Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Akkerlaan 19

Gevel-siersteen 1954

Op Akkerlaan 19 staat een dependance van het Canisiuscollege (vroeger was dit, als ik het wel heb de Pius-Mavo). 

In de voorgevel zit een enorme en prachtige (sier)steen. Of de voorstelling een of andere symboliek in zich draagt voor de functie van het gebouw heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Wie weet er meer over te vertellen?

Inzender: Sjaak Rutten

Reactie 1:

Rob Essers, 23-11-08: De beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen biedt uitkomst... De steen is van Jac Maris en heeft als titel "Bron des Levens". Over het jaartal waarin deze in geplaatst bestaat onduidelijkheid. De bouwvergunning voor de school is op 10 november 1954 verleend. Het bouwarchief meldt als bouwjaar: 1956. Mogelijk is 1965 in het fotobijschrift een verschrijving is de steen door Jac. Maris vervaardigd in 1956. Foto's van de Pius XII - R.K. Ulo school zonder deze steen ben ik nog niet tegengekomen.

Beschrijving: Een reliëf van steen, vervaardigd door Jac Maris, tegen de muur van de Pius XII - Mavo, aan de Akkerlaan
St. Anna
Nijmegen Akkerlaan 19
Datering: 1975
Fotograaf: Kup, Frans
Documenttype: foto
Auteursrechthouder: Frans Kup
Documentnummer: F11999

Beschrijving: De Pius XII - Mavo aan de Akkerlaan, in de buitenmuur het kunstobject "Bron des Levens", door Jac. Maris vervaardigd in 1965
St. Anna
Nijmegen Akkerlaan 19
Datering: 1991
Fotograaf: T. Opsteegh
Documenttype: foto
Documentnummer: F28610
Negatiefnummer: KN12774-22

Reactie 2:

Leo Ewals, conservator Jac Marismuseum, 07-05-09: Zojuist las ik uw tekst bij de gevelsteen van de Pius XII Mavo in de Akkerlaan. In de Gelderlander van 16 januari 1957, bij de onthulling, werd dat reliëf toegeschreven aan Jac van Rhijn. In 1978, in een brochure over Jac Maris, stond plotseling dat het werk van Jac Maris is. Kan iemand daar meer over vertellen?

Reactie 3:

Jos Joosten, 10-05-09: Een reactie naar aanleiding van de gevelsteen aan de Akkerlaan. In 2000 werkt ik mee aan een jubileuboek voor het 100-jatrig bestaan van het Canisius College en schreef ik ook over de fuserende andere scholen. M.b.t. de (toenmalige) Pius-XII (m)ulo aan de Akkerlaan schreef ik het volgende:

"Op 1 september 1955 opende de Sint-Josephstichting aan de Akkerlaan inderdaad een nieuwe ULO, die van start ging met 99 leerlingen: twee eerste klassen en één tweede. Deze tweede klas was voor het grootste gedeelte afkomstig van de Schoolstraat ULO, evenals tenminste één leraar die tot schooljaar 1958-'59 daar gedetacheerd zou zijn. Op 19 januari 1957 werd het nieuwe schoolgebouw plechtig ingezegend door C. van Dijck, de deken van Nijmegen. Pas toen werd de nieuwe schoolnaam ook officieel, zo lezen we in een verslag in De Gelderlander van die dag. De pauselijke Nuntius te Den Haag had aan de Sint-Josephstichting laten weten dat paus Pius XII akkoord ging met gebruik van zijn naam: 'De Deken wees er op, dat dit een bijzondere gunst is, daar deze wordt verleend tijdens het leven van de regerende Paus.' Tegen de voorgevel van het gebouw bevindt zich nog een reliëf van beeldhouwer Jacq van Rhijn. Het schoolbestuur had hem gevraagd in zijn kunstwerk iets van het wapen van de toenmalige paus op te nemen. Links op het beeld zien we dan ook de vredesduif met olijftak in zijn bek, het wapen van Pius XII." 

(Jos Joosten, "Canisius College is meer dan het geweest is", in: Will Tromp (red.) Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College Valkhoff Pers: Nijmegen 2000, p.15)

Misschien vult dit iets aan?

Reactie 4:

Sjaak Rutten, 06-12-10: In een oude knipselmap kwam ik toevallig het Gelderlander-artikel van 16 januari 1957 tegen, over de plaatsing van de gevelsteen/reliëf in de toenmalige Pius-XII-school (ULO), Akkerlaan 19. 

Misschien leuk om als info toe te voegen bij de reacties, temeer omdat dit artikel niet via de digitale Gelderlander is op te roepen.

“Zaterdagmorgen wordt de school voor uitgebreid lager onderwijs “Pius XII” aan de Akkerlaan ingezegend en officieel geopend. Zondagmiddag van drie tot vijf uur zullen ouders en belangstellenden in de gelegenheid zijn de fraaie school te bezichtigen. Behalve de mooie gebrandschilderde ramen, welke de school reeds rijk is, is dezer dagen tegen een der buitenmuren een reliëf geplaatst van de Amsterdamse beeldhouwer Jacq. van Rhijn. De opdracht aan de beeldhouwer hield o.m. in, dat in zijn werk iets van het pauselijk wapen moest voorkomen (dit mede gezien de naam van de school). Het reliëf stelt voor een bekken met opspringend water. Aan de rand van het bekken zit een duif met een olijftak (de vredesduif van het pauselijk wapen). Aan de andere kant van het bekken ziet men eveneens een duif. Het opspringende water stelt voor Rome als de bron van wijsheid en wetenschap, waarvan de katholieken (voorgesteld door twee duiven) zo in het bijzonder profiteren. 

In de linkerhoek van het bekken ziet men wederom een duif, welke de oecumenische gedachte voorstelt. Het reliëf is zeer decoratief. Het schoolhoofd, de heer L.A.M. van Lindert, die zoveel doet voor de verfraaiing van de school, is met dit kunstwerk zeer ingenomen. Men kan het zondagmiddag tijdens de bezoekuren eveneens bezichtigen”. 

terug

Reactie 5:

John de Kluijs, 28-01-2015: In het begin heette die school Pius XII ULO met als hoofd de heer van Lindert.
Andere leeraren waren o.a. de heer Hilgers, de heer Clerkx, de heer van Bergen, de heer Rutten, de heer van Eijsden.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: