LangeBrouwerstraat14

Lange Brouwerstraat 14


foto uit monumentenregister

 

Eerste steen 1882

Inzender: Rob Essers (06-04-2012)
In het monumentenregister van de Gemeente Nijmegen is Lange Brouwerstraat 14 ingeschreven als gemeentelijk monument. In de redengevende omschrijving wordt melding gemaakt van de eerste steen in het portiek met het opschrift:

J. C. J. A. P.
10
18 --- 82
4

Lange Brouwerstraat 14 had vroeger huisnummer 4. Voor 1880 was het adres: wijk D nummer 534. Hans Giesbertz vermeldt in zijn overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te NIJMEGEN:

"-Op 30 september 1881 wordt aan W.Th. Piels vergunning verleend tot het vernieuwen van zijn gebouw aan de Brouwerstraat."

Vermoedelijk betreft het hier dezelfde persoon aan wie op 8 augustus 1865 vergunning werd verleend tot oprichting van een distilleerderij in zijn huis aan de Kabelgas.

Wilhelmus Theodorus Piels, geb. Nijmegen 6 febr. 1832, wijnhandelaar, koopman, † Nijmegen 12 juli 1912, zn. van Lambertus Philippus en Petronella de Bruijn, tr. Veghel 5 juni 1866 Maria Catharina Louisa Baetings, geb. Woensel 15 dec. 1843, † Nijmegen 16 juli 1922, dr. van Philippus Jacobus en Seraphina van Orten.

Uit dit huwelijk:
  1. Lambertus Seraphion Josephus Maria Piels, geb. Nijmegen 25 juli 1867, wijnhandelaar, † Nijmegen 14 dec. 1941, tr. Johanna Bernadina van Lier, geb. 10 sept. 1896, † 2 febr. 1977.
  2. Petronella Antonia Josepha Maria Piels, geb. Nijmegen 22 okt. 1868, † Cuijk 8 sept. 1942, begr. Nijmegen, tr. Nijmegen 2 okt. 1895 Jacques Remi Carl Hubert Berger, geb. Roermond 12 maart 1859, inspecteur domeinen, † 3 juli 1928, begr. Nijmegen, zn. van Willem Ferdinand Joseph Hubert en Isabella Delianna Henrica Adolphina van Eupen.
  3. Philippus Jacobus Josephus Maria Piels, geb. Nijmegen 23 maart 1870, † ald. 15 aug. 1870.
  4. Josephus Maria Dominicus Seraphinus Piels, geb. Nijmegen 30 maart 1871, koopman, wijnhandelaar, † Nijmegen 18 juni 1916, tr. Nijmegen 22 april 1903 Antoinette Marie Catherine Bernardine Justine van Moll, geb. ’s-Hertogenbosch 5 jan. 1878, † 24 nov. 1922, begr. Nijmegen, dr. van Antonius Adrianus Christianus Willebrordus en Isabella Dorothea Kivits.
  5. Philippus Jacobus Josephus Maria Piels, geb. Nijmegen 11 aug. 1872, † ald. 20 jan. 1873.
  6. Eduardus Ludovicus Seraphinus Josephus Piels, geb. Nijmegen 3 sept. 1874.
  7. Theresia Antonia Josepha Maria Piels, geb. Nijmegen 3 maart 1876, tr. Nijmegen 31 jan. 1905 Cornelis Antonius Henricus Walter, geb. Grave 19 juni 1876, koopman, zn. van Franciscus Xaverius Petrus Rudolphus en Maria Anna Elizabeth Roomer.
  8. Jacobus Carel Josephus Antonius Piels, geb. Nijmegen 13 juni 1878.
  9. Elisabeth Wilhelmina Antonia Lamberdina Piels, geb. Nijmegen 5 maart 1883, † ald. 9 april 1884.
Bron: www.genlias.nl

Het is alleszins aannemelijk dat initialen op de eerste steen van de jongste zoon Jacobus Carel Josephus Antonius Piels zijn die bij het leggen van de steen nog geen 4 jaar oud was.

Het Nieuws van den Dag van 25 januari 1908 meldde dat J. C. J. A. Piels is benoemd tot kapelaan te Utrecht (parochie van de H. Dominicus). Het Centrum berichtte op 19 maart 1917:

"Pater J. C. J. A. Piels †
In den afgeloopen nacht om 3 uur, is in het Maria-paviljoen van het O. L. Vrouwegasthuis te Amsterdam op ruim 38-jarigen leeftijd overleden de WelEerw. Pater J. C. J. A. Piels, kapelaan der parochie van den H. Dominicus, Spuistraat aldaar.
De overledene, in 1878 geboren, was priester gewijd in 1903 en sinds 1911 te Amsterdam werkzaam.
Voor dien tijd was Pater Piels geruimen tijd Kapelaan van de St. Dominicus-kerk te Utrecht.
De parochianen van St. Dominicus verliezen in Pater Piels een beminnelijken en ijverigen zielzorger."

Zijn vader en moeder en enkele broers en een zuster zijn begraven op de begraafplaats Daalseweg.

Reactie 1:

Theo Phoelich, 22-04-2012: Klopt inderdaad, vroeger had het gebouw nr 4 en 4b. Mijn opa en oma woonden naast het pand eind jaren '40 jaren '50 (op de foto rechts, de lichtgroene deur) op de boven verdieping, dat was nr 2b; beneden was een drukkerij gevestigd.
Het gebouw was in de jaren '50 ook in gebruik als Don Bosco huis waar wij als jeugd uit de benedenstad aan allerlei activiteiten konden deelnemen. Zondag's was het in gebruik als kerk waar we regelmatig uit gestuurd werden omdat wij de mis niet zo serieus namen.

REAGEER

terug

Reactie 2:

Dick Jacobs, 12-02-2016: Rond 1960 heb ik in het Don Boscohuis nog dansles gegeven aan jeugdige bewoners van de benedenstad. Pater DaniŽl was toen 'de baas' in het huis.
Na de zondagmis werd de kerk leeggeruimd, waarbij de in de mis gebruikte bellen vaak door jeugd meegepikt werd, dan hoorde je in de wijk op verschillende plaatsen de belletjes rinkelen.
In een platenwinkel op de markt haalde ik, samen met een paar jongens van de dansclub, grammofoonplaten voor de dansles.
In mei 1960 organiseerde ik een song-festival: winnaars waren Peter Hendriks and his Meteors, Willy Huiskens, Jopie van Kesteren, Piet Otten en Bert Kreppes. Een tijd waaraan ik met plezier terugdenk!!

Redactie: Zijn er nog foto's bewaard van die danslessen of dat songfestival?
Reactie 3:

Dick Jacobs, 02-04-2016: hieronder wat gevonden restanten van Don Bosco's Songfestival en dansclub.

HET SONGFESTIVAL 25 mei 1960
De vooraankondiging in Don Boscoís clubblad. De in het blad genoemde attractie bestond hieruit: de winnaars mochten mee naar de open dag op Vliegbasis Volkel, waar ik destijds als burger werkte.

De uitslag in het clubblad van 28 mei 1960:

DE DANSCLUB
Helaas zijn er geen fotoís van de wekelijkse dansavonden. Ik heb wel een paar foto's van de jongens van de 'muziekcommissie', die met mij samen wekelijks enkele grammofoonplaten gingen kopen. De namen heb ik jammer genoeg niet meer.

Reactie 4:

Gerrie van Maasbommel, 15-12-2016: leuk hoor Dick, dit allemaal zo te lezen.
Ik heb nog steeds goede gedachtes over de paters en de speelmiddagen.
vriendelijke groet van Gerrie.
Reactie 5:

Dick Jacobs, 07-01-2017: Ouwe kereltjes worden vergeetachtig. Ik vorm uiteraard geen uitzondering.
Kan iemand mij vertellen hoe de drie jongens heten, waarvan ik onder reactie nr.3 de foto's heb geplaatst? Ik ben benieuwd naar hun naam en ik wil vooral weten hoe het met ze gaat!
Reactie 6:

Hardy Damen, 08-01-2017: Pater DaniŽl is Pater DaniŽl Steggink O.Carm. afkomstig uit Ootmarsum. Met een misdienaarsreisje van de Carmelparochie zijn we op de boerderij van zijn ouders geweest, voor of na een bezoek aan het St. Alberticollege in Zenderen, het Klein Seminarie van de Karmelieten, moet omstreeks 1952 geweest zijn.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: