EersteWalstraat60

Eerste Walstraat 60

Eerste steen

Het raam rechts was ooit de voordeur van huisnummer 60. Rechts daarnaast is deze gevelsteen aangebracht. Er lijkt te staan (dag en maand onduidelijk):
ADR. en JAC. VAN KEMPEN
19   28   3 02

Ingezonden door Henk Kersten (toegevoegd 01-06-2020)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Henk Kersten, 01-06-2020: Gevelsteen Eerste Walstraat 60
Reactie 1:

Rob Essers, 02-06-2020: In een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 16 februari 1902 kondigde architect B.J. Claasse – namens de heer J.J. van Kempen, Café „Rondeel”, Bloemerstraat No. 1 – de aanbesteding aan van "Het afbreken der woningen Nos. 50, 52 en 54 aan de Eerste Walstraat en het daar ter plaatse bouwen van een zaal met verdiepingen." Het werk werd op 20 februari 1902 gegund aan de laagste inschrijver H.W. Delgijer, Nijmegen, f 4475 (bron: De Gelderlander 22 februari 1902).

hernummering
De even huisnummering van een deel van de Eerste Walstraat is in of omstreeks 1911 aangepast. De huisnummers 40, 42 en 44 werden gewijzigd in 50, 52 en 54. Tegelijkertijd zijn de huisnummers 50, 52 en 54 gewijzigd in 58, 60 en 62. In het adresboek van 1955 staat nog vermeld: "58/60/62 Zijdeuren / Hotel / A. J. J. van Kempen"

Jacobus Johannes van Kempen (Oosterhout Gld 18 december 1857 – Nijmegen 18 juli 1924) had Hôtel en Café-restaurant 't Rondeel in juli 1898 overgenomen van H. Kamper. Pas na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon Adrianus Johannes Jacobus van Kempen (Nijmegen 13 juni 1884 – Nijmegen 12 oktober 1958). Hij staat op de eerste steen als eerste vermeld. Zijn broer Jacobus Johannes Wilhelmus van Kempen (Nijmegen 26 maart 1888 – Nijmegen 3 maart 1906) overleed kort voor zijn 18e verjaardag.

datering
Bij de fotocollectie van het Regionaal Archief Nijmegen staat bij documentnummer D41 de onjuiste datering 1895-1900. Bij dezelfde afbeelding met documentnummer F12877 staat de datering 1910-1915. Wat er onder de zwarte balk staat, heb ik niet kunnen ontcijferen. Aan de bebouwing in de Eerste Walstraat is te zien dat de foto onmogelijk voor 1902 gemaakt kan zijn. De opdruk met de naam "A. J. J. van Kempen" is op z'n vroegst in 1924 toegevoegd.

Ik ben er niet in geslaagd een foto van het laatste deel van de Eerste Walstraat te vinden waarop de situatie voor 1902 te zien. De foto met documentnummer F12845 (datering 1920) is waarschijnlijk ouder. De foto met documentnummer F12840 (datering 1920-1925) kan onmogelijk voor 1924 zijn gemaakt.
Zie ook Hotel aan de Eerste Walstraat.

Redactie: Onder de zwarte balk staat wellicht Nijmegen Hotel Café Restaurant 't Rondeel / Bloemerstraat 1, telefoon 585 maar A. Rondeel en bloemenstraat zou ook kunnen.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: