gevelm18

Versiering Dominicanenstraat 143

Andre Kersten, 31-07-2017: Deze twee foto's zijn van mijn ouderlijk huis aan de Dominicanenstraat 143. Weet iemand wat die precies voorstellen??


Dominicanenstraat 143-149 Google Streetview 2016

terug

Reactie 0:

Andre Kersten, 31-07-2017: Gevelversiering Dominicanenstraat
Reactie 1:

JAM.Willems, 01-08-2017: Beste Andre,
Ik heb ooit gelezen dat de linkse foto een medaillon is met de voorstelling van Karel V.
Reactie 2:

JAM.Willems, 05-08-2017: Eenzelfde medaillon is te vinden op de hoek Groesbeeksedwarsweg/ Roukensstraat.


Roukensstraat 2 Google Streetview 2016

Reactie 3:

Dick Jacobs, 07-08-2017: Wat werden huizen vroeger toch mooi versierd. Het is een genot om naar te kijken! Wie op het medaillon links is afgebeeld weet ik niet. Rechts is een engeltje (in de kunstgeschiedenis PUTTI genoemd). Deze engeltjes werden vaak gebruikt als gevelversiering, zoals in dit geval als mooie afwerking van een latei.
In een goed-Katholieke omgeving diende het ook als bescherming van het huis of het gebouw.Ooit had iedere Katholiek een engelbewaarder. Het begrip 'bewaren' betekent hier: goed voor zorgen, bewaken of goed oppassen. Dus een engeltje (bijvoorbeeld aan de gevel) beschermde het huis. Het is te vergelijken met een in een nisje geplaatst Mariabeeldje in de gevel.Dit soort engeltjes werd vaak ook geplaatst tegen een muur met een heiligenbeeld erop.
In de Dominicanenstraat was vroeger een bewaarschool van de Dominicanessen. Daar werden de kinderen dus 'bewaard'. Ik zat ooit op die school (zie: Herinneringen aan mijn lagereschooljaren). Ik was er goed 'bewaard' en er werd uitstekend voor me 'gezorgd'.
Reactie 4:

Rob Essers, 01-04-2019: De medaillons in de Dominicanenstraat en de Roukensstraat zijn aangebracht in panden waarvoor in 1903 bouwvergunning is verleend. Het is alleszins aannemelijk dat de medaillons uit hetzelfde jaar dateren.

Op 24 maart 1903 werd aan F. van Broeckhuijsen vergunning verleend voor de BOUW VAN 2 BOVEN- EN 2 BENEDENWONINGEN in de Dominicanenstraat (huisnummers 143 t/m 147A). Op bouwtekening D12.378472 zijn de versieringen van het pand niet aangegeven.
Op 29 mei 1903 werd aan H. van Oijen vergunning verleend voor het BOUWEN VAN 1 WINKELHUIS/PAKHUIS EN 3 BENEDEN- EN 6 BOVENWONINGEN op de hoek van de Groesbeeksche Dwarsweg en de straat die op 28 oktober 1911 de naam Roukensstraat zou krijgen. Op bouwtekening D12.378639 is bij het hoekpand plaats voor twee medaillons. Het medaillon aan de kant van de Groesbeeksedwarsweg moest bij een latere verbouwing waarschijnlijk wijken voor een raam.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 28 maart 1903 (pp. 5-6) stond het volgende bericht:
BRIEVEN UIT BERLIJN.
(Van onzen Correspondent).

Fotosculptuur en fotografeeren in natuurlijke kleuren. -
Twee vindingen van Berlijnschen bodem.


Berlijn, 26 Maart 1903.
„Zoudt ge niet bij gelegenheid in een „Berlijnschen Brief” eens een beschrijving willen geven van de wijze, waarop sinds eenigen tijd in een atelier in de Leipzigerstrasse langs fotografischen weg plastieken, medaillons „en profil” en „en face” en zelfs bustes worden vervaardigd? Wat ik er over in een Duitsch tijdschrift las, heeft me niet veel wijzer gemaakt.”
Eenige dagen geleden ontving ik van bevriende zijde uit Holland een brief met bovenstaand verzoek, waaraan ik hierbij gaarne voldoe.
Een paar huizen voorbij het bekende Waarenhaus Wertheim in de Leipzigerstrasse houden de meeste voetgangers een oogenblik halt voor de kolossale ramen van de beide voornaamste Berlijnsche fotografen, Schaarwächter, geboren Nijmegenaar en lid van de Hollandsche club, en Bieber, die steeds de nieuwste, in hunne ateliers opgenomen portretten van vorstelijke en andere hooggeplaatste of beroemde personen etaleeren. Wanneer het werk der groote concurrenten genoeg bewonderd is, wordt voor het daar naast gelegen uitstalraam der Photosculptur-Gesellschaft opnieuw stil gestaan, wier direkteur, de fotograaf- „beeldhouwer” Selke zich hier ruim 2 jaar geleden als „Dritte im Bunde” vestigde. In dit raam liggen portretafgietsels in brons, in Elfenbeinmassa, in terracotta enz., waar de origineelen niet zooals bij gewone afgietsels in de werkplaats van den beeldhouwer, doch uitsluitend langs fotografischen weg zijn ontstaan. Het is met de uitvinding van den fotograaf Selke gegaan, zooals met zoovele inventies; zij staat niet op zich zelf, maar berust op een belangrijke uitvinding van de laatste jaren op fotografisch gebied, op de met den Kinematograaf verkregen resultaten.
Met de meeste bereidwilligheid gaf de heer Selke mij in zijn atelier eene verklaring van zijn procédé.
(...)
Oorspronkelijk bepaalde de uitvinder zich bij opnamen en profil. Tegenwoordig worden echter ook opnamen half van terzijde en zelfs geheel en face gemaakt, waartoe natuurlijk een grooter aantal kinematografische lichtbeelden noodig zijn.
Voor het vervaardigen van geheele busten volgens dezelfde methode wordt van een specialen, voor dit doel gebouwden kinematograaf gebruik gemaakt, die geheel kan ronddraaien. Zooals het met alle nieuwe dingen gaat, was de nieuwe vinding aanvankelijk alleen bereikbaar voor de gelukkige bezitters van een goed gevulde portemonnaie, doch naarmate het systeem steeds meer werd uitgewerkt – o. a. worden de afgietsels ook desverlangd in de natuurlijke kleuren geschilderd – daalden ook de prijzen. Dergelijke geschilderde busten, plastische portretten of medaillons zijn in mijn oog smakeloos, evengoed als een geschilderde gebeeldhouwde buste.
Een plastisch portret of medaillon, zooals door de Photosculptur-Gesellsehaft in alle formaten van meer dan levensgroot tot cabinet- of visite-formaat worden geleverd in brons, marmer, terracotta of elfenbeinmassa, verdient naar mijn bescheiden meening verre de voorkeur boven geschilderde.
(...)

De fotosculpturen werden gemaakt door Willy Alfred Carl Selke. "In 1902, Carl Selke of Berlin was awarded a patent (No. 706,459) (...) for a method of manufacturing statues 'similar to objects' based on another photo sculptur-apparatus." De firma Selke - Photosculptur - Gesellschaft heeft bestaan tot 1904.

Dat de medaillons in de Dominicanenstraat en Roukensstraat in Nijmegen afkomstig zijn van deze Berlijnse firma van Carl Selke ligt voor de hand. Wie er op de medaillons staat afgebeeld heb ik nog niet kunnen achterhalen. Het moet een historische figuur zijn die omstreeks 1903 nog tot de verbeelding sprak. Mogelijk is het keizer Frederik I Barbarossa die ook in Nijmegen zijn sporen nagelaten heeft.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: