LangeHezelstraat113

Lange Hezelstraat 113

Eerste steen

Th. C.

1886

(Verbouwingstekening 1929 Bron: Gemeentelijk Bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 04-02-2012: Hans Giesbertz meldt in het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen, dat in 1884 aan Th. Courtois vergunning wordt verleend tot het bouwen van 1 huis aan de Hezelstraat. Het betreft hier vrijwel zeker Lange Hezelstraat 113.

Over de vergunninghouder wiens initialen op de steen uit 1886 staan, vond ik de nodige informatie op www.robboomsma.eu/genealogie:

"V-c Thomas Courtois is geboren op 05-08-1826 in Borculo, zoon van Joannes (Jan) Courtois (zie IV-c) en Johanna (Hanna) Gitsels. Thomas is overleden op 07-12-1911 om 10:15 in Nijmegen, 85 jaar oud [bron: overlijdensakte nr 866, gem. Nijmegen]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1911 [bron: overlijdensakte nr 866, gem. Nijmegen].
Notitie bij Thomas: Thomas was van beroep zadelmaker. Het echtpaar verbleef een poosje in Brummen in verband met de geboorte van hun kinderen. Hij had daar een zadelmakerij en later in Nijmegen (Hezelstraat 77). Hij exporteerde allerhand materiaal voor paarden naar zijn zoons in N.O.I. Na het overlijden van zijn echtgenote, verbleef Thomas met zijn ongetrouwde dochter, Johanna, in het ouden-van-dagen-huis Sint Elisabeth in Grave van 14 juli tot 7 oktober 1909. zij keerden terug naar Nijmegen waar Johanna op 25 april 1910 op 65-jarige leeftijd overleed. (...)"

Blijkbaar heeft hij rond zijn 60e levensjaar een nieuw winkelhuis aan de zogenaamde Verlengde Hezelstraat laten bouwen. Lang heeft hij daar echter niet gewoond. In een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 14 februari 1889 wordt zijn huis tegenover de Korenbeurs te huur aangeboden:

Of hij erin geslaagd is het huis te verhuren, betwijfel ik. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 24 november 1889 wordt het winkelhuis te koop aangeboden:

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 2:

Yvonne Bloemhard Courtois, 29-04-2014: Deze Thomas Courtois was onze overgrootvader, geboren 5 Augustus 1826, in Borculo. Na zijn huwelijk met Hendrika Veenhuizen in 1851, he settled in Brummen, waar 5 kinderen werden geboren, de oudste werd onze grootvader, Johannes Courtois, wie dan de vader was van onze vader ook een Johannes Courtois. Tussen door is daar natuurlijk een lange familie geschiedenis. Thomas overleed 7 December 1911 in Nijmegen, hij was 85 jaar. Eerst in Brummen had Thomas een zadelmakerij en op 25 April 1883 verhuisde hij met de zaak en zijn familie naar Hezelstraat 77 in Nijmegen. Nadat zijn zonen teruggekeerd waren van Ned. Oost Indie, eind 1885 werd de zaak in N.O.I. langzamerhand opgedoekt.
Wij hebben alles uitgevonden via gemeenten archieven, kerk registers terug tot 1714, Kon. Ned. Bibl. in Den Haag enz.enz. en ik heb een boek geschreven over de Courtois familie voor mijn kinderen, zusjes en broers, heel eenvoudig op de computer met rechts de tekst en links veel photos, zodat wij allemaal een beeld hebben, wie onze voorouders waren. Het zou te veel geld kosten om het echt te publiceren. Jammer genoeg hebben wij geen foto van Thomas Courtois, maar mijn vader had er een, want toen ik opgroeide zag ik die, maar deze is ook kwijt geraakt. Ik heb deze foto (Thomas met een baard) vaag gezien, geplaatst links op een muur in het architekten kantoor, waar mijn vader toen werkte in 1927 en waar mijn moeder zijn secretaresse was. Ik ben toch benieuwd, of er ooit nog eens een te voorschijn komt. Wij hebben wel een foto van onze eigen grootvader. Na zijn terugkeer vanuit NOI in December 1885 naar Nijmegen, kocht deze Johannes op 27 April 1889 de villa "Lindenhof", nu onder bescherming. Ik woon in Canada en samen met mijn zusjes in Holland hebben we Lindenhof een paar keer kunnen bezoeken.
Ik had al inlichtigen gegeven aan andere lui, zoals Rob Boomsma en als u meer wil weten over hoe het met deze familie is vergaan, zeg het maar. Wij zelf vinden het een interessante familie geschiedenis.
Ik moet wel even zeggen, dat er een foto album was van hun verblijf in NOI, wat wij nooit gezien hebben, want die is ook zoek geraakt, of iemand in de familie (nabestaanden ?) heeft deze. Heel jammer.
Nog veel dank voor de bovenstaande publicatie met meerdere inlichtingen, wat we o.a. door kregen van Hylke Roodenburg van het Nijmeegs archief. Hartelijke groeten van Yvonne Courtois en ik hoop wat terug te horen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: