Dennenstraat111

Dennenstraat 111

Eerste steen 1868

A.F.
1868

M.E.O.
1868

Hoewel dit pand een (gemeentelijk?) monument is, ziet het er uit als een bedrijfsverzamelgebouw. Binnenin het kleine portaaltje voor de voordeur zit aan beide (!) kanten een eerste steen ingemetseld. 

Inzender: Sjaak Rutten

 

Dennenstraat 109-111

Formele tekst van het besluit tot aanwijzing
Woonhuis.
Blokvormig pand van bouwlaag, gewit. Gedekt met twee parallelle pannengedekte tentdaken die aan de straatzijde schuilgaan achter dakschild.
Voorgevel drie-assig, met in het midden portiek met de voordeur; ter weerszijden een venster met afgeronde bovenhoeken. Boven de deur een verhoogde, gemetselde dakkapel met zadeldak en gezaagde houten daklijst. In de kapel een groot venster met aangrenzend twee kleine zijramen ('melkmeisjes').
Zijgevel vier-assig.
Bouwjaar: 1868 (stenen in portiek: A.F. 1868; M.E.O. 1868).
Goed bewaarde boerenwoning van fraaie verhoudingen. Van belang als restant van de dorpsbebouwing van de Neerbossche Dennenstraat. 

Bron: Gemeentelijke monumentenlijstReactie 1:

Rob Essers, 01-05-2013: Het kostte enige moeite, maar uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd om te achterhalen wie de A.F. en M.E.O. waren die de beide stenen in 1868 hebben gelegd.

Het blijkt te gaan om Arnoldus Kortz of Körtz, genaamd Funneman (1824-1882) en zijn tweede echtgenote Maria Elisabeth Oosthoorn (1824-1911). Van beroep was hij meester kleermaker.

In het pand aan de Dennenstraat was kennelijk een bloeiend bedrijf gevestigd waarin in de loop der jaren een opmerkelijk groot aantal kleermakers en -knechten werkzaam was die ook in het pand woonden. In de redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument staat dat het hier een "goed bewaarde boerenwoning" betreft, maar dat is niet juist.

Arnoldus Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 15 mei 1824, kleermaker, † Nijmegen 29 nov. 1882, zn. van Johann Theodor Kortz en Henrica Seelen, tr. 1e Nijmegen 19 mei 1849 Johanna Nielen, geb. Nijmegen 22 sept. 1825, † ald. 24 maart 1859, dr. van Peter en Christina Lucassen; tr. 2e Nijmegen 28 juli 1859 Maria Elisabeth Oosthoorn, geb. Maassluis 20 nov. 1824, † Nijmegen 20 juni 1911, dr. van Johannes en Maria van Lingen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodora Petronella Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 15 maart 1850, † ald. 2 juni 1907, tr. Nijmegen 12 febr. 1874 Ludovicus Antonius Snoeijs, kleermaker, zn. van Cornelis en Maria Catharina Bax.
 2. Allegonda Everdina Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 11 okt. 1851, † ald. 2 mei 1925.
 3. Hendrika Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 4 febr. 1854, † ald. 28 aug. 1854.
 4. Theodorus Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 2 juli 1855, kleermaker, † Nijmegen 7 dec. 1932, tr. Nijmegen 19 aug. 1879 Maria Theodora Hutting, dr. van Jan Willem en Willemina Cornelissen.
 5. Wilhelmus Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 14 aug. 1857, † ald. 17 okt. 1857.
 6. Hendrika Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 14 nov. 1858, † ald. 4 april 1859.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Hendrika Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 10 juni 1860, † ald. 10 dec. 1944, tr. Nijmegen 23 febr. 1892 Martinus Hendrikus Heijmans, geb. Neerbosch 5 sept. 1860, schilder, zn. van Antonius Cornelus en Sibilla Jansen.
 2. Levenloze zoon, geb. Nijmegen 29 okt. 1861.
 3. Matheus Arnoldus Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 17 mei 1863, † ald. 25 febr. 1885.
 4. Anna Maria Hendrika Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 28 nov. 1864, † ald. 22 okt. 1870.
 5. Dominica Adriana Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 4 aug. 1866.
 6. Hermanus Matheus Kortz genaamd Funneman, geb. Nijmegen 23 okt. 1868, † ald. 10 nov. 1870.

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 2:

Hessel, 25-01-2015: hier nog enig vervolg :
De oudste dochter Theodora uit het 1e huwelijk trouwde -toekomstgericht?- met de kleermaker L.A. Snoeijs. Diens naam staat in de Nijmeegse adresboeken (1893-1898) gesitueerd op Kloosterlaan 6 Neerbosch. Later (1899-1909) werd dit Kloosterlaan 45b. En daarna (1910-1922) op de boven al aangeduide locatie Dennenstraat 110. Ludovicus Antonius Snoeijs werd geboren op 30-12-1842 te Breda, overleed in 1923 in Erp op 80 jarige leeftijd, was zoon van Cornelis Snoeijs en Maria Catharina Bax.
Op de Dennenstraat 110 is hij kennelijk na zijn overlijden in functie opgevolgd door zijn 2e zoon C.M. Snoeijs (evenzo kleermaker) 1924-1932. Cornelis Maria Snoeijs werd geboren op 16-09-1876 te Veghel en overleed op 26-7-1932 te Nijmegen.
Nadien, tenminste de jaren tussen 1934-1940, verblijft op dit adres (en waarschijnlijk zal ze daar het geheel in bedrijf gehouden hebben) de Weduwe C.M. Snoeijs geb. H.M. Reterink, Dennenstraat 112.
Tussen 1924 en 1926 blijkt er daarnaast in het adressenboek ook sprake van een A.L.A.P. Snoeijs 'bedrijfsleider Conf. Fabr.' met als adres Graafsche weg 44. Dit betreft dan de oudste zoon van L.A. Wat het geheel in déze omgeving nog weer iets opmerkelijker en mogelijk contrast-rijker maakt is dat deze Arnoldus Ludovicus Antonius Petrus Snoeijs, geboren op 26-11-1874 te Veghel, op 05-05-1914 in Rijsenburg trouwt met Josephina Jacoba Maria KLINGER (* Rídam 10-01-1885, † 23-03-1956 in Utrecht).
De bruid is nl. de 2e dochter van de eerdere bewoners van Huize MariŽnhof, adres Korte Bredestraat 34. De ouders waren zelf ooit zeer op hun plaats in Hees-Neerbosch in hun kennelijke rentenierstatus: Hermanus Franciscus Klinger (* Den Haag 11-12-1842, † 03-11-1910 in Nijmegen) en Maria Theresia van Lent (1852-1937). Moeder vertrok na het overlijden van haar man in de laatste week van juli 1913 definitief naar de Emmalaan in Driebergen-Rijsenburg.

Maar niet zonder dat ook haar verblijf in Hees nog een een staartje kreeg vgl. Alg. Handelsblad 28-4-1915.
"In april 2015 was er een rechtzaak in A'dam, tegen een Nijmeegse beklaagde aan wie ten laste werd gelegd dat hij in de zomer van 1913 te Hees met het oogmerk om zich wederrechterlijk te bevoordelen, mevrouw de weduwe Klinger geb. Van Lent, die een betrekking zocht voor haar schoonzoon, onder de belofte zijnerzijds te zullen bevorderen dat deze een baan zou krijgen bij een door 'zijn' maatschappij te exploiteren tramlijn Gouda Utrecht.
Hiervoor werden door mevr. Klinger 10 pandbrieven afgegeven van f 1000,- elk. Daarmee zou de concessieverlening 'verzekerd zijn'. Bovendien moest ze nog f 2500 als tegemoetkoming in de onkosten doen en nog f 2500,- als waarborg storten opdat de schoonzoon zijn plichten wel behoorlijk zou vervullen.
... Eis 2 jaar.
NB .. De Advocaat vroeg overigens "vrijspraak, en voorlopige schorsing rechtsvervolging".
Reactie 3:

Rob Essers, 02-05-2015: De huizen in de Dennenstraat waren tot 1910 per wijk genummerd. In de periode 1890-1910 werden niet-vastgestelde straatnamen gekoppeld aan wijkgebonden huisnummers.

Met Kloosterlaan 6 of Dennenstraat 6 werd Wijk F, nr. 6, in Neerbosch bedoeld. Dit adres werd in 1910 gewijzigd in Dennenstraat 109, Neerbosch.
Met Kloosterlaan 45b of Dennenstraat 45b werd Wijk E, nr. 45b in Hees bedoeld. Dit adres werd in 1910 gewijzigd in Dennenstraat 110, Hees.

Kleermaker L.A. Snoeijs vestigde zich op 18 juli 1892 met zijn gezin in huis nr. 6 in Neerbosch waar ook zijn schoonmoeder woonde. Na de bouw van het pand (bouwjaar 1897) aan de overkant van de straat verhuisde hij naar nr. 45b in Hees. Beide panden liggen nog altijd recht tegenover elkaar. In de adresboeken staat in een aantal gevallen de verkeerde wijknaam vermeld.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: