Bredestraat206

Bredestraat 206

Eerste steen 1900

C.H.
22/9 1900

Hier zijn foto’s van de eerste steen Bredestraat 206. Deze monumentale stadsboerderij wordt op dit moment gerestaureerd.

Inzender: Sjaak Rutten

Bredestraat 206-208 te Nijmegen
Formele tekst van besluit tot aanwijzing
Hallehuisboerderij, daterend uit 1900.
Historie en ligging
De HALLEHUISBOERDERIJ is gelegen aan de Bredestraat in het voormalige buurtschap Hees. De boerderij heeft een vrij diepe voortuin. Voor de voorgevel staan twee knotlinden. Het pand is gebouwd in 1900 in opdracht van Cornelis Hermanussen. Ondanks dat de boerderij in de loop der tijd op enkele plaatsen is gewijzigd, met name aan het exterieur, bezit het pand nog meerdere waardevolle elementen. De boerderij bezit een eenvoudige architectuur die is bedoor de neorenaissance. Deze invloed is terug te vinden in de segmentbogen met metselmozaen de sierankers in de voorgevel.
NB Vanaf 2005 tot heden is de boerderij ingrijpend gerestaureerd, waarbij de indeling is gewijzigd en waarbij in de zijgevels en achtergevel enkele nieuwe elementen zijn toegevoegd die vanwege contrastrijke materialisering en detaillering zich duidelijk onderscheiden van de ge- en hieronder beschreven - situatie.
Beschrijving, Plattegrond en opbouw
De boerderij is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak, gedekt met gesmoorde Oudhollandse pannen. De houten draagconstructie bestaat uit dekbalkgebinten met hierop eenvoudige schaarspanten met andreaskruis en schoren. Op de nok van het dak en het rechter dakschild bevindt zich een bakstenen schoorsteen. De boerderij heeft zowel aan de voor- als achtergevel eenvoudige windveren. Tevens is het pand voorzien van een omlopende grijze, gepleisterde plint. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband, en zijn voorzien van meerdere muurankers.
Voorgevel
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld en heeft op de begane grond drie venster en een deur. De venster zijn identiek en hebben een vierruits T-schuifraam met een eenruits bovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van geel kathedraalglas. De vensters zijn voorzien van donkergroen geschilderde luiken. De voordeur bevindt zich in de tweede travee en ligt iets verder naar achteren, waardoor er een portiekje is ontstaan. Op de vloer van de portiek zijn zwarte en gele tegels in een geblokt patroon gelegd. Direct voor de ruit in de paneeldeur is een smeedijzeren levensboom aangebracht. De ruit zelf is voorzien van mousselineglas. Naast de voordeur zit een hardstenen stichtingssteen. Hierop staat CH (Cornelis Hermanussen) en het bouwjaar 1900. Ter plaatse van de verdieping bevinden zich twee identieke vensters met stolpramen. Alle openingen in de voorgevel worden aan de bovenzijde ontlast door een segmentboog met boogvelden die zijn voorzien van metselmozaAan de onderzijde worden de vensters bedoor gecementeerde lekdorpels. Boven de muurdammen tussen de vensters zijn kleine sierankers in de gevel aangebracht.
Linker zijgevel
De linker zijgevel heeft ter plaatse van het voorhuis een klein, rechthoekig venster met een draairaam. In het kozijn zijn twee diefijzers aangebracht. Ter plaatse van de gepleisterde plint bevindt zich een kelderraam, eveneens met diefijzers. Centraal in de linker zijgevel, ter plaatse van de scheiding tussen voor- en achterhuis, bevinden zich, van links naar rechts, een deuropening, een segmentboogvormig vierruits stalraam en een venster met een niet oorspronkelijk stolpraam en een enkelruits bovenlicht. De onderdorpel is naar boven geplaatst. Deze vensteropening wordt ontlast door een enkelsteens strek en is voorzien van een gemetselde lekdorpel. Aan weerszijden van het venster zijn donkergroen geschilderde luiken aangebracht.
Ter plaatse van het achterhuis bevindt zich geheel links in de gevel een stalraam met segmentboogvormige bovenzijde.
Achtergevel
De achtergevel is in de loop der tijd gewijzigd. De bouwsporen hiervan zijn nog steeds zichtbaar. In het midden heeft de gevel een segmentboogvormige deeldeuropening met deeldeuren. Rechts hiervan bevindt zich een klein venster. Op deze plaats heeft oorspronkelijk een staldeur met segmentboogvormige bovenzijde gezeten. Links naast de deeldeuren is een vernieuwde deuropening zichtbaar. Tussen de begane grond en de verdieping zijn een viertal muurankers in de gevel aangebracht. Ter plaatse van de verdieping bevindt zich een hooiluik met segmentboogvormige bovenzijde.
Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft ter plaatse van het voorhuis een venster met aan weerszijden donkergroen geschilderde houten luiken. Rechts hiervan bevinden zich twee identieke vierruits stalramen met segmentboogvormige bovenzijde.
Interieur
De indeling van het interieur is in de loop der tijd vrijwel niet gewijzigd. Tevens bezit het pand nog meerdere waardevolle interieurelementen, waaronder de paneeldeuren, de oude opgeklampte deur tussen het voor- en achterhuis, de opkamer, de kelder, de schouwen en de brandmuur. In de brandmuur bevindt zich een raampje. Het voorhuis heeft eenvoudige balkenplafonds, waarvan de balken zijn voorzien van een duivejagerprofiel. In de gang bevinden zich zwarte en okere tegels van Regout uit Maastricht, gelegd in een blokpatroon. In het achterhuis bevinden zich twee dekbalkgebinten met hierop schaarspanten met andreaskruizen en schoren.
Architectuurhistorische criteria
Het pand is voor Nijmegen een goed voorbeeld van een hallehuisboerderij uit 1900 in het voormalige buurtschap Hees. De boerderij is redelijk gaaf bewaard gebleven. Ook het interieur bezit meerdere waardevolle elementen, waaronder paneeldeuren, een kelder met opkamer, schouwen en de brandmuur. Om deze redenen heeft het plan architectuurhistorische waarde. Dit betreft zowel het exterieur als de indeling van het interieur en de waardevolle onderdelen daarin.
Stedenbouwkundige criteria
De hallehuisboerderij is onderdeel van een historisch gegroeide reeks van woonhuizen, boerderijen en villa's aan de Bredestraat. Bovendien verwijst de boerderij naar het oorspronkelijke agrarische grondgebruik in en rondom Hees. Derhalve heeft het gebouw stedenbouwkundige waarde.
Cultuurhistorische criteria
De boerderij herinnert aan de geschiedenis van het dorp Hees, waarin de land- en tuinbouw een belangrijke rol heeft gespeeld. Bovendien geeft het een goed beeld van het bestaan op een boerderij in Hees aan het begin van de twintigste eeuw. (Bron: Gemeentelijk monumentenregister)

In 1923 vraagt de weduwe J.H. Hermanussen een vergunning aan voor de bouw van een varkensschuur. De letters C.H. op de eerste steen zouden dus van C. Hermanussen kunnen zijn.

(Bron: Bouwarchief gemeente Nijmegen)

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 29-09-2016: Op 28 februari 2007 heeft de gemeenteraad besloten de boerderij Bredestraat 206-208 te Nijmegen als beschermd gemeentelijk monument aan te wijzen en het op de Nijmeegse Monumentenlijst te plaatsen (gewijzigd raadsvoorstel 60/2007, beslispunt 5). In de redengevende omschrijving van het monument staat: "Naast de voordeur zit een hardstenen stichtingssteen. Hierop staat CH (Cornelis Hermanussen) en het bouwjaar 1900."

Mijn pogingen om te achterhalen wie deze Cornelis Hermanussen was, zijn op niets uitgelopen. Volgens de Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen is vergunning tot het bouwen van 1 huis met stalling aan de Bredestraat in 1900 verleend aan J. Hermanissen. Ook dit is niet helemaal correct... De eerste bewoner van deze hallehuisboerderij was Johannes Hendrikus Hermanisse.
Johannes Hendrikus Hermanisse, geb. Hees 16 nov. 1869, landbouwer, † Hees 24 maart 1922, zn. van Albert en Cornelia Claassen, tr. Nijmegen 15 mei 1896 Maria Thoonsen, geb. Neerbosch 26 febr. 1866, dr. van Theodorus en Helena van Munster.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Helena Hermanisse, geb. Hees 7 jan. 1898, tr. Nijmegen 19 sept. 1923 Cornelis van Hout, tuinman.
2. Theodorus Johannes Hermanisse, landbouwer, geb. Hees 29 jan. 1902, † Nijmegen 18 jan. 1982.
3. Johannes Albertus Hermanisse, landbouwer, geb. Hees 26 juni 1903.
4. Albertus Petrus Hermanisse, geb. Hees 14 juli 1904, † ald. 3 okt. 1904.

Hoewel zij op 22 september 1900 nog geen drie jaar oud was, werd de eerste steen waarschijnlijk symbolisch gelegd door de oudste dochter Cornelia Helena Hermanisse. Zij is genoemd naar haar beide grootmoeders.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: