Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Oosterhoutsedijk 21

Dit zijn foto’s van de gevelsteen Oosterhoutsedijk 21 in Lent, het bekende café Waalzicht.

Helaas is de tekst onleesbaar.

(poging) DERKS
RSTA

Inzender: Sjaak Rutten

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 22-08-2017: Vanuit een andere hoek is er net iets meer te lezen op de gevelsteen:

Op de steen staan de namen J.DERKSEN JR en daaronder CHR.DERKSEN. Op de laatste regel zou het jaartal 19 – 16 kunnen staan. Het laatste cijfer kan echter ook een 0 of een 1 zijn. Boven de streep staat de dag van de maand. Daaronder heeft een aanduiding van de maand gestaan.

Waarschijnlijkheid is de steen gelegd door twee zonen van Jan Derksen. Bij zijn huwelijk was hij warmoezenier, maar volgens de geboorteaktes van zijn kinderen is zijn beroep: herbergier (3x), kastelein (3x) en caféhouder. Volgens zijn overlijdensakte was hij weer warmoezenier.
Jan Derksen, geb. Lent 13 april 1862, † Elst 27 febr. 1943, zn. van Christiaan en Hendrica Derksen, tr. Elst 27 april 1899 Catharina Janssen, geb. Bemmel 19 mei 1872, † Elst 5 juli 1946, dr. van Elbertus en Catharina Scholl.
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Derksen, geb. Elst 17 aug. 1899, † ald. 3 febr. 1902.
2. Elbertus Derksen, geb. Lent 20 juli 1900, † omstr. 1971, tr. Utrecht 4 juli 1928 Charllotta Reiniera Stunkel, geb. Utrecht 8 okt. 1894, † omstr. 1967, dr. van Heinrich Konrad Wilhelm en Martina Johanna Schoemaker.
3. Henrietta Christina Derksen, geb. Lent 20 dec. 1902.
4. Christiaan Derksen, geb. Lent 16 maart 1904, † Elst 24 nov. 1906.
5. Jan Derksen, geb. Elst 13 aug. 1906, † 23 dec. 2005, tr. Anneke Verbeek, geb. Elst 10 juni 1911, † 30 dec. 1985, dr. van Gerrit Anthonie en Pietje Hendriks.
6. Christiaan Derksen, geb. Elst 25 okt. 1907, † 7 juli 1977, tr. Elst mei 1938 Antonia Helena van Eldik, geb. Valburg 2 jan. 1910, † 2 april 1981, dr. van Jan en Lena van der Heijden.
7. Hendrik Derksen, geb. Elst 14 juni 1911.

Over Jan Derksen heb ik verder weinig kunnen vinden, behalve een aankondiging van een lezing over bijenteelt die op donderdag 14 december 1911 werd gehouden "bij J. Derksen te Lent aan de pont op den dijk" (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 10 december 1911). Hoelang Jan Derksen werkzaam is geweest als caféhouder is onduidelijk.

Op 8 november 1935 heeft de Raad van de gemeente Elst de straatnaam De Oosterhoutschedijk vastgesteld. Desondanks verhuisden J.C.D.M. Giesen en zijn gezin in april 1936 van "Heyendaalscheweg 193, naar Elst, Lent, Bandijk 67" (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 2 mei 1936). In een advertentie d.d. 14 april 1938 waarin het bovenhuis te huur wordt aangeboden stond: "Bevragen: J. Giesen, Oosterhoutschedijk 15, Lent".

Dat J. Giesen werkzaam was als caféhouder blijkt uit de advertentie in De Gelderlander van 21 juli 1947 waarin de heropening van Café Janssen, Oosterhoutsedijk 15, Lent, werd aangekondigd. Na de overname door B. Siemers in 1954 wordt de naam veranderd in Waalzicht. De officiële opening van het Café-Rest. „WAALZICHT” is op 20 november 1954 (bron: De Gelderlander, 19 november 1954). In Algemeen Handelsblad van 10 april 1965 stond een advertentie van Hotel Waalzicht, Oosterhoutsedijk 15, van eigenaar Th.J.L.M. Smid, waarin kamers met volledig pension werden aangeboden.

De naam Waalzicht dateert uit 1954. Het adres van het pand is waarschijnlijk in of omstreeks 1971 gewijzigd in Oosterhoutsedijk 21 Lent.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: