Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Burghardt van den Berghstraat 132-134

Eerste steen

M.P. DANIELS

1906

Aan de Burghardt van den Bergstraat 132 vinden we bovenstaande eerste steen uit 1906. Op de tekening uit het gemeentelijk bouwarchief zien we dat het pand van origine ontworpen was om op dat van het pand links op de foto te lijken (een bedrijfspand (Distilleerderij) met 4 boven- en benedenwoningen deels gelegen aan de BvdBerghstraat ťn de Graafseweg) maar dat het wat soberder is uitgevoerd.

Bron Gemeentelijk Bouwarchief

Reactie 1:

Rob Essers, 10-12-10: Voor het bouwen van een beneden- en bovenwoning is op 26 november 1906 vergunning gevraagd door C.A. BŲkkerink. Hij staat op een van de tekeningen ook als de eigenaar vermeld.

Carolus Antonius BŲkkerink (1859-1935) is getrouwd met Christina Antonia Daniels (1851-1942). Zij is de zus van M.P. DaniŽls, die op 50-jarige leeftijd kennelijk de eerste steen heeft gelegd van een pand waarin hij met zijn gezin is gaan wonen. Op de steen staan puntjes boven de E.

Michael Petrus Daniels, geboren op 21 oktober 1856 in Nijmegen, is een zoon van Peter Mathijs Daniels en Anna Gertruda Hendriks. Hij trouwt op 13 juni 1883 in Utrecht met Johanna Wilhelmina Maria Brehm, geboren op 17 september 1859 in Naarden, dochter van Wilhelmus Brehm en Catharina Marie Joseph Brands.

In 1895 vestigt hij zich met zijn echtgenote en vijf kinderen vanuit Amersfoort in zijn geboorteplaats Nijmegen, waar hij achtereenvolgens op de volgende adressen heeft gewoond:
- van Rosendaelstraat 40
- Jacob Canisstraat 13
- Hertogstraat 53
- Burghardt van den Berghstraat 137, 135, 132 en 134.

In 1913 vertrekt hij naar 's-Gravenhage waar hij op 15 september 1926 op 69-jarige leefijd overlijdt. Zijn echtgenote overlijdt daar op 16 mei 1944 op 84-jarige leeftijd.

Volgens verschillende bronnen is M.P. DaniŽls werkzaam geweest als klerk, kantoorbediende, boekhouder en uiteindelijk departementsschrijver. Hij is een volle neef van Petrus Jacobus Franciscus Daniels (1845-1930), de Nijmeegse wethouder en de vader van gemeentearchivaris Mattheus Petrus Maria Daniels (1877-1952). In 1954 is de DaniŽlsweg vernoemd zijn achterneef; zie http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/D.html#Danielsweg.

Reactie 2:

Rob Essers, 10-03-2013: Mijn conclusie dat de eerste steen in 1906 gelegd is door de 50-jarige Michael Petrus Daniels was misschien toch iets te voorbarig... De steen kan ook gelegd zijn door zijn 15-jarige zoon. Dat roept wel de vraag op waarom de jongste zoon er niet aan te pas kwam. Voor de volledigheid volgt hier het gezinsblad:

Michael Petrus Daniels, geb. Nijmegen 21 okt. 1856, † ís-Gravenhage 15 sept. 1926, zn. van Peter Mathijs en Anna Gertruda Hendriks, tr. Utrecht 13 juni 1883 Johanna Wilhelmina Maria Brehm, geb. Naarden 17 sept. 1859, † ís-Gravenhage 16 mei 1944, dr. van Wilhelmus en Catharina Marie Joseph Brands.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacoba Maria Adriana Catharina Daniels, geb. Utrecht 16 nov. 1881, † ís-Gravenhage 16 mei 1935.
  2. Anna Geertruida Daniels, geb. Utrecht 17 nov. 1883, tr. Borgerhout (BelgiŽ) 30 juni 1908 Israel Samson, geb. Amsterdam 27 april 1882, † 5 juni 1969, zn. van Samson en Keetje del Canho.
  3. Peter Matthijs Carolus Daniels, geb. Amstersfoort 11 aug. 1885, † Amersfoort 6 jan. 1893.
  4. Willem DaniŽls, geb. Amersfoort 11 juni 1887, † ald. 2 juli 1887.
  5. Michael Petrus DaniŽls, geb. Amersfoort 11 juni 1887, † ald. 12 febr. 1889.
  6. Catrien Marie Joseph DaniŽls, geb. Amersfoort 16 mei 1889, † ís-Gravenhage 27 nov. 1921, tr. Voorburg 16 mei 1917 Gijsbert Bernard Bouwhof, geb. ís-Gravenhage 26 maart 1891, zn. van Anton Reinder en Cornelia Christian Maria Molier.
  7. Michael Petrus DaniŽls, geb. Amersfoort 24 sept. 1891, elektricien † ís-Gravenhage 19 okt. 1972, tr. ís-Gravenhage 7 dec. 1921 Maria Anna Nas, geb. Nijmegen 5 maart 1898, † ís-Gravenhage 30 mei 1986, dr. van Rudolf en Petronella Gommans.
  8. Peter Matthijs Carolus DaniŽls, geb. Amersfoort 4 nov. 1893, klerk, † ís-Gravenhage 11 sept. 1921.

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 3:

Lies van Hoegee, 19-06-2017: Leuk om te weten, want deze Catrien Marie Joseph Daniels is mijn oma. Zij was de eerste vrouw van Gijsbert Bernard Bouwhof en is in het kraambed van mijn moeder overleden. Er is bij mij heel weinig bekend over de Fam. Daniels.
Reactie 4:

Rob Essers, 19-06-2017: Michael Petrus Daniels (1856-1926) was een volle neef van Petrus Jacobus Franciscus Daniels (1845-1930), gemeenteraadslid en wethouder in Nijmegen.

De DaniŽlsweg in Nijmegen is in 1954 genoemd naar zijn zoon Mattheus Petrus Maria Daniels (Mathť DaniŽls) (1877-1952) die in Nijmegen gemeentearchivaris was. Het DaniŽlsplein is in 1992 genoemd naar de DaniŽlsweg. De Hendrik Wiegersmalaan in Rosmalen en de H.J.M. Wiegersmastraat in Waspik zijn genoemd naar zijn schoonzoon respectievelijk zwager. Arts en schilder Hendrik Josephus Maria Wiegersma (1891-1969) was getrouwd met Petronella Johanna Antonia Maria Daniels (1892-1962). Hun zoon Friso Wiegersma (1925-2006) is de tekstschrijver van het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld. In 2008 kreeg het pad naast zijn ouderlijk huis in Deurne de naam Het tuinpad van mijn vader.
Reactie 5:

Marianne Danen-Janssen, 19-06-2017: Op nummer 132 heb ik gewoond. 1953 tot 1965. Beneden ons was de modevakschool.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: