JacobCanisstraat44

Jacob Canisstraat 38- 44

Eerste steen

J.I. THÖNE

1896

Dit poortgebouw behoorde tot de Chr. Schoolvereniging Daalscheweg en was ooit de woning van conciërge Dhr. Bergkamp. De onderdoorgang leidde tot de speelplaats voor het schoolgebouw dat achter dit pand gelegen was. Helaas zijn er geen tekeningen meer in het gemeentelijk bouwarchief over dit pand te vinden. Wel nog de aanvraag voor de aanleg van de huisriolering in 1912.

Meer over dit pand en school op de gastredactiepagina van Rinus Boers

(Bron: gemeentelijk bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 02-02-2012: Op de gevelsteen staat onmiskenbaar J. I. THÖNE. De vergunninghouder heeft de steen niet zelf gelegd. Met enige moeite kon ik de gezinssamenstelling reconstrueren.

Johannes Hendrikus Thöne, geb. Leeuwarden 18 jan. 1843, kunstschilder, muziekonderwijzer, † Nijmegen 12 april 1911, zn. van Johannes Antonius en Johanna de Vries, tr. Nijmegen 1 okt. 1889 Frederica Fischer, geb. Schoterland 30 maart 1866, dr. van Friedericus Clemens en Bregdina Iwiena Sleutelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Ignatius Thöne, geb. Nijmegen 8 juli 1891.
2. Nicolaas Joseph Thöne, geb. Nijmegen 14 dec. 1892.
3. Maria Johanna Bernardina Thöne, geb. Nijmegen 2 maart 1894.
4. Cecilia Maria Thöne, geb. Nijmegen 1 juni 1895, † ald. 20 okt. 1895.
5. Bernardina Maria Thöne, geb. Hatert 1 jan. 1898.

De eerste steen is in 1896 gelegd door de oudste zoon Joseph Ignatius Thöne die toen hooguit vijf jaar oud was. Vader Thöne die volgens alle adresboeken kunstschilder was, heeft op nogal wat verschillende adressen in Nijmegen gewoond:

1892, 1893 Molenstraat 61
1895 van Rosendaelstraat 389h
1896, 1898, 1899 Burghardt van den Berghstraat 137
1901, 1902, 1903 Jacob Canisstraat 40
1905, 1907 Jacob Canisstraat 44
1908, 1909 Burghardt van den Berghstraat 135
1910-1911 Burghardt van den Berghstraat 153

Volgens het Adresboek 1912-1913 woonde zijn weduwe op het adres Burghardt van den Berghstraat 157; zie Google Streetview. Een mogelijke verklaring voor de verschillende adressen staat in het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz:

“-In 1895 wordt aan J.H. Thöne vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de Burghard van den Berghstraat.
(...)
-In 1896 wordt aan J.H. Thöne vergunning verleend tot het bouwen van 2 huizen aan de Jacob Canisstraat.”

Het is alleszins aannemelijk dat een boven- en benedenwoning hier als één huis worden gerekend en het in totaal om vier woningen gaat: Burghardt van den Berghstraat 153 t/m 159 en Jacob Canisstraat 38 t/m 44. De Burghardt van den Berghstraat is waarschijnlijk rond 1910 hernummerd. Twee van de woningen hadden vóór 1910 huisnummer 135 en 137. Op 26 april 1912 werd aan de weduwe J.H. Thöne-Fischer vergunning verleend voor het aanleggen van huisriolering in het gebouw staande aan de Burghardt van den Berghstraat 153, 155, 157, 159.

Jacob Canisstraat 38 t/m 44 heeft van oorsprong weinig of niets te maken met de Chr. Schoolvereniging. Uit een advertentie in De Gelderlander van 16 december 1893 blijkt dat J.H. Thöne van rooms-katholieke huize was:

Waarom de katholieke Friese kunstschilder en musicus J.H. Thöne zich in of omstreeks 1889 in Nijmegen vestigde, is mij niet duidelijk. Mogelijk speelde zijn zuster hierbij een rol:

Margaretha Elisabeth Bonifacia Thöne, geb. Leeuwarden 6 dec. 1845, † Nijmegen 16 aug. 1916, dr. van Johannes Antonius en Johanna de Vries, tr. 1e Leeuwarden 9 juli 1873 Heinrich Fischer, geb. Neuastenberg (Pruissen) omstr. 1847, † Leeuwarden 29 sept. 1887, zn. van Clemens en Maria Anna Gerlach; tr. 2e Nijmegen 23 sept. 1889 Dominicus Johannes Bootsma, geb. Franeker 27 juni 1842, koopman, † Nijmegen 23 sept. 1917, zn. van Henricus en Johanna van der Velde en wedr. van Anna Maria Wilkens.

Haar eerste echtgenote was een oom van Frederica Fischer met wie J.H. Thöne op 1 oktober 1889 in Nijmegen in het huwelijk trad. Waar de financiële middelen vandaan kwamen voor de huizen die in 1895 en 1896 werden gebouwd, heb ik niet kunnen achterhalen. Over de kunstschilder J.H. Thöne heb ik niets kunnen vinden.

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Guillaume Keulen, 23-10-2014: Ik ben in het bezit van een schilderij van J.H. Thone:


Op de oude lijst (heb het laten restaureren) stond geschreven: gezicht op den Staverse pier. Met het jaartal 1888.
Heb het museum in Stavoren benaderd en daar wist men mij te vertellen dat het inderdaad Stavoren is, met op de achtergrond de kerk van Hindeloopen. Men kende geen schilderijen van Thone. Wilde het graag gebruiken voor een tentoonstelling over het oude Stavoren.
Het museum verwees mij indertijd naar uw site.
Reactie 4:

Dirk Huizinga, 21-06-2015: Een fraai romantisch schilderij van de haveningang van Stavoren. De schilder heeft de smalle haveningang een royale afmeting gegeven, want de toren tussen beide schepen is de vuurtoren die op het noordelijke havenhoofd stond. De kerktoren van Hindeloopen is in de verte zichtbaar, rechts van het binnenvarende vrachtschip. Het uitvarende schip is een visaak. Dat is wel bijzonder, want in Stavoren zelf werden voor de visserij kleine jollen gebruikt. In 1884 werd door de gemeente Stavoren aan Den Haag opgegeven, dat er gevist werd met 11 open jollen, 2 platbodem vaartuigjes en 1 blazer. Het afgebeelde schip lijkt sterk op een Wieringeraak, zoals Zwolsman die bouwde op z'n werf in Workum. Hij bouwde ook blazers. Die waren minder slank van lijn. Maar ja, je hebt de vrijheid van de schilder om er wat moois van te maken. Het is niet uitgesloten, dat Thönes de blazer van Stavoren geschilderd heeft. Of natuurlijk een andere visaak...

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: