee 8 mei 1989.
4. Hendrik Frans Jozef Mertens, Sumatra 9 juli 1914, tr. B. Houwen, dr. van Egbertus en Anna Elisabeth Janse.

De eerste steen is blijkbaar gelegd door de jongste zoon die op dat moment 12 jaar oud was. Over hem heb ik relatief weinig terug kunnen vinden. In 1935 deed hij eindexamen aan de Kweekschool voor Machinisten in Amsterdam. Uit zijn Japanse interneringskaart (periode 1942-1945) blijkt dat hij nog niet getrouwd is. Volgens het adresboek van 1948 woonde zijn echtgenote op het adres Fransestraat 54 Nijmegen. Haar zuster Joke Knoop-Houwen is 1939 met garagehouder Boudewijn Pieter Knoop getrouwd. In 1950 en 1954 kwam H.F.J. Mertens met echtgenote en twee kinderen met verlof naar Nederland. Pas in januari 1959 kwam hij als evacué met m.s. Willem Ruys definitief terug uit Indonesië en vestigde hij zich op het adres Professor Regoutstraat 7 Nijmegen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: