BergenDalseweg90

Berg en Dalseweg 90

Herdenkingssteen

TER HERINNERING AAN
HET 150 JARIG BESTAAN
1830 Fa. RUPS 1980
A.A. KERSTEN

Aan het pand van banketbakkerij Looijenga aan de Berg en Dalseweg 90 vinden we bovenstaande herdenkingssteen. Deze hofleverancier bestaat inmiddels alweer bijna 180 jaar en heeft onder verschillende namen deze zaak gevoerd. Dat is ook te zien op de gastredactiepagina van J. van Lith waar we een foto uit 1953 aantreffen. Op www.lekkervanlooijenga.nl vindt u alles over deze winkel en hun assortiment.


(Verbouwingstekening 1930. Bron: Gemeentelijk bouwarchief)

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 08-11-2017: Volgens de herdenkingssteen zou de Fa. RUPS opgericht zijn in 1830. Wie was de oprichter? Jean (Johann) Rups (Crefeld 7 december 1814 – Nijmegen 25 juni 1866) was in 1830 nog maar 16 jaar oud. Wanneer hij zich in Nijmegen heeft gevestigd, heb ik niet kunnen achterhalen, maar Burgemeester en Wethouders der Stad Nijmegen maken in de PGNC van 21 maart 1838 de ontvangst bekend van een adres van "Johan Rups, banketbakker, wonende alhier, houdende verzoek, om vergunning tot het oprigten eener banketbakkerij in het huis, gelegen aan dezer Stads Burgstraat, Wijk A, N°. 16 (...)".

Op 15 september 1838 trouwt hij in Nijmegen met Catherine Louise Auguste Benrath (Stolberg 17 maart 1814 – Nijmegen 30 januari 1895); zie huwelijksakte nr. 107. Na zijn dood in 1866 zet zij samen met zoon Johan Hendrik Herman Rups (Nijmegen 5 mei 1846 – Nijmegen 22 september 1916) de zaak voort onder de naam Firma Wed. Joh. Rups & Zoon. De zaak blijft tot 1910 in handen van haar zoon en tot 1920 gevestigd op het adres Lange Burchtstraat 2; zie archieffoto RAN F13806 (Datering: 1910).

Op basis van bovenstaande gegevens ga ik ervan uit dat de Fa. RUPS is opgericht in 1838 en de gevelsteen ter herinnering aan het 150-jarig acht jaar te vroeg geplaatst is. Sinds wanneer is de firma 'hofleverancier'? Is de koninklijke beschikking gebaseerd op onjuiste informatie over het jaar van oprichting? Het schild is nog niet zichtbaar bij de fotovergelijking 1953 - 2003.

Redactie: De winkel aan de Burchtstraat is ook zichtbaar op een oudere stereofoto.
Reactie 2:

Rob Essers, 08-11-2017: De redactie van Bakkerswereld berichtte 8 oktober 2007 dat Banketbakkerij Looijenga (Rups) op 6 oktober 2007 is benoemd tot Hofleverancier. De banketbakkerij vierde die dag het 177-jarig bestaan van het bedrijf. Burgemeester Thom de Graaf overhandigde het predicaat tijdens de receptie die 's middags in Nijmegen werd gehouden. "Hij zei trots te zijn op al bijna twee eeuwen zo'n lekker plekje in Nijmegen."

Op de website van Banketbakkerij-Chocolaterie Looijenga staat de historie van 1830-2015. Ik vrees dat niet alle jaartallen correct zijn. Volgens mij kan het 200-jarig bestaan pas in 2038 gevierd worden.
Reactie 3:

Rob Essers, 10-11-2017: De foto's uit 1878 en 1910 vertonen opmerkelijke verschillen. De voorgevel van het pand van de weduwe Rups is ingrijpend verbouwd. De klokgevel is vervangen, boven de voordeur is een balkon aangebracht en de vensters op de begane grond zijn vergroot. Wanneer de verbouwing heeft plaatsgevonden, is onduidelijk. Ik heb tevergeefs gezocht naar een bouwvergunning.

Ook het aangrenzende stadhuis heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Op archieffoto F12989 (Datering: 1885) zit de lantaarn nog op de hoek van het stadhuis. De datering klopt echter niet. Op 17 januari 1882 kreeg Eduard Colinet (1844-1890) de opdracht een Mariabeeld in steen te beitelen voor de noordoosthoek van het gerestaureerde stadhuis. "De plaatsing van dit beeld had vooraf vele gemoederen in beweging gebracht en tot velerlei geschrijf en discussies aanleiding gegeven." (Graadt van Roggen 1907).


F12989


F15467


GN3484


Op foto's van na 1882 moet het Mariabeeld staan; zie foto F15467 en GN3484 (Datering: 1890). Mogelijk zijn deze foto's voor 1890 gemaakt. In de PGNC van 23 december 1888, stond een advertentie met de tekst: " Wed. JOH. RUPS & ZOON maken hunne geëerde clientèle bekend, dat van af heden de Winkel in de Burchtstraat weder geopend is." Blijkbaar was de winkel tijdelijk gesloten.

Deze advertentie zou er op kunnen duiden dat de verbouwing in het laatste kwartaal van 1888 heeft plaatsgevonden. Het verbouwde pand staat afgebeeld op het blik met de straatnamen BURCHTSTRAAT en VERLENGDE MOLENSTRAAT. Vanaf 1890 is het adres Lange Burchtstraat 2. Mogelijk is de tekening op het blik gemaakt in het kader van de verbouwing in 1888.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: