Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Hazenkampseweg 15

Naamsteen

HUIZE RODA

Hierbij gevelsteen ‘Huize Roda’, Hazenkampsweg 15. Gefotografeerd met toestemming van eigenares Mireille Hol. 
Mireille gaf hierbij bovendien de volgende toelichting: 
“Dit is een 2-onder-1-kapper die na de oorlog gebouwd is. Tijdens de oorlog is het oorspronkelijke begin-jaren-30 huis (was identiek aan dat van de buren op 11/13) platgebombardeerd door een dieptebom met nog twee kinderen in de kelder (precieze data zou ik moeten opzoeken). Nr. 15 is in 1950 herbouwd, het aanpandige huis op nr. 17 pas in 1956. Als je goed naar de gevel kijkt, zie je ook dat dat huis smaller is. Het aantal bakstenen tussen de ramen in, is geringer.
Een van de eigenaren van het huidige huis is een van de voormalig directeuren van het Openlucht Museum Arnhem geweest. De naam is mij niet bekend.
Wie de gevelsteen geplaatst heeft en waarom het Huize Roda heet is voor ons ook nog steeds een vraagteken. De oorspronkelijke ingang uit 1950 zit namelijk aan de opritkant van het huis. De blinde deur zit daar nog steeds. Wanneer de huidige entree in gebruik is genomen met daarboven de gevelsteen is ons onbekend.”

Inzender Sjaak Rutten

Oorspronkelijke bebouwing in 1934 (Bron: Gemeentelijk Bouwarchief)

Herbouw 1950 (Bron: Gemeentelijk Bouwarchief)

Reactie 1:

H. Damen, 02-11-08: Beste Webmeesters van de Noviomagus website, tevens t.a.v. Sjaak Rutten.

Wij troffen op uw website een foto plus tekst aan van het pand en gevelsteen Hazenkampseweg 15. Wanneer u enige aanvulling interessant vindt, dan laten wij u het volgende weten.

o De datum van het bombardement dat in de tekst vermeld wordt, is najaar 1944. 
o Het huis werd bewoond en herbouwd omstreeks 1950 door de bewoner Dr.Win. Roukens, lector Volkskunde aan de Nijmeegse Universiteit en directeur van het Openlucht museum in Arnhem.
o Wat betreft de gevelsteen: De heer Roukens is geboren in Kerkrade, in een streek die historisch ook wel wordt aangeduid als het Land van Rode (Roda) vandaar de naam “Huize Roda”.
o De oorspronkelijke ingang, aan de opritkant, is van vóór 1950; deze werd bij de nieuwbouw een ingang van de keuken. De huidige vooringang is er sinds de nieuwbouw.

We hebben een afschrift van deze e-mail gezonden aan de in uw website genoemde mevr. Hol, de huidige bewoner van het pand Hazenkampseweg 15

U verder sukses toewensend, met vriendelijke groet, 

J. Damen-Roukens

H.Damen

Reactie 2:

Sjaak Rutten, 03-11-08: Dankzij de reactie van H. Damen en J. Damen-Roukens (een dochter van Winand Roukens?) weten we inmiddels de betekenis van gevelsteen 'Huize Roda' op Hazenkampseweg 15. Daar woonde vóór, tijdens en na de oorlog Dr. Winand Roukens met zijn gezin. Deze leraar, universiteitslector volkskunde en museumdirecteur (Openluchtmuseum Arnhem) was in 1896 geboren in Kerkrade, in het land van Rode/Roda (denk voor deze naamgeving ook aan de Kerkraadse voetbalclub Roda JC). Na een gymnasiumopleiding op Rolduc en een paar onderwijsbanen in Zuid-Limburg werd hij in 1931 door Prof. Schrijnen (de grote gangmaker bij de oprichting van de Katholieke Universiteit) naar Nijmegen gehaald als leraar Nederlands/Geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium. Roukens vestigde zich met zijn gezin op de Hazenkampseweg. Tijdens de oorlog hebben ze het daar zwaar te verduren gehad. Op 4 oktober 1944 werden de panden Hazenkampseweg 15 en 17 door een bominslag verwoest. Bij die bominslag kwam dochter Francoise Boneventura Josephina Maria Roukens om het leven (bron: www.oorlogsdodennijmegen.nl ).
Voor een uitvoerige biografie van Winand Roukens zie de website van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren: 
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197701_01/_jaa003197701_01_0011.htm .

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Anton Schattenberg, 12-08-2020: Wij willen twee gedenkstenen plaatsen op de stoep vóór het pand aan de Hazenkampseweg 15 te Nijmegen ter nagedachtenis aan Marijke Smeets en Francy Roukens die bij het bombardement op de panden Hazenkampseweg 15 en 17 op 4 oktober 1944 om het leven zijn gekomen. In het pand Hazenkampseweg 15 woonde familie Dr. Winand Roukens. Familie van Marijke Smeets heeft geen bezwaar, ik wil echter ook aan familie van Francy Roukens toestemming vragen.
Weet iemand het adres van een familielid zodat ik toestemming voor plaatsing kan vragen?
Hartelijk dank, Ton Schattenberg

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: