Bredestraat91

Bredestraat 91

Eerste steen 1917

Hier is de eerste steen in het pand Bredestraat 91, helemaal verscholen achter een dikke boom. 

Er staat:

De eerste steen gelegd
door
ANNIE van ACCOOIJ
25 Mei 1917

Inzender: Sjaak Rutten


(Bron: digitaal bouwarchief gemeente Nijmegen)

Reactie 1:

Rob Essers, 09-08-2013:

Cornelis van Accooij was 61 jaar toen hij het huis in de Bredestraat in Hees liet bouwen. Zijn dochter Annie was bij het leggen van de eerste steen 21 jaar oud. Zij was een van de laatste nog ongehuwde kinderen uit het gezin.

Haar ouders vestigden zich op 30 december 1886 vanuit Zaltbommel in Nijmegen. Rond 1890 verhuisden zij naar de Weurtscheweg (Wijk E, nr. 295). Tien jaar later was het adres Nieuwe Havendijk 291 en vanaf ca. 1903 woonden zij op de Weurtscheweg op nummer 6, 8 en 30. Mogelijk is hier sprake van hernummering. In het adresboek van 1918 staat: "Acooij, C. v., beambte bij ’s-Rijks Waterstaat, Breedestraat 91."

Dochter Annie trouwde in 1921 met de directeur van de veiling in Zaltbommel. Zij heeft de rest van haar leven in Zaltbommel gewoond. Zij is daar in 1964 op 69-jarige leeftijd overleden en begraven; zie www.online-begraafplaatsen.nl.

Vanaf 1924 woonde er iemand anders op het adres Breedsestraat 91. C. van Accooij, uitvoerder van waterwerken, was blijkbaar verhuisd naar Waalbandijk 50 (ten westen van de N.V. Kunstzijdespinnerij Nijma, Waalbandijk 38). In 1932 woonde hij weer op het adres Breedestraat 91. Hij is in 1939 op 83-jarige leeftijd overleden en begraven op de Begraafplaats Graafseweg.

Zijn echtgenote overleed op 21 september 1944 op 81-jarige leeftijd. P.J.W. Leenders, Directeur Gemeentewerken in Groesbeek, heeft op 6 oktober 1944 verklaard uit eigen wetenschap kennis te dragen van het overlijden in de gemeente Groesbeek van Riena Hendrika van den Bosch, wonende te Groesbeek. Volgens tekst op de grafsteen op de Begraafplaats Graafseweg is zij "door oorlogsgeweld te Nijmegen" overleden; zie www.oorlogsdodennijmegen.nl.

Cornelis van Accooij, geb. Nieuwaal, gemeente Gameren 28 febr. 1856, kapitein, arbeider, beambte bij ’s Rijks Waterstaat, kantonnier waterstaat, opzichter, † Nijmegen 2 okt. 1939, zn. van Cornelis en Jenneke Kerkhof, tr. Est en Opijnen 23 nov. 1882 Riena Hendrika van den Bosch, geb. Opijnen 24 jan. 1863, † Groesbeek 21 sept. 1944, dr. van Jan en Everdina Maria van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

  1. Levenloze dochter, geb. Opijnen 7 aug. 1883.
  2. Cornelia Johanna van Accooij, geb. Zaltbommel 5 juli 1884, † ’s-Gravenhage 5 juni 1937, tr. Nijmegen 9 febr. 1906 Daniël Paul Jorritsma, geb. Leeuwarden 19 sept. 1880, koffiehuishouder, zn. van Hermanus en Dirkje Theodora van Kammen.
  3. Everdina Jenneke van Accooij, geb. Zaltbommel 7 dec. 1886, † Hees, gemeente Nijmegen 19 april 1890.
  4. Jenetta Geertruida van Accooij, geb. Nijmegen 16 mei 1888, † Groningen 29 jan. 1922, tr. Nijmegen 29 nov. 1912 Hilbrand van Wouden, geb. Norg 8 juli 1885, ambtenaar tram, bureauchef, zn. van Evert Libbe en Ankje Brandsma; hij hertr. Groningen 15 febr. 1923 Alberdina Mulder.
  5. Cornelis van Accooij, geb. Hees, gemeente Nijmegen 23 mei 1890, electriciën, koopman, tr. 1e Schoten, Haarlem 17 nov. 1915 Alida Nieman, geb. Haarlem omstr. 1880, winkelierster, † Haarlem 16 aug. 1916, dr. van Willem en Maria Francina Huijboom en wed. van Abraham Vallenduuk; tr. 2e Nijmegen 1 okt. 1918 Johanna Catharina Sanders, geb. Arnhem omstr. 1895, dr. van Theodorus Antonius en Dieuwertje Boekel.
  6. Everdina Maria van Accooij, geb. Hees, gemeente Nijmegen 1 sept. 1891, tr. 1e Nijmegen 24 april 1918 (echtsch. uitgespr. Zutphen 16 mei 1925) Jacques August Rudolph Utermöhlen, geb. Amsterdam 12 juni 1894, fabrikant, zn. van Carl Friedrich en Adriana Sauerbier; hij hertr. Bergharen 19 maart 1930 Johanna Jacoba Bokma; tr. 2e Henri Theodoor Maurits van Blommestein, geb. Apeldoorn 12 okt. 1886, fabrikant, assuradeur, zn. van Gerard Johannes Wilhelm Hermann en Henriette Theodore Mauritia van Dijk en gesch. echtg. van Emma de Vries.
  7. Antonia van Accooij, geb. Hees, gemeente Nijmegen 12 juni 1895, † Zaltbommel 12 juli 1964, tr. Nijmegen 29 maart 1921 Arnold Hendrik Nijman, geb. Arnhem 8 april 1881, directeur Veiling Zaltbommel en Omstreken, deurwaarder, † Zaltbommel 2 dec. 1958, zn. van Gerhard Herman en Gerritje Unk.
  8. Riena Hendrika van Accooij, geb. Hees, gemeente Nijmegen 10 dec. 1896, † Eindhoven 5 dec. 1942, tr. 1e Elst 12 april 1917 (echtsch. uitgespr. Arnhem 21 maart 1918) Joseph Spelten, geb. Amsterdam omstr. 1891, kantoorbediende, zn. van Joseph en Anna Jakoba Arends; tr. 2e Nijmegen 21 okt. 1919 (echtsch. uitgespr. ’s-Hertogenbosch 8 dec. 1936) Willem Gerrit Krusemann, geb. Breda omstr. 1882, koopman, zn. van Willem Gerrit en Margaretha Wilhelmina ten Houte de Lange en gesch. echtg. van Maria Hendrika Petronella Margaretha van de Pol.

De situatie in 2013:

terug

Reactiepagina
Reactie 2:

Ronald Geijsberts, 24-11-2016: Het is zover.
Na heel veel renovatiewerk staat de woning te koop.
Zie voor meer informatie www.annievanaccooij.nl

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: