Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Kerkstraat 69

 

Eerste steen

M.J - R v K

18 - 89

A.J. Borst: Mijne Heren, ondergetekende is een bewoner van het St. Jozefklooster, een verzorgingshuis aan de Kerkstraat nr. 65 in Nijmegen (Hees). In het blad "De Blik" van juni 2007 las ik iets over eerste stenen. Nu is het zo dat ons klooster gebouwd is in 1930. Het was toen als het ware een grote uitbreiding van een bestaande villa, nl de villa "Andelshof". Deze villa heeft een lange geschiedenis. Uiteindelijk is ze op 6 augustus 1887 verkocht aan Jonkheer Victor marie van Rijckevorsel van Kessel. Het is waarschijnlijk deze jonkheer die naast de villa een koetshuis liet bouwen. Helaas is de villa in de laatste oorlog verloren 
gegaan, in brand gestoken door de Duitsers in 1944. Maar het koetshuis is bewaard gebleven. Het is op het ogenblik in gebruik als een kinderdagverblijf. 
Na deze inleiding kom ik tot mijn mededeling die U misschien interesseert. In het koetshuis zit een "eerste steen" en daarop het 
jaartal 1889. De letters zijn moeilijk te ontcijferen, maar ik meen te lezen: M J - R v K. Dat zou dus kunnen duiden op deze familie van Rijckevorsel van Kessel. Ik beschik niet over een digitale camera en kan U dus geen foto van deze steen sturen. Toch leek het me voor U interessant op deze steen te wijzen. U kunt ten alle tijden een kijkje komen nemen en zien of ook deze steen in uw verzameling past. Met vriendelijke groet, pater A. J. Borst, bewoner van het Kloosterverzorgingshuis St. Jozef.

Reactie 1:

Rob Essers, 03-02-2012: Bij nadere bestudering blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat er M. J - R v K op de gevelsteen staat. Volgens mij heeft er gestaan:

M&J v RvK
1 8 – 8 9

De bouw van het koetshuis geschiedde in opdracht van jhr. V. M. van Rijckevorsel van Kessel:

Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, jonkheer, geb. Herpen 16 jan. 1854, † Hees (Nijmegen) 12 dec. 1927, zn. van Franciscus Johannes Josephus, jonkheer, en Thérèse Angelique Constance Victoire de Kuijper, tr. Amsterdam 25 aug. 1881 Aloijsia Maria Bonnike, jonkvrouwe, geb. Amsterdam 8 aug. 1854, † Beek-Ubbergen 28 nov. 1949, dr. van Joannes Emanuel en Maria Cornelia Huberta Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Huberta Josepha van Rijckevorsel van Kessel, jonkvrouwe, geb. Oisterwijk 30 okt. 1883, † Neerbosch (Nijmegen) 12 juni 1941, tr. Nijmegen 26 nov. 1919 Eugène Thomas Victor Marie baron van Rijckevorsel van Kessel, jonkheer, later baron, geb. Nijmegen 15 sept. 1885, † Nijmegen 29 dec. 1973, zn. van Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel, jonkheer, en Louisa Maria Carolina van Nispen, jonkvrouwe; hij hertr. Nijmegen 27 nov. 1945 Hubertina Agnes Maria Vandalon.
2. Joannes Emanuel Alphonsus Gerardus van Rijckevorsel van Kessel, jonkheer, geb. Oisterwijk juni 1886, tr. Eijsden 29 sept. 1915 Henrica Renata Emilia Ghislena Kervijn, geb. Zele (België), dr. van Alban Emilius Desiderius Maria en Paulina Isabella Maria Dionysia de Borchgrave d’Altena.
3. Aloijsia Maria van Rijckevorsel van Kessel, jonkvrouwe, geb. Hees (Nijmegen) 31 jan. 1900, tr. Nijmegen 11 aug. 1927 mr. Alphonse Constant Hubert Marie Michiels van Kessenich, jonkheer, geb. Meerssen 2 april 1898, † Roermond 6 okt. 1983, zn. van Octave François Henri en Paulina Franciska Augusta Hubertina van Pelser-Berensberg.

M & J
Gelet op bovenstaande is het aannemelijk dat de steen in 1889 gelegd is door de oudste dochter Maria die hooguit zes jaar oud was, samen met haar ongeveer drie jaar oude broertje Joannes. Beide kinderen zijn in Oisterwijk geboren waar hun vader burgemeester was.

Maria trouwde in 1919 met haar volle neef Eugène wiens vader in 1907-1908 Het Slotje in Neerbosch liet bouwen. Het Bosje van de Baron verwijst naar haar echtgenoot; zijn vader was 'slechts' jonkheer. Joannes trouwde in 1915 in Eijsden met een Belgische en woonde later in Baisy-Thy, een plaats in de Belgische provincie Waals-Brabant.

De overlijdensadvertentie uit het Algemeen Handelsblad van 14 december 1927 geeft een overzicht van de situatie bij het overlijden van jhr. V. M. van Rijckevorsel van Kessel. Oudste dochter Maria staat in de advertentie vermeld als "Vrouwe Jhr. E. van Rijckevorsel van Kessel – Jkvr. M. van Rijckevorsel van Kessel".

REAGEER

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: