Hatertseveldweg265

Hatertseveldweg 265

 

Eerste steen 1902

Hier is de gevelsteen van Hatertseveldweg 265
Er staat:

M. van Reeken

Inzender: Sjaak Rutten

(Bouwtekening 1902, Bron: Gemeentelijk Bouwarchief)

Reactie 1:

Rob Essers, 29-01-2012: Er staat nog iets achter de familienaam... Op de gevelsteen zou volgens mij kunnen staan:

M. van REEKEN JR.

Misschien is de eerste steen niet gelegd door Martinus van Reeken (Zutphen 23 juni 1859 - Maastricht 20 mei 1912), maar door zijn oudste zoon Martinus Willem van Reeken.

Vader Martinus van Reeken trouwde op 5 december 1889 in Nijmegen met Wilhelmina Reuvers (Oss 1 september 1859 – Nijmegen 12 oktober 1944). Volgens de huwelijksakte was hij koopman. Uit andere akten blijkt dat hij carousselhouder en kermisreiziger was. In huwelijksakte nr. 198 worden zes kinderen erkend:

“Na gehoord te hebben de verklaring van den bruidegom en van den bruid dat zij voor hunne kinderen erkennen: Antonia Anna, geboren te Wageningen, den achtsten Juli achttien honderd acht en zeventig; Anna Wilhelmina, geboren te Nijmegen, den dertienden November achttien honderd negen en zeventig, Martinus Willem, geboren te Arnhem, den een en twintigsten April achttien honderd twee en tachtig; Willem, geboren te Ambt Doetichem, den derden Januari achttien honderd vier en tachtig; Franciscus, geboren te Wageningen, den tienden Februari achttien honderd zes en tachtig, en Johan Peter, geboren te Nijmegen, den twaalfden Februari achttien honderd acht en tachtig; welke kinderen blijkens de ons ter hand gestelde geboorte akten in de betrekkelijke registers zijn ingeschreven als zonen en dochters van Willemina Reuvers, ook genoemd Wilhelmina Reugers en Wilhelmina Reuvers;”

Vervolgens kregen zij nog zeven kinderen:
7. Louis van Reeken, geboren in Nijmegen op 19 maart 1890;
8. Wilhelmina Hendrika van Reeken (Nijmegen 12 januari 1892 – Hees 30 oktober 1893);
9. Hendrik Frederik van Reeken (Nijmegen 3 oktober 1893 – Hees 27 oktober 1893);
10. Dominicus Hendrikus van Reeken, geboren in Nijmegen op 29 oktober 1894;
11. Wilhelmina van Reeken, geboren in Hees op 13 maart 1897;
12. Hendrik Frederik van Reeken, geboren in Hatert op 17 november 1898, en
13. Jacoba van Reeken, geboren in Hatert op 17 oktober 1900.

Zoon Martinus Willem van Reeken trouwde op 15 november 1907 in Nijmegen met Lena Johanna Maria Meerdink (Nijmegen 26 september 1889 – Nijmegen 7 december 1936). Volgens huwelijksakte nr. 343 was hij koopman en zij strijkster. Drie van hun kinderen zijn in 1920-1921 op zeer jeugdige leeftijd overleden. Hun zoon Wilhelmus Johannes van Reeken is bij de bevrijding van Nijmegen omgekomen; zie www.oorlogsdodennijmegen.nl.

Op de tekening en aanvraag van de vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bergplaats en stalling stond in 1902 de naam Beukenlaan. Was dit een naam die in de volksmond gebruikt werd? Op 27 januari 1906 gaf de gemeenteraad deze naam aan een andere veldweg die in 1938 in verband met de aanleg van de Burgemeester Steinweglaan is verdwenen. De naam Hatertscheveldweg is pas op 9 juli 1924 formeel door de raad vastgesteld.

Reactie 2:

Sjo Koch, 27-09-2012: geachte noviomagus, mijn naam is sjo koch en ben toevallig via google op uw site gekomen door Van Reeken in te toetsen, de familienaam van mijn moeder.
Nu is het zo dat ik het huis van de Hatertseveldweg 265 herkende die mijn overgrootvader Martinus van Reeken heeft gebouwd met de 1e steenlegging met zijn naam in
De heer Rob Essers denkt dat het Martinus van Reeken jr. moet zijn, maar dat is niet zo. Ik weet zeker dat het mijn overgrootvader is. Hij was kermisexploitant van een carrossel en een luchtschommel. Hij is op jonge leeftijd tijdens de kermis in maastricht in mei 1912 overleden.
Hierbij stuur ik u een foto van Martinus van Reeken en zijn vrouw Wilhelmina Reuvers, Ik hoop dat u mijn e/mail kunt doorsturen naar de Heer Rob Essers. Mogelijk is hij blij met deze informatie
Mvg Sjo Koch


Martinus van Reeken en zijn vrouw Wilhelmina Reuvers

 

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Rob Essers, 28-07-2015: Met het adres van Martinus van Reeken (1859-1912) is iets opmerkelijks aan de hand. Vermoedelijk is hij in de periode 1898-1907 in totaal twee keer verhuisd. In de adresboeken staan echter zes verschillende adressen:

1898 Reeken M v koopman in parapluies koninginnelaan 369
1899 Reeken (M v) koopman in parapluies, Hatert beukenlaan 5
1901 Reeken (M v) koopman in parapluies, Hatert graafsche weg 3
1902 Reeken (M v) koopman in parapluies, Hatert graafsche weg 3
1903 Reeken (M v) koopman in parapluies, Hatert graafsche weg 10
1905 Reeken (M v) koopman in parapluies, Hatert beneden graafsche weg 10
1907 Reeken (M v) koopman in parapluies, hatertse veldweg 265

Waarschijnlijk gaat het bij de adressen uit de periode 1899-1902 om hetzelfde adres. Volgens het Bevolkingsregister 1890-1900 is hij met zijn gezin van Koninginnelaan Wijk E nš 369 verhuisd naar Beneden Graafsche Weg Nš3. Het vermelde beroep is gewijzigd in Houder van een Draaimolen. De eerste verhuizing heeft in 1898 plaatsgevonden.

Beneden Graafsche weg
Aan het begin van de 20e eeuw werd de aanduiding 'Hatert beneden graafsche weg' in adresboeken gebruikt als straatnaam in Wijk G in combinatie met de huisnummers 1 t/m 12. In een aantal gevallen werd 'Hatert' of 'beneden' weggelaten. Villa Beta (bouwjaar 1889) op de hoek van de Groenestraat en de Graafseweg had huisnummer 1. De villa is in of omstreeks 1926 gesloopt. In 1906 is het adres gewijzigd in Groenestraat 350. De doorlopende huisnummers 3 t/m 11c lagen aan de Hatertseveldweg (huisnummers 247 t/m 273).

M. Reeken kreeg op 7 januari 1902 vergunning om een huis met bergplaats en stalling te bouwen 'aan den weg loopende tusschen den Spoorweg naar Tilburg en den Graafsche weg'. Op de tekening bij de bouwvergunning zit een situatieschets met de straatnaam Beukenlaan. De toevoeging Hatertseveldweg is van veel latere datum (voor 1947 werd de straatnaam met sch geschreven).


situatieschets op bouwtekening (detail)

Mogelijk woonde M. van Reeken voor de nieuwbouw in 1902 in een van de huizen van Van Ewijk. Het te bouwen huis aan de Beukenlaan stond naast het huis van Brink. In de periode 1901-1905 woonde R. Brink op het adres 'beneden graafsche weg 11'. In het adresboek 1907 is zijn adres gewijzigd in 'hatertsche veldweg 267'. Het kan geen toeval zijn dat dit samenvalt met de adreswijziging van M. van Reeken.
Reactie 4:

Gerard van Haren, 28-07-2015: Mijn opa, Bernardus Petrus van Haren en zijn vrouw Hendrika Antonia van Geijn hebben vanaf 31 mei 1935 tot 14 maart 1951 in het pand Haterseveldweg 265 te Nijmegen gewoond. Hij was aardappelen-, fruit- en groentehandelaar. In de stalling stond zijn kar en in de molen bij de Graafseweg bewaarde hij de afg. Waar zijn pony liep weet ik niet.
Reactie 5:

H. Smits, 19-08-2018: Weet u misschien wanneer en waar Antonia Anna van Reeken (geb. Wageningen 8 juli 1878) gehuwd met Jacobus Leonardus Engels (geb. Arnhem 9 feb 1879) en dochter van Martinus van Reeken en Wilhelmina Reuvers, overleden is?

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: