Dennenstraat135

Dennenstraat 135 - Dominicuscollege

Eerste steen 1925

ΑHUJUS COLLEGIIΩ
PRIMUM LAPIDEM POSUIT
ADM.REV.P.MAG.FR.B.D.VAN BREDA
PRIOR PROVINCIALIS
PROVINCIAE GERM.INF.
FF.S.ORD.PRAED.
A.D.XIII KAL.SEPTEMBRES
ANNO P.CHR.N. MDCCCCXXV

Deze steen is door mij tijdens de sloopwerkzaamheden uit de gevel gehaald, als oud werknemer van het Dominicus College had ik meerdere materialen opgekocht bij het sloopbedrijf Heijmans te Ewijk.
Uit de bovenkant, waar het groen zit, is een loden huls gekomen met de gegevens van de eerstesteenlegging. Die plaats vond op 13 september 20 augustus 1925. Deze foto zal ik in u de loop van de tijd nog toe zenden.
De brievenbus is uit de voorgevel, de wasbak met slangenkraan zat in de gang voor de eetzaal. Het kruis van de kapel van het Dominicus College kwam bij een harde storm met haan en al naar beneden, de haan is bij een loodgieter terechtgekomen.

Inzender: Jan Peters (geplaatst 30-03-2017)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Jan Peters, 30-03-2017: Eerste steen Dominicuscollege
Reactie 1:

Henk Termeer, 30-03-2017: Zou het niet mooi zijn en van historisch besef getuigen als het huidige Dominicuscollege deze behouden gebleven monumenten uit zijn verleden een passende plek zou geven op zijn terrein? Ten minste als Jan Peters daarvoor voelt en ook de Dominicusdirectie daaraan wil meewerken.
Reactie 2:

Jan Peters, 06-04-2017: Bij de nieuwbouw van het Dominicus College is de eerste steen door mij aangeboden om in het nieuwe gebouw te plaatsen. Maar hiervan is geen gebruik gemaakt. Ook bij het later gebouwde appartementen complex had niemand enige Interesse. Terwijl dat gebouw precies op de grond van het klooster is gebouwd.
Reactie 3:

Ad Hereijgers, 06-05-2017: Wat geweldig dat deze spullen er nog zijn, als puzzelstukjes in het geschiedverhaal van de school waar ik werk. En wat liggen ze er mooi bij, bijna overwoekerd als een Romeinse ruÔne. Maar ter zake: op de inscriptie lijkt de eerste steenlegging in september geweest te zijn, maar volgens het ingewikkelde Romeinse systeem van dateren gaat het om de dertiende dag (inclusief gerekend) vůůr de eerste dag van september = 20 augustus. Zo staat het ook in Wolfs: Van oude en nieuwe schooljaren (Nijmegen 1986) blz.73.

Redactie: Wikipedia geeft een toelichting op de Romeinse kalender.
Reactie 4:

Jan Peters, 13-08-2017: Hierbij de perkament afdruk die uit de eerste steenlegging van het Dominicus College komt. Deze zat in een loden pijp.

In vertaling:
0 Officieel document
1†In het jaar des Heren 1925 na de geboorte van Christus op 13 september 20 augustus,
2†op het feest van de Heilige Bernardus, abt en kerkleraar,
3†onder het zeer wijze en vruchtbare bestuur van Pius de Elfde opperpriester van de kerk van Christus,
4†tijdens het koningsschap van Wilhelmina in Nederland,
5†onder het bestuur van de zeer eerwaarde pater lector frater Serapius Tamayo, vicaris generaal
6†van de orde der predikbroeders,
7†onder het bestuur van de zeer luisterrijke heer Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht
8†en hoofd van de Nederlandse Kerkprovincie,
9†met de zeer edele heer Baron S. van Heemstra als voortreffelijk bestuurder van Gelderland,
10†met de eerwaarde pater frater Michael Geveling als pastoor van de Sint Antonius parochie in dit dorp Neerbosch,
11†met de zeer edele Heer F.M.A. van Schaeck Mathon als burgemeester van de stad Nijmegen,
12†tot eer en glorie van de allergoedertierenste Heer,
13†op voorspraak van de Heilige Moeder Maagd, Koningin van de Heilige Rozenkrans,
14†van de Heilige Dominicus, aartsvader van de orde der predikbroeders
15†en
16†van de Heilige Thomas van Aquino, geleerde van de engelen en patroon van de scholen,
17†heeft de eerwaarde pater magister frater Bernardus Dominicus van Breda,
18†provinciaal overste voor de tweede maal van de provincie der Nederlanden
19†van de orde der predikbroeders,
20†de eerste steen gelegd van het College,
21†dat ontworpen is door de heer Ed. Cuypers, architect
22†en waarvan de bouw werd uitgevoerd door de Naamloze Vennootschap "Berntsen & Braam's Aannemersbedrijf"
23†waarvoor, ten behoeve van de broeders en zusters van de Dominicaanse provincie op zeer gewaardeerde
24†wijze de benodigde gelden vrijgevig en zeer welwillend werden verzameld
25†door trouwe en zeer genegen vrienden van de orde der predikbroeders
26†in de provincie der Nederlanden van de orde der predikbroeders
27†ter oprichting van een Klein-Seminarie
28†om te streven naar het priestersambt en te komen tot het apostolaat aan de gelovigen
29†en het realiseren van de bouw ervan.
Ondertekenaars:
1†B.D. van Breda, provinciaal overste
2†Angelus Jurrius, prior van Huissen
3†p.fr. Ant. Huijsmans, ex-provinciaal
4†.. de Langen Wendels O.P., .., rector Magnificus van de Universiteit
5†p.fr. Bonif. Luycken, theoloog, regent van de studenten
6†p.fr. Pius Smits O.P., prior van Zwolle
7†.. Timmers, prefect van het Dominicus College
8†p.fr. C. KŁlman, leraar Nederlands
9†p.fr. H. Meijer, ? Dominicus College
10†p.fr. R.M.Fr. DaniŽls, leraar letterkunde
11†p.fr. Witte
12†pater Kothmann, prior klooster Nijmegen
rij 2:
13†Ed Cuypers (architect)
14†p.fr. R. Regout O.P., pastoor Dominicuskerk Nijmegen
15†p.fr. M.H.A. Geveling O.P., pastoor Antonius Abt Neerbosch
16†K. van Geijn (??)
17†?? 18 Braam (aannemer)
19†pater Wenckendonk, vicaris Huis Langenboom
20†pater van Son
21†van der .., wethouder
22†Vrancken, wethouder onderwijszaken
23†zr. Ambrosia, Algemeen overste Voorschoten
rij 3:
24†p.fr. Vincent Jansen O.P., pastoor Maria Geboorte Nijmegen
25†J.L. v. Mulukom, pastoor
26†E. Broekman
27†J. van Rijckevorsel (eigenaar van grondstuk)
28†.. Ber.. ??
29†Reelly, pastoor Nijmegen
30†W.A. van Dele??
31†zuster M. Cypriana
32†zuster Catharina
33†..
34†Lamers
35†??, pastoor Franciscuskerk
36†?? s.J., rector Canisius College
37†??
38†p.fr. .. Harm ..
39†??
40†p.fr. Arn. Meijer.
41†p.fr. G.J. ..

Reactie 5:

Redactie, 07-10-2017: In de Gelderlander van 20 augustus 1925 wordt de steenlegging uitgebreid besproken op p6, met nog een klein stukje op de volgende bladzijde.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: