BergenDalseweg334

Berg en Dalseweg 332A-334

Eerste steen 1913

Burgers-Legrand
17 Juni 1913

De steen zit verborgen achter de blauwe kliko op de grens tussen de huizen 334 en 332A.

Ingezonden door Henk Kersten (toegevoegd 11-06-2020)

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Henk Kersten, 11-06-2020: Gevelsteen Berg en Dalseweg 334
Reactie 2:

Rob Essers, 16-06-2020: De eerste steen bevindt zich precies in het midden van een rijtje van acht huizen (bouwjaar 1913). In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staat het bouwjaar 1888. In het Digitaal Gebouwen Dossier is de bouwvergunning niet terug te vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat het rijtje huizen bij de bouw niet in de gemeente Nijmegen lag. Sinds de invoering van het kadaster in 1832 lagen er ten zuidoosten van de grenssteen twee percelen in kadastrale gemeente Groesbeek; zie minuutplan 1820 en RAN documentnummer KPU-323 uit 1899.

In de PGNC van 3 maart 1913 werd door notaris van Waijenburg uit Beek de publieke veiling en verkoop aangekondigd van: "Het gunstig gelegen BOUWTERREIN aan den grooten weg van Nijmegen naar Cleve, nabij het Hengstdal, kadaster Groesbeek, Sectie H, Nommers 699, 701, 732 en 760, samen groot 86.65 Aren.". De percelen een en twee aan de rechterkant van de weg werden op 20 maart 1913 aangekocht door heer H.J. Burgers uit Nijmegen voor f1125 (bron: PGNC, 22 maart 1913).

adreswijzigingen
De woningen zijn in 1913 gebouwd in het gedeelte van sectie H van de kadastrale gemeente Groesbeek dat pas sinds 1 januari 1915 in de gemeente Nijmegen ligt (Wet van 13 juli 1914, Stb. 303). Voor 1915 hadden de huizen een wijkgebonden huisnummer in Groesbeek. Per 1 januari 1915 werden de adressen gewijzigd in Berg en Dalsche weg 316 t/m 330 Nijmegen. Bij de hernummering in of omstreeks 1933 kregen de woningen de huisnummers 322 t/m 336. Op 2 september 1935 werden de nummers gewijzigd in 330-330A-332-332A-334-334A-336-338. De straatnaam Berg en Dalsche weg is in 1924 gewijzigd in Berg en Dalscheweg en in 1947 veranderd in Berg en Dalseweg.

BURGERS-LE GRAND
Op de gevelsteen staan de familienamen van een kinderloos Nijmeegs echtbaar dat in 1910 in Amsterdam trouwde. BURGERS-LE GRAND was ook de naam van de Nieuwen Hollandschen Kaas- en Vischwinkel, Lange Hezelstaat 41 Nijmegen.
Hendrikus Johannes Burgers, geb. Nijmegen 10 mei 1876, Nijmegen 2 febr. 1961, zn. van Gerrit en Geertruida Hendrika Tielemans, tr. Amsterdam 2 febr. 1910 Charlotta Le Grand, geb. Nijmegen 23 okt. 1862, ald. 27 mei 1933, dr. van Winandus Wilhelmus en Catharina Zeventer.

Uit een advertentie in de PGNC van 27 juni 1917 blijkt dat de winkel in de Lange Hezelstraat inmiddels was overgenomen door P.J. Burgers (geen familie). H.J. Burgers verhuisde in 1916 van Lange Hezelstraat 41 naar Groesbeeksche dwarsweg 94. In 1920 vestigde hij zich op adres Berg en Dalsche weg 330. Op dit adres overleed op 27 mei 1933 zijn echtgenote; zie overlijdensadvertentie in De Gelderlander van 29 mei 1933. Hoewel het huisnummer nog twee maal gewijzigd werd, zou hij hier tot zijn dood in 1961 blijven wonen. Het opmerkelijke feit doet zich voor dat Charlotta Le Grand begraven is op Begraafplaats Daalseweg en Hendrikus Johannes Burgers bijna 28 jaar later op Begraafplaats Jonkerbos.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: