Hertogstraat119

Hertogstraat 119

Eerste steen

EERSTE STEEN
GELEGD
8 APRIL 1922
ANNIE THIJSSEN
GEB. 8-4-1919.

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 05-11-2017: Annie Thijssen, geboren op 4 augustus 1919, is de oudste dochter van kapper G.W.B. Thijssen die vanaf 1918 een herensalon had op het adres Hersteeg 82. Waarschijnlijk was haar voornaam Johanna. Haar zusje Helena Antonia Thijssen overleed op 8 april 1923 op tweejarige leeftijd.
Gerardus Wilhelmus Bonifacius Thijssen, geb. Nijmegen 5 juni 1896, kapper, zn. van Wilhelmus Matthijs en Helena Johanna Janssen, tr. Nijmegen 19 april 1918 Christina Maria Gerarda Kersten, geb. Nijmegen 25 okt. 1896, dr. van Gerardus en Johanna van Raaij.

De Hertogstraat heette vanaf 1 januari 1912 officieel Hersteeg. Het zou tot het raadsbesluit d.d. 20 januari 1926 duren voordat de naam Hertogstraat in ere wordt hersteld. In de eerste advertentie voor deze 1e klas Heerensalon in de PCNC van 23 april 1918 staat evenwel het adres Hertogstraat 82.

Op 16 december 1921 krijgt G. Thijssen, Hersteeg 82, vergunning voor het GEDEELTELIJK VERNIEUWEN, UITBREIDEN EN VERANDEREN van Hersteeg 121. Op de tekeningen staat de bouwkundige Theo H. Teunissen vermeld.
Theodorus Hendrikus Teunissen, Nijmegen 7 mr. 1902, bouwkundige, architect, † Noordwijk 11 mei 1982 zn. van Leonardus en Maria Antonia Kool, tr. Zeist 10 nov. 1927 Agatha Geertruida Mozar, geb. Utrecht 5 sep. 1903, † Noordwijk 21 jul. 1986, dr. van Theodorus en Everdina Osnabrugge.

De bouwkundige was bij het verlenen van de vergunning nog geen 20 jaar oud. Zijn vader was timmerman Leonardus Teunissen, Oude Varkensmarkt 23, die 18 september 1924 op 55-jarige leeftijd overleed. Na zijn huwelijk vestigde Theo Teunissen zich in Noordwijk. Bekende werken van deze 'Noordwijkse' architect zijn onder meer villa De Blokkendoos, Atjehweg 27 Noordwijk, en een klein achthoekig mausoleum voor operazanger Jacques Urlus op de begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk.

In De Gelderlander 25 augustus 1922 staat een advertentie waarin G.W.B. Thijssen melding maakt van de verplaatsing van zijn zaak op 26 augustus 1922 naar Hertogstraat 121. De PGNC van 25 augustus 1922 berichtte:
Kapperszaak G. W. B. Thijssen.
De Kapperszaak van den heer G. W. B. Thijssen, welke gedurende eenige jaren is gevestigd geweest in de Hertogstraat, wordt morgen verplaatst naar 't tegenoverliggend perceel Hertogstraat 121, dat geheel nieuw gebouwd is. Het is een mooie zaak geworden, die aan de straatzijde een winkel bevat met flinke kasten en een etalage, welke „elck wat wils” biedt en daarachter een heerensalon, waarin de witte wandtegels, de drie vaste waschtafels en de verdere inrichting een keurigen indruk maken. De heer Thijssen zal in dit nieuwe perceel zijn zaak ongetwijfeld in bloei zien toenemen.

Het is mij niet helemaal duidelijk hoe het kapper Thijssen in zijn nieuwe zaak is vergaan. Uit een advertentie in De Gelderlander van 11 juli 1923 blijkt dat door G.W.B. Thijssen een SIGARENMAGAZIJN op het adres Hertogstraat 121 geopend wordt. In de loop van 1924 wordt de zaak overgedaan aan Bernardus van Aken. Bij de NIEUWJAARSWENSCHEN in de PGNC van 31 december 1924 staat: "B. v. AKEN v/h. G. W. D. THIJSSEN / Sigarenmagazijn - Heerenkapper / Hertogstraat 121. / p. f."

In het adresboek van 1928 staat hij vermeld als "Thijssen, G. W. B., handelsagent, Burgh. v. d. Berghstr. 13." Daarna is hij blijkbaar naar Utrecht verhuisd. Volgens het telefoonboek van 1933 is hij daar werkzaam als vertegenwoordiger van de N.V. Beccon Emaillefabr. Doetinchem. Tien jaar later staat er "Bijkt. boekh. G. J. Graauw" achter zijn naam. Hij woont dan op het adres Merwedekade 199bis in Utrecht. Nadere informatie over dochter Annie heb ik niet kunnen vinden.
Reactie 2:

Rob Essers, 06-11-2017: Vanaf 1924 is de herensalon van kapper Bernardus van Aken (Rotterdam 5 juni 1892 – Nijmegen 10 mei 1938) op het adres Hertogstraat 121 gevestigd; zie ook reactie van Jens van Aken. De PGNC van 28 maart 1928 meldt onder het kopje 'Dameskapsalon.': "De heer B. van Aken heeft aan zijne heerenkapperssalon, Hertogstraat 121, een Damessalon verbonden, welke op de eerste etage is, met afzonderlijke ingang en naar de eischen des tijds is ingericht."

De beide salons van B. van Aken houden in de loop van 1934 op te bestaan. In het pand wordt een SPECIAALHUIS voor Wild en Gevogelte van de Firma C.W. Jung gevestigd (bron: De Gelderlander, 6 december 1934). In februari 1936 wordt dit verplaatst naar Wintersoord 4. In De Gelderlander van 13 maart 1936 staat dat "Door Notaris Nijpels is verkocht het perceel Hertogstraat 121 voor f 5830 aan den heer N. S. Verbeek q.q.".

Volgens het adresboek 1936 is Hertogstraat 121 onbewoond. Op de woningkaart 1920-1946 staat Theodorus Johannes Godschalk met zijn zoon vermeld. Hij overlijdt op 21 februari 1937 op 76-jarige leeftijd. Zijn zoon Gerrit Hendrik Godschalk is kapper. Volgens het adresboek 1936 woonden zij allebei nog op het adres Hertogstraat 13. In het adresboek 1938 staat: "Godschalk, G. H., coiffeur, Daalscheweg 38."

De volgende bewoner van nummer 121 is kapper Richard August Schlopsnies met zijn gezin. In 1935 had hij zijn dameskapsalon vanuit Eindhoven verplaatst naar Hertogstraat 107 (bron: De Gelderlander, 21 december 1935). Waarschijnlijk is de salon in 1937 verhuisd. In de PGCN van 4 februari 1939 staat dat hij is vertrokken: "R. A. Schlopsnies en gezin, coiffeur, Hertogstraat 121, maar Dordmund (D.)".

Zijn plaats wordt ingenomen door kapper Johann Wilhelm Jansen. Zijn dameskapsalon verhuist begin 1939 van Koolemans Beynenstraat 12 naar Hertogstraat 119. Huisnummer 121 is in 1939 vervallen. De Gelderlander van 10 februari 1939 bericht over de verhuizing van Dameskapsalon J. Jansen. In het adresboek 1940 staat "Jansen J. W., coiffeur, Hertogstraat 119". J.W. Jansen krijgt op 8 april 1964 vergunning voor het VERANDEREN EN UITBREIDEN WINKEL WOONHUIS.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: