Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Hermelijnstraat 14

Naamsteen

HEIMELI

 

Vanmorgen gastvrij op de koffie ontvangen door Margje Lubbers. Zij bewoont sinds 1996 met haar man Bert Lunshof en hun kinderen het pand Hermelijnstraat 14. In dit pand zit een gevelsteen met de raadselachtige naam ‘Heimeli’. Maar gelukkig weet Margje de verklaring. Toen Margje en Bert het huis in 1996 kochten werden zij rondgeleid door een zoon van de tweede bewoner, een zekere heer Ederveen. Die zoon wist te melden dat de vrouw van de eerste bewoner (naam niet overgeleverd) een Zwitserse geweest schijnt te zijn. In het Zwitser-Duits is ‘Heimeli’ het verkleinwoord van ‘Heim’, het betekent dus zoiets als ‘mijn (t)huisje)’. 

Het pand is in 1933 gebouwd in opdracht van Th. v.d. Veen, Hazenkampseweg 92, zo blijkt uit de enorme originele bouwtekening uit 1933. Die tekening kregen Bert en Margje bij aankoop van het huis meegeleverd en hangt nu prominent in de hal. 

 

Inzender: Sjaak Rutten

(Bron: Gemeentelijk Bouwarchief)

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 15-05-2014: Een paar kanttekeningen...

Op 13 juli 1933 heeft M. Kropman, Hazenkampscheweg 1, vergunning aangevraagd om een dubbel woonhuis aan de Hermelijnstraat te bouwen. De aanvraag voor het aanleggen van huisriolering volgt op 6 november 1933. De vergunningen zijn op respectievelijk 12 september en 14 november 1933 verleend en staan allebei op naam van M. Kropman. De naam Th. v.d. Veen heb ik ook op de tekeningen niet aangetroffen; zie het bouwarchief.

De komst van Theodor Maria Peter van der Veen (Vught 1 februari 1895 – Nijmegen 27 juni 1982) naar Nijmegen heeft zeer waarschijnlijk te maken met de oprichting van de N.V. Kunstzijdespinnerij Nyma in 1928. In Gelderlander van 26 januari 1929 staat bij de personen die zich in de week van 18 tot en met 24 januari in de gemeente Nijmegen hebben gevestigd:
"- Th. M. P. v. d. Veen, techniker, J. Vijghstr. 59, van Rorschach (Zwl.)"

In de adresboeken staat hij aanvankelijk als volgt vermeld:
1932: "Veen, Th. M. P. v. d., bedrijfsassistent, Hazenkampscheweg 92."
1934: "Veen, Th. M. P. v. d., bedrijfsassistent, Hermelijnstraat 14."

Pas later wordt staat wordt de bedrijfsnaam expliciet vermeld:
1948: "Veen, Th. M. P. v. d., techn. Nyma, Hermelijnstraat 14."
1951: "Veen, Th. M. P. v. d., chef spinnerijen Nyma, Hermelijnstraat 14."

Waar en wanneer hij getrouwd is met Maria Agnes Rommershausen (Alsdorf 4 juni 1904 – Nijmegen 21 mei 1984) en wanneer zij zich in Nijmegen heeft gevestigd, heb ik niet kunnen achterhalen. Hoewel zij mogelijk in Zwitserland heeft gewoond heeft, is zij geboren in Pruisen (Duitsland).

Er is nog een andere relatie met de N.V. Kunstzijdespinnerij Nyma die in dit verband relevant is.

Vanaf 1 april 1929 is Johann Matthias Maria Meuthen (Alsdorf 8 september 1880 – Nijmegen 29 april 1960) lid van de directie van de Nyma. Daarvoor was hij directeur van de kunstzijdefabriek Feldmühle A.G. in Rorschach in Zwitserland. Eerder had hij gewerkt bij de Nederlandsche Kunstzijdefabriek in Arnhem. Bij zijn naturalisatie op 15 maart 1921 woonde hij in Ede.

Zijn echtgenote Maria Sophia Rommershausen (Alsdorf 18 augustus 1878 – Nijmegen 31 december 1950) is een oudere zus of tante van Maria Agnes van der Veen-Rommershausen. Het kinderloze echtpaar Meuthen-Rommershausen vestigt zich in mei-juni 1929 vanuit Rorschach in Nijmegen. In de adresboeken staat:
1932: "Meuthen, J. M. M., directeur Kunstzijdefabriek, Reinaldstraat 1."
1934: "Meuthen, J. M. M., directeur N.V. Nijma, Kunstzijdefebriek, Berg en Dalscheweg 83."

Het echtpaar Van der Veen-Rommershausen krijgt vanaf 1932 in Nijmegen vijf kinderen waarvan er een in 1947 na twee weken overlijdt. Vanaf 25 oktober 1939 vestigt ook broer Gerhard Fritz Jacob van der Veen (Vught 29 september 1899 - Rhenen 12/13 mei 1940) zich met zijn gezin (?) vanuit Neuss (Duitsland) op het adres Hermelijnstraat 14, in Nijmegen. Hij sneuvelt in mei 1940 bij de Slag om de Grebbeberg; zie www.oorlogsdodennijmegen.nl en www.grebbeberg.nl.

Uit het adresboek 1971 blijkt dat T.M.P. van der Veen inmiddels verhuisd is naar Karbouwstraat 57 en M.M. Ederveen op het adres Hermelijnstraat 14 woont.
Reactie 2:

Margré Boot, 13-11-2017: Ik heb een brief gevonden n.a.v. mijn geboorte 5 augustus 1945 aan mijn ouders van Agnes van der Veen-Rommerhausen en vraag mij af of u iets naders van haar weet. Mogelijk woonde zij in Wijchen en heeft mijn zus Joke in de oorlog bij haar gelogeerd.
Reactie 4:

Rob Essers, 14-11-2017: In de PGNC van 16 mei 1931 staat onder de kop 'Burgerlijke Stand te Nijmegen. van 9 tot en met 15 Mei 1931.':
"ONDERTROUWD: (...) T. M. P. v. d. Veen, bedrijfs-assistent, 36 j., en M. A. Rommershausen, z.b., 26 j., beiden alhier."

De bruid woonde in mei 1931 in ieder geval al in Nijmegen. Het huwelijk vond plaats in de periode van 6 tot en met 12 juni 1931 (bron: PGNC, 13 juni 1931). Het echtpaar vestigde zich op het adres Hazenkampscheweg 92 en verhuisde daarna naar Hermelijnstraat 14. Voor haar huwelijk woonde de bruid zeer waarschijnlijk op het adres Reinaldstraat 1. Uit de gegevens op de woningkaart 1920-1946 blijkt dat Agnes Rommershausen de pleegdochter was van J.M.M. Meuthen. Mogelijk was zij een voorkind van zijn echtgenote en tegelijk met haar stiefvader in 1929 in Nijmegen komen wonen.

Op de woningkaart 1920-1946 van Hermelijnstraat 14 staan op de voor en achterzijde de namen van een aantal inwonende dienstboden. Misschien herkent Margré Boot (reactie 2) een van de namen. Uit niets blijkt dat Agnes van der Veen-Rommerhausen in de Tweede Wereldoorlog in Wijchen heeft gewoond.
Reactie 5:

Leo Verhees, 08-12-2017: De woningen op de tekening van het dubbele woonhuis werden in en na de oorlog bewoond, links door het gezin met 2? kinderen van Theo Kropman van het Ingenieursbureau Kropman dat gevestigd was aan de Hazenkampseweg t.o. de Quick-velden en rechts door het genoemde gezin van der Veen met 3 of 4 kinderen?
Op de Hazenkampseweg nr. 23 woonde ook een stafmedewerker van de Nyma met zijn gezin. Deze medewerker had de Zwitserse nationaliteit (met de naam "Sjouwy" of iets dergelijks). Het gezin met kinderen is in de loop van de oorlog teruggegaan naar het neutrale Zwitserland. Ik heb deze familie maar kort meegemaakt omdat ons gezin pas in 1941 op nr. 19 is komen wonen.
Reactie 6:

Rob Essers, 11-12-2017: Op de woningkaart 1920-1946 van Hazenkampscheweg 23 staat de naam "Tschui, Jean A."
Reactie 7:

Rob Essers, 12-12-2017: Mogelijk is de voorletter A op de woningkaart 1920-1946 niet correct; zie ook visum 1961 (met foto). In Der Wengianer 108 (1996), nr. 1 (april) stond een necrologie van Jean Tschui (1899-1996) die binnen de studentenvereniging van de Kantonsschule Solothurn blijkbaar Schütz genoemd werd. Zijn verblijf in Nijmegen in de periode 1932-1944 wordt hierin als volgt beschreven:

"Ein Zufall spielte ihm die Anzeige der NYMA, Kunstseide-Fabrik in Nijmegen, Niederlande, in die Hände. Er stellte sich vor und wurde engagiert. So reiste er mit seiner Frau Helene, geb. Minder, und seiner kleinen Tochter Jeannette nach Nijmegen. Hier vergrösserte sich die Familie, es wurde Auto gefahren, ein Haus gebaut und mit der Leica viel fotografiert. 1940 fielen die Deutschen in Holland ein und bombardierten Rotterdam. Den schrecklichen Schaden dokumentierte er mit seiner Leica. Vier schlimme Jahre der Besatzung und im Flugkorridor Deutschland-England musste man heil durchstehen. Seine Kenntnisse halfen der Familie zu überleben: Anpflanzen von Kartoffeln und Gemüse, Tauschhandel mit Fotos der Bauernhöfe gegen Eier und Milch, Kleintierhaltung und Schlachten, Schuhe besohlen mit alten Veloreifen usw. 1944 gelang die Flucht aus dem Inferno des Krieges in die Schweiz." (pp. 23-34)
Reactie 8:

Leo Verhees, 14-12-2017: Rob Essers hartelijk dank voor de uitgebreide informatie over de fam.Tschui waarmee nog meer jeugdherinneringen boven kwamen o.a. dat op nr. 25 de familie Heuzeveld (eigenaar van wasserij De Zon gevestigd aan de Graafseweg) woonde. Er waren 3 kinderen, 2 zoons en een dochter. Op een bepaald moment, ik weet niet in welk jaar, is de oudste zoon Bob naar Zwitserland gegaan en is daar ook getrouwd. Het echtpaar bezat een hotel in Gersau pal aan de Vierwalldstatter See alwaar wij in 1966 op terugreis van vakantie enkele dagen hebben doorgebracht en zeer gastvrij zijn ontvangen . We hebben de echtgenote daar slechts kort ontmoet omdat zij ook nog werkzaam was in Luzern. Zij hadden 2 zoons die op dat moment in Friburg studeerden. Nu e.e.a. weer naar boven komt vraag ik mij nu achteraf af of de perfect Nederlands sprekende Zwitserse echtgenote wellicht een dochter was van de familie Tschui en Bob haar na de oorlog is nagereisd? Het echtpaar is in de jaren 90 gescheiden en Bob is teruggekomen naar Nederland en hier later overleden.
Reactie 9:

Rob Essers, 14-12-2017: Vader Boudewijn Heuzeveldt overleed op 6 juni 1971 op 69-jarige leeftijd in Ede. In de overlijdensadvertentie in De Telegraaf van 10 juni 1971 staat zijn oudste zoon B. Heuzeveldt en zijn echtgenote H.H. Heuzeveldt-Küttel vermeld met als woonplaats Gersau (Zw.). In 1988 overlijdt zoon Boudewijn Heuzeveldt. In de overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad van 27 februari 1988 wordt zijn echtgenote J.H. Küttel genoemd. Uit de overlijdensadvertentie van zijn moeder Hendrina Hermina Heuzeveld-Kleine in NRC Handelsblad van 31 december 1988 blijkt dat J.H. Heuzeveldt-Küttel in Neuenegg (Zwits.) woont.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: